ტეგების არქივი: დიასპორა

Zaur Shiriyev & Kornely Kakachia – Azerbaijani-Georgian Relations

ეს ნაშრომი აფასებს ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის ხარისხს სხვადასხვა სფეროებში: პოლიტიკა, ეკონომიკა, ენერგეტიკა, ტურიზმი, ბიზნესი, განათლება, მედია, კულტურა და თავდაცვა 세종 말뭉치 다운로드. ნაშრომი ასევე მიმოიხილავს საქართველოში მცხოვრებ აზერბაიჯანულ თემსა და აზერბაიჯანში მცხოვრებ ქართულ თემს და მათ გაველანს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობაზე 다운로드. ნაშრომის ბოლო ნაწილი შედგება რეკომენდაციებისგან და საქართველოსა და აზერბაიჯანის მთავრობებს მოუწოდებს მეტი თანამშრომლობისაკენ რეგიონულ და საერთაშორისო დონეზე 다운로드.

Kakachia, K. & Shiriyev, Z. (2013). Azerbaijani-Georgian Relations: The Foundations and Challenges of the Strategic Alliance. SAM Review, 7-8. Center for Strategic Studies, Baku

ჩამოტვირთვა