ტეგების არქივი: დემოკრატიზაცია

Ghia Nodia – The Dynamics and Sustainability of the Rose Revolution

ეს ესსე ცდილობს დაადგინოს, რას გვასწავლის საქართველოს, უფრო კონკრეტულად, ვარდების რევოლუციისა და მისი შედეგების, რევოლუციების ხასიათზე და დემოკრატიის პერსპექტივებზე საქართველოსნაირ ქვეყნებში 포켓몬스터 x 롬파일 다운로드. ფრაზა “საქართველოსნაირი ქვეყნები” ეხება ქვეყნებს და პოლიტიკურ რეჟიმებს, რომლებიც არაა დემოკრატიული, მაგრამ არ შეიძლება წარმოვიდგინოთ არც კლასიკურ დიქტატურებად 버즈 은인. ამგვარად, ეს ესე დაყოფილია კონცეპტუალური პრობლემების შესაბამისად დემოკრატიზაციის პროექტის გარშემო ჩვენს სამყაროში და თუ რის თქმა შეუძლია საქართველოს ვარდების რევოლუციას 다운로드.

Nodia, G., 2005. The dynamics and sustainability of the Rose Revolution. In: M. Emerson, ed. Democratisation in the European neighbourhood. Brussels: Centre for European Policy Studies, 38–52.

ჩამოტვირთვა