ტეგების არქივი: ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება

ECORYS & CASE – Trade Sustainability Impact Assessment In Support of Negotiations of a DCFTA between the EU and Georgia and the Republic of Moldova

ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში საქართველო და მოლდოვა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების მოლაპარაკების პროცესში იმყოფებიან, რათა ამ ხელშეკრულებით ჩაანაცვლონ ამჟამად მოქმედი პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შეთანხმება 전화번호 유심 다운로드. ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება (DCFTA) ასოცირების შეთანხმების ნაწილს შეადგენს 다운로드. ეს კვლევა აანალიზებს თუ რა გავლენას მოახდენს DCFTA-ის სავაჭრო და ვაჭრობასთან დაკავშირებული დადგენილებები საქართველოსა და მოლდოვას, აგრეთვე ევროკავშირის, ეკონომიკური და სოციალური გარემოს განვითარებაზე 다운로드.

European Commission (2012). Trade Sustainability Impact Assessment in support of negotiations of a DCFTA between the EU and Georgia and the Republic of Moldova. ECORYS-CASE, Rotterdam

ჩამოტვირთვა

Tamar Khuntsaria – Prospect of Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) – Is There a European Way for Georgia?

სტატიაში განხილულია ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების დღემდე არსებული მდგომარეობა, სამომავლო მიმართულება და შემოთავაზებულია სინგაპურისა და ევროკავშირის განვითარების ორი ძირეულად განსხვავებული მოდელის ანალიზი საქართველოს კონტექსტში 다운로드. სტატიაში ასევე განხილულია DCFTA–ის შესახებ მოლაპარაკებების გახსნის წინა პერიოდი და DCFTA–ის პროცესით გათვალისწინებული რეფორმების გატარებისთვის ყოფილი მმართველი ელიტის მზაობა 다운로드. ბოლოს კი სტატია განიხილავს ევროკავშირის მიერ საქართველოში განხორციელებულ სხვადასხვა პგროგრამებს, და იმას, თუ რამდენად განაპირობა ამ პროგრამებმა რეფორმების განხორციელება ქვეყანაში 아이팟 유튜브 다운로드.

Khuntsaria, T. (2012). Prospect of Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) – Is there a European Way for Georgia 골드 웨이브? Center for Social Sciences, Tbilisi

ჩამოტვირთვა