ტეგების არქივი: დავიდ რინერტი

David Rinnert – The Politics of Civil Service and Administrative Reforms in Development—Explaining Within‐Country Variation of Reform Outcomes in Georgia after the Rose Revolution

ეს სტატია ამოწმებს საქართველოში პოლიტიკის, როგორც განმსაზღვრელის როლს სამოქალაქო მომსახურებისა და ადმინისტრაციული რეფორმების შედეგებში 다운로드. სამოქალაქო მომსახურების და ადმინისტრაციული რეფორმებზე არსებული კვლევების უმეტესობას ახლავს მეთოდოლოგიური გამოწვევები, რომელიც ართულებს პოლიტიკის გავლენის გაგებას უფრო დეტალურად 가톨릭 성경책. ლიტერატურის მიმოხილვის მონაცემებზე დაყრდნობით, სტატია იძლევა შიდა-ქვეყნის შედარებების მოდელს, რომელიც რამდენიმე ცვლადების კონტროლის შესაძლებლობას იძლევა , როგორიცაა კონტექსტი და პოლიტიკის დიზაინი 다운로드.

Rinnert, D. (2015). The Politics of Civil Service and Administrative Reforms in Development—Explaining Within‐Country Variation of Reform Outcomes in Georgia after the Rose Revolution 다운로드. Public Administration and Development35(1), 19-33.

ჩამოტვირთვა

David Rinnert – Eastern Partnership in Georgia: Increasing Efficiency of EU Neighborhood Policies in South Caucasus?

다운로드

ეს ნაშრომი “აღმოსავლეთის პარტნიორობის” პროგრამას აფასებს საქართველოში 다운로드. ნაშრომის მიზანია გაარკვიოს შეძლებს თუ არა “აღმოსავლეთის პარტნიორობა” ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ნაკლოვანებების აღმოფხვრას, შეაჯამოს ამ პროგრამის საქართველოში იმპლემენტაციის შედეგები და შეაფასოს მისი მომავალი პერსპექტივები 전설의 주먹 다운로드.

Rinnert, D. (2011). Eastern partnership in Georgia: Increasing Efficiency of EU Neighborhood Policies in South Caucasus? SWP Berlin

ჩამოტვირთვა