ტეგების არქივი: დავით აფრასიძე

Identity Studies, Vol 1-4

იდენტობის კვლევები 2009 წელს დაარსებული სამეცნიერო ჟურნალია 칼리리눅스 iso 다운로드. მისი მიზანია ინტერდისციპლინარული ცოდნის ამაღლება თანამედროვე მსოფლიო საზოგადოებაში პოლიტიკური, კულტურული და სოციალური იდენტობების ფორმაციის და დისინტეგრაციის შესახებ, განსაკუთრებით კავკასიასა და შავი ზღვის რეგიონში 다운로드. ჟურნალს გამოსცემს საქართველოს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოდერნულობის კვლევების ინსტიტუტი office 2016 한글.

2009 წელს გამოცემული ჟურნალის პირველი ნომერი ეძღვნება საქართველოში ნაციონალიზმის წარმოშობის საკითხებს და შეიცავს გიგი თევზაძის, სერგო რატიანის, ოლივერ რაისნერის, გიორგი ანჩაბაძის, დავით აფრასიძის, გიგა ზედანიას, გია ნოდიასა და დავით დარჩიაშვილის სტატიებს 아이즈원츄 비밀친구 3회 다운로드.

2010 წელს გამოცემული ჟურნალის მეორე ნომერი ეძღვნება თანამედროვე მსოფლიოში სეკულარიზაციისა და დესეკულარიზაციის საკითხებს და შეიცავს ზაალ ანდრონიკაშვილის, გიორგი მაისურაძის, ეტრატ სადრას-რონის, სილვია სერანოს, გიგი თევზაძის, ანასტას ვანგელისა და იოჰანეს ვაისის სტატიებს 다운로드.

2011 წელს გამოცემული ჟურნალის მესამე ნომერი ეძღვნება პოლიტიკური თეოლოგიის საკითხს, მის ისტორიასა და დღევანდელ აღორძინებას და შეიცავს ელენა გლუშკოს, ენდრიუ მაკგრეტის, სერგო რატიანის, გიგი თევზაძის, კახაბერ კურტანიძის, ზაალ ანდრონიკაშვილისა და გიგა ზედანიას სტატიებს.

ჩამოტვირთვა Andronikashvili & Maisuradze;  Andronikashvili;  Anchabadze;   Aprasidze;  Darchiashvili; Gabisonia; Gavashelishvili;  Kekelia; Ladaria; NodiaReisnerSerrano; SulkhanishviliTevzadzeVachridze; Zedania.

 

David S. Siroky and David Aphrasidze – Guns, Roses and Democratization: Huntington’s Secret Admirer in the Caucasus

საქართველო ყველაზე დემოკრატიული ქვეყანაა კავკასიაში, მაგრამ მის დემოკრატიზაციას თან ახლდა ჰანთინგტონური განვითარების კრიზისები, რაც გამოიხატა ეთნიკურ კონფლიქტებსა და სამოქალაქო ომებში 극한 영화. ავტორები ამტკიცებენ, რომ პოლიტიკურ არასტაბილურობაში ეს ვარიაცია საუკეთესოდ აიხსნება ნაციონალიზმსა და პოლიტიკურ ინსტიტუციონალიზაციას შორის ინტერაქციაზე ვიდრე მათ დამოუკიდებელ ეფექტებზე ფოკუსირებით 다운로드.

Siroky, D. S., & Aprasidze, D. (2011). Guns, roses and democratization: Huntington’s secret admirer in the Caucasus. Democratization, 18(6), 1227-1245 자바 jdk 1.7 다운로드.

ჩამოტვირთვა

David Aphrasidze & David Siroky – Frozen Transitions and Unfrozen Conflicts, Or What Went Wrong in Georgia?

다운로드

ეს სტატია განიხილავს საქართველოში განვითარების, დემოკრატიისა და კონფლიქტის დინამიკას, კონცენტრირდება ვარიაციებზე სახელმწიფო შესაძლებლობაზე, პოლიტიკურ ინსტიტუტებსა და ნაციონალიზმის სახეობებზე 카 1 더빙 다운로드. ის აჩვენებს ჰანთინგტონის პოლიტიკური წესრიგის დისკუსიის აქტუალობას გარდამავალ საზოგადოებებში და უჩვენებს არასტაბილურობის გაზრდილ ალბათობას ძლიერი საერთაშორისო მექანიზმების გარეშე 다운로드.

Aphrasidze, D., & Siroky, D. (2010). Frozen Transitions and Unfrozen Conflicts, or What went Wrong in Georgia. Yale Journal of International Affairs5, 121

ჩამოტვირთვა