ტეგების არქივი: კორი ველტი

Samuel Charap & Cory Welt – A More Proactive U.S. Approach to the Georgia Conflicts

პოლიტიკის ეს დოკუმენტი იწყება საქართველოს კონფლიქტების მიმართ აშშ-ის ამჟამინდელი პოლიტიკის აღწერით 영어 오디오북 다운로드. ავტორები, სამუელ ჩარაპი და კორი ველტი, შენიშნავენ, რომ მნიშვნელოვანი, თუმცა ხშირად უგულვებელყოფილი პროგრესი იქნა მიღწეული ომის დასრულების შემდეგ; მაგრამ ამავდროულად, ავტორები აღნიშნავენ, რომ უფრო პროაქტიული მიდგომაა საჭირო აშშ-ის მხრიდან 2014 오토캐드 키젠. დასკვნით ნაწილში, ჩარაპისა და ველტის რეკომენდაციები კონფლიქტის მხარეების მიმართ ისეთი ნაბიჯების გადადგმას ითვალისწინებს, რომლებიც ერთი მხრივ, ურთიერთმომგებიანი იქნება და მეორე მხრივ, მხარეებს არ აიძლებს საკუთარი ურთიერთგანსხვავებული პოზიციების დათმობას drm.

Charap, S. & Welt, C. (2011). A More Proactive U.S. Approach to the Georgia Conflicts. Center for American Progress. Washington, DC 다운로드.

ჩამოტვირთვა

Stephen F. Jones (ed.) – The Making of Modern Georgia, 1918-2012. The First Georgian Republic and its Successor

როდესაც უმეტესი აღმოსავლეთ ევროპა ერთი ან მეორე სახის დიქტატურას ებრძოდა, საქართველოს დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ (1918-1921) შექმნა კონსტიტუცია, პარლამენტური სისტემა ეროვნული არჩევნებით, აქტიური ოპოზიცია და თავისუფალი პრესა 피땀눈물 다운로드. 1918 წელს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მსგავსად, მისი მემკვიდრეებიც 1991 წელს უუნარო იმპერიიდან წარმოიშვნენ და კვლავ დაუდგათ ახლიდან ახალი ეკონომიკური, პოლიტიკური და სოციალუსი სისტემის წარმოშობის საკითხი 나의 왼발. 1918 და 1991 წლებში, საქართველო დაუპირისპირდა მტრულად განწყობილ რუსეთს და მიჰყვა პრო-დასავლურ და პრო-დემოკრატიულ კურსს 다운로드. ამ წიგნში წამყვანი რეგიონული ექსპერტები იკვლევენ საშინაო და საგარეო პარალელებს ადრეული მეოცე და ოცდამეერთე საუკუნის ქართულ პოსტ-კოლონიურ მთავრობებს შორის 다운로드. როგორ იმოქმედეს ორივე ეპოქის გამოუცდელმა ქართველმა ლიდერებმა სეცესიონიზმის პრობლემისას, რა იყო მათი სახელმწიფოს მშენებლობის სტრატეგიები და რას ნიშნავდა მათთვის დემოკრატია 엑소의 쇼타임 다운로드? როგორ გამოიყურებოდა მათი საარჩევნო სისტემები, რატომ იყო მათი ეკონომიკური სტრატეგიები ასე განსხვავებული და როგორ უმკლავდებოდნენ სამეზობლო საფრთხეებს 태블릿 윈도우 다운로드. ეს არის უმთავრესი გამოწვევები, რომელსაც დღეს მსოფლიოში ტრანზიციულ ხელისუფლებებს უდგათ 다운로드. ას წელზე მეტი ხნის საქართველოს გამოცდილება ამტკიცებს, რომ ისტორია და თანამედროვე პოლიტიკური ანალიზი გვაძლევს ყველაზე წინააღმდეგობრივი შედეგების საუკეთესო (და ყველაზე საინტერესო) ახსნას.

Jones, S. F. (2014). The Making of Modern Georgia, 1918-2012: The First Georgian Republic and Its Successors. Routledge.

ნახეთ books.google.com-ზე

Cory Welt – A Fateful Moment: Ethnic Autonomy and Revolutionary Violence in the Democratic Republic of Georgia (1918-1921)

დღევანდელი ქართულ-აფხაზური და ქართულ-სამხრეთ ოსური კონფლიქტების საფუძვლები შეიძლება მოვიძიოთ 1917 წლის რუსეთის რევოლუციასა და მას მოყოლილ სამოქალაქო ომში. ამ საწყისების მოთავსება რევოლუციურ პერიოდში არ არის მხოლოდ დროებითი სამუშაო 다운로드. ამ კონფლიქტებს აქვთ ფესვები სოციალურ და იდეოლოგიურ განსხვავებებში ეთნიკური კატეგორიების შორის და შიგნით 파이어폭스 영상 다운로드. როდესაც პოლიტიკურად აქტიური აფხაზებისა და სამხრეთ ოსების უმეტესობას ჰქონდა ეთნიკური მისწრაფებები, აფხაზური და ოსური ეთნონაციონალიზმის გამოხატვა მრავალგვარი იყო და ყველა არ გულისხმობდა სრულ ტერიტორიულ დამოუკიდებლობას 다운로드. ქართულ-აფხაზური და ქართულ-სამხრეთ ოსური ურთიერთობების ტრაგედია ისაა, რომ პოლიტიკური დისპუტები უმეტესწილად გადაფარა ქაოსმა და სისხლიანმა რევოლუციურმა მოვლენებმა 다운로드.

Welt, C. (2014). A Fateful Moment: Ethnic Autonomy and Revolutionary Violence in the Democratic Republic of Georgia (1918-1921). In Jones, S. F 다운로드. (Ed.), The Making of Modern Georgia, 1918-2012: The First Georgian Republic and its Successors (pp. 205-231). Routledge.

ჩამოტვირთვა

Cory Welt – Political Change and Border Security Reform in Eurasia: the Case of Georgia

წინამდებარე სტატიაში განხილულია პოსტ-საბჭოთა ევრაზიაში საზღვრის უსაფრთხოების ოთხი დამაბრკოლებელი ფაქტორი jsp 테이블 엑셀. ანალიზი ეფუძნება საქართველოს მაგალითს, რომელიც საზღვრის უსაფრთხოების სფეროში აშშ-ის  მიერ გაცემული მხარდაჭერის ერთ-ერთი მთავარი ბენეფიციარია 다운로드. მაგრამ ეს ანალიზი რეგიონის სხვა ქვეყნებისთვისაც რელევანტურია 다운로드. ეს ოთხი გამოწვევაა: ა) საზღვრის რეჟიმის რეფორმის თანდათანობითი ხასიათი, ბ) საზღვრის რეფორმის შედარებით ნაკლები პრიორიტეტულობა, გ) ბიუროკრატიული პოლიტიკა და ინერცია, დ) არაღიარებული ტერიტორიები, რომლებზეც სახელმწიფო და საერთაშორისო სამართალი არ ვრცელდება 다운로드.

Welt, C. (2005). Political Change and Border Security Reform in Eurasia: the Case of Georgia. Nonproliferation Review, 12(3), 503-537.

ჩამოტვირთვა

Cory Welt – Regime Vulnerability and Popular Mobilization in Georgia’s Rose Revolution

ნაშრომი თავდაპირველად განიხილავს რეჟიმის მოწყვლადობის ხარისხის გამოაშკარავებას საარჩევნო პროცესის წინ და შემდგომ 나를잊지말아요. ავტორი შემდეგ ამოწმებს სახალხო მობილიზაციის გამომწვევ ფაქტორებს და შენიშნავს თუ რატომ იყო მობილიზაცია გასაკვირი ხელისუფლების მოწყვლადობის გათვალისწინებითაც 다운로드. მესამედ, ის აფასებს აშშ-ის ჩარევისა და სერბეთით-შთაგონებული არასამთავრობოების როლს და ადგენს საცდელ დასკვნებს მათ ეფექტზე 다운로드. დამატება ეხება საკითხს თუ რატომ არ მოხდა ალტერნატიული საარჩევნო გარღვევები 다운로드.

Welt, C. (2006). Regime vulnerability and popular mobilization in Georgia’s Rose Revolution. Center on Democracy, Development, and the Rule of Law Working Papers, (67) 첼로 연주곡 다운로드.

ჩამოტვირთვა