ტეგების არქივი: კორუფცია

Louise Shelley, Erik R. Scott, Anthony Latta (eds.) – Organized Crime and Corruption in Georgia

ფართო ორიგინალურ კვლევაზე დაფუძნებული ეს წიგნი მიმოიხილავს საქართველოში ორგანიზებული დანაშაულისა და კორუფციის ყველაზე გამძლე, აგრეთვე ვარდების რევოლუციის შემდეგ არსებულ ყველაზე მნიშვნელოვან რეფორმებს 다운로드. საქართველოში ენდემურ დანაშაულსა და კორუფციას გამანადგურებელი ეფექტი ჰქონდა მთავრობასა და ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, რამაც გამოიწვია 2003 წლის ვარდების რევოლუციით დასრულებული საყოველთაო სახალხო მღელვარება 다운로드. ვარდების რევოლუციის ზოგიერთი მიზანი განხორციელდა, თუმცა უმთავრესი გამოწვევები წინაა და საქართველოს წინაშე არსებული ღრმად გამჯდარი დანაშაულისა და კორუფციის საკითხები შემდეგი წლები კვლავ დარჩება ცენტრალურ საკითხად პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ ცხოვრებაში 다운로드.

Shelley, L., Scott, E. R., & Latta, A. (Eds.). (2007). Organized crime and corruption in Georgia. Routledge.

ჩამოტვირთვა

Archil Gegeshidze – Georgia: In Quest of a Niche Strategy

다운로드

თავის ნაშრომში, არჩილ გეგეშიძე ხაზს უსვამს, რომ 1990-იანი წლების ორი ეთნიკური კონფლიქტისა და ქართული საზოგადოების შიგნით არსებული დაპირისპირების შემდეგ, ყველაზე რთული საკითხი, რომელიც ქვეყნის წინაშე დგას, არის ისეთი ხედვის შემუშავება, რომელიც საქართველოს მშვიდობასა და სტაბილურობას მოუტანს, და ამ მიზნისთვის შესაბამისი რესურსების გამოძებნა 불꽃의 점심시간. ავტორის აზრით, ამგვარი საჭირო ხედვის სამ უმთავრეს ელემენტს შეადგენს: ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, კორუფციის აღმოფხვრა და დასავლური საგარეო პოლიტიკური კურსის კონსოლიდაცია chromedriver 다운로드.

Gegeshidze, A. (2002). Georgia: In Quest of a Niche Strategy. Connections: The Quarterly Journal, 1(3), 3-12.

ჩამოტვირთვა