ტეგების არქივი: კონფლიქტი

Julie A. George – The Politics of Ethnic Separatism in Russia and Georgia

ეს წიგნი იძიებს რუსეთის ფედერაციასა და პოსტ-საბჭოთა საქართველოში ეთნიკური სეპარატიზმის საფუძვლებს 로터스 노츠. წიგნი განიხილავს, თუ რატომ ირჩევდნენ რეგიონული ლიდერები ორივე ქვეყანაში ძალადობრივ ან არა-ძალადობრივ სტრატეგიებს საკუთარი პოლიტიკური, ეკონომიკური და პირადი მიზნების მისაღწევად 크로스오버 모니터 드라이버 다운로드.

George, J. A. (2009). The Politics of Ethnic Separatism in Russia and Georgia thinkvantage. Palgrave Macmillan.

ჩამოტვირთვა

Gerard Toal & John O’Loughlin – Inside South Ossetia: A Survey of Attitudes in a De Facto State

ეს სტატია მიმოიხილავს გამოკითხვებს, რომლითაც შეიძლება სამხრეთ ოსეთის გაგება და აგრეთვე მისი სახელმწიფოდ პრეტენზიის საფუძვლებს 녹스 멀티 드라이브. აქ განხილულია 2010 წლის ბოლოს ამ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ოსებთან გამოკითხვის შედეგები, ნდობა ადგილობრივ ინსტიტუტებსა და ლიდერებში, ეთნიკური ოსების დამოკიდებულება სხვა ჯგუფებთან, დაბრუნების და კერძო საკუთრების საკითხები, ასევე ურთიერთობები რუსეთთან და საქართველოსთან 다운로드.

Toal, G., & O’Loughlin, J. (2013). Inside South Ossetia: a survey of attitudes in a de facto state. Post-Soviet Affairs29(2), 136-172 테크넷 구독자 다운로드.

ჩამოტვირთვა

Hoe Yeong Loke – Of Neighbours, Partners and EU Aspirants: the Case of EU-Georgia Relations since the 2003 Rose Revolution

ეს ნაშრომი საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობებს იკვლევს 다운로드. ამ ურთიერთობებს ახასიათებს ასიმეტრიული მოლოდინები: საქართველომ შეძლო “ევროკავშირის მეგობრების” წრეში გაწევრიანება, რაც გამოიხატება მისი ლიდერებისა და ხალხის გაცხადებულ სურვილში გახდეს ევროკავშირის წევრი 다운로드. ამის მიუხედავად, ევროკავშირს შესაბამისი საპასუხო სურვილი არ გააჩნია, რაც ბუნებრივია, თუ საქართველოს ტერიტორიულ კონფლიქტებს მივიღებთ მხედველობაში 다운로드.

Loke, H. Y. (2011). Of neighbours, partners and EU aspirants: the case of EU-Georgia relations since the 2003 Rose Revolution. EU Centre Background Brief No. 5, September 2011.

ჩამოტვირთვა

Magdalena Frichova Grono – Georgia’s Conflicts: What Role for the EU as Mediator

2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგად გამოწვეულმა უსაფრთხოების კრიზისმა ევროკავშირი აიძულა საქართველოს კონფლიქტებში საკუთარი ჩართულობა გაეზარდა: ევროკავშირის თაოსნობით გაფორმდა ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება და შემდეგ ევროკავშირმა მხარეებს შორის მედიატორის როლი იკისრა 유튜브 다운로드. ამის მიუხედავად უსაფრთხოება რეგიონში მყიფეა, ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ გაფორმებული შეთანხმების რამდენიმე პუნქტი შეუსრულებელია და ევროკავშირის მედიაციით წარმართულ მოლაპარაკებებს მნიშვნელოვანი პროგრესი არ მოჰყოლია 세틀러6 다운로드.

Grono, M. F. (2010). Georgia’s conflicts: what role for the EU as mediator. Initiative for Peacebuilding–International Alert 이웃집 토토로 더빙 다운로드.

ჩამოტვირთვა

Bruno Coppieters – The EU and Georgia: Time Perspectives in Conflict Resolution

닥터스 17회 다운로드

ევროკავშირი მჭიდროდ თანამშრომლობს საქართველოსთან აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტების მოგვარების საკითხებში, მაგრამ ბრიუსელისა და თბილისის შეხედულებები დროსთან მიმართებაში ერთმანეთს არ ემთხვევა 다운로드. ევროკავშირისა და საქართველოს განსხვავებული მიდგომები კონფლიქტის მოგვარების პროცესის ხანგრძლივობის შესახებ გავლენას ახდენს ორხმრივ ურთიერთობაზე 스타워즈 깨어난 포스 다운로드. ევროკავშირი შიშობს, რომ საქართველოს მოუთმენლობამ შესაძლოა კონფლიქტის ესკალაცია გამოიწვიოს, ხოლო საქართველოს მიაჩნია, რომ ევროკავშირის ზედმეტი მოთმინება და ზომიერება კონფლიქტს განუსაზღვრელად გაახანგრძლივებს 영웅 서기 5 apk 다운로드. ეს ნაშრომი ამტკიცებს, რომ ევროკავშირი მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიალური მთლიანობის აღდგენის პროცესს, მაგრამ არ იზიარებს საქართველოს მიდგომას, რომელიც ერთმანეთისგან არ აცალკევებს კონფლიქტის მოგვარების მიზნებსა და თავის შეხედულებებს კონფლიქტის მოგვარების ხანგრძლივობასთან დაკავშირებით 다운로드.

Coppieters, B. (2007). The EU and Georgia: time perspectives in conflict resolution. European Union Institute for Security Studies.

ჩამოტვირთვა