ტეგების არქივი: კონფლიქტი

Laurence Broers – Recognising Politics in Unrecognised States: 20 Years of Enquiry into the de facto States of the South Caucasus

ამ სტატიაში განხილულია ბოლო 20 წლის განმავლობაში სამხრეთ კავკასიის დე ფაქტო სახელმწიფოების შესასწავლად გამოყენებული სხვადასხვა ცნებები, თეორიები და პარადიგმები 다운로드. ავტორის აზრით, მაშინ როდესაც აფხაზეთის, სამხრეთ ოსეთისა და მთიანი ყარაბახის სახელმწიოებრიობის შენარჩუნებაში ცენტრალური ადგილი საგარეო ფაქტორებს უკავია, დროთა განმავლობაში მათზე არსებულ ლიტერატურაში საშინაო ფაქტორების როლი მნიშვნელოვნად გაიზარდა 다운로드. სტატიაში განხილულია თუ როგორ განსხვავდება ამ პერიოდში მომძლავრებული შიდა ფაქტორებზე დამყარებული ანალიზი სამხრეთ კავკასიის რეგიონში ცენტრალური ხელისუფლების პრიმატის აღზევების დინამიკისგან, რომლის მიერ დე ფაქტო სახელმწიფოების გაგება და განხორციელებული პოლიტიკა სწორედ საგარეო ფაქტორებზე ორიენტირებული დარჩა 다운로드.

Broers, L. (2013). Recognising politics in unrecognised states: 20 years of enquiry into the de facto states of the South Caucasus. Caucasus Survey1(1), 59-74 스타 헌터 맵 다운로드.

ჩამოტვირთვა

Peter Kabachnik – Wounds that Won’t Heal: Cartographic Anxieties and the Quest for Territorial Integrity in Georgia

აღნიშნული სტატია იკვლევს საქართველოში ტერიტორიული მთლიანობის ნარატივების როლს 다운로드. პოლიტიკური რიტორიკა მას კიდევ უფრო აძლიერებს და გადასცემს საზოგადოებას 다운로드. კარტოგრაფიული “შფოთვა” და შიში იმისა, რომ ქვეყანა ტერიტორიას დაკარგავს, ქართული ნაციონალისტური დისკურსის მთავარი მიმართულებაა 다운로드. ტერიტორიის დაკარგვა, როგორც ამპუტაცია კარგად ახასიათებს კარტოგრაფიულ “შფოთვას” ავტორი ყურადღებას ამახვილებს პოლიტიკურ დისკურსზე, რუკებზე, ახალგაზრდულ პატრიოტულ ბანაკებზე, ბილბორდებზე და სხვა ლანდშაფტურ ელემენტებზე 다운로드. იგი ახდენს დოკუმენტირებას, თუ როგორ ხორციელდება ამ ელემენტების მეშვეობით ტერიტორიული ერთიანობის დისკურსის რეპროდუქცია 스프링 blob 다운로드. ეს ნარატივები, რომლებიც საქართველოს ტერიტორიულ ერთიანობას ეხება, ქართული ეროვნული იდენტობის ნაწილია და საშუალებას იძლევა, სეპარატისტული რეგიონები განვიხილოთ, როგორც მოუშუშებელი ჭრილობები 다운로드.

Kabachnik, Peter. “Wounds that won’t heal: cartographic anxieties and the quest for territorial integrity in Georgia.” Central Asian Survey 31.1 (2012): 45-60 다운로드.

ჩამოტვირთეთ

Georgi Derluguian – Abkhazia: A Broken Paradise

საქართველოს რესპუბლიკის წინააღდეგ აფხაზური დამოუკიდებლობის ომის ტრადიციული ახსნები უცვლელად ტრიალებს ლოკალურ უძველეს ზიზღებისა და მოსკოვის ფარული ჩარევის კომბინაციაში 다운로드. ეს ახსნა არასწორიც არის და პოლიტიკურად სახიფათო. საბოლოოდ, რა შეიძლება მოხდეს, თუ ზიზღები ასე ძველია და რუსეთს, როგორც ნებისმიერ სახელმწიფოს მსგავს პრობლემებით, სხვა გზა არ ექნება რთულ “კავკასიურ” დაუცველ ადგილში ჩარევის გარდა 다운로드? ამ არსებითად პესიმისტური ვარაუდების გადასაკეთებლად, აუცილებელია ტრადიციული არგუმენტების ან “ფაქტების” გადახედვა, რასაც გაიგონებთ აფხაზური კონფლიქტის მონაწილეთაგან 다운로드.

Derluguian, G. (2007). Abkhazia: A Broken Paradise. Frontier Scouts and Border Crossers, 65-88.

ჩამოტვირთვა

Kornely Kakachia and Michael Cecire (eds.) – Georgia’s Foreign Policy: The Quest for Sustainable Security

აღნიშნული წიგნი მიმოიხილავს საქართველოს საგარეო პოლიტიკისა და პარტნიორობის ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებს 마인크래프트 0 10 4 apk. ის, ასევე, მკითხველს საშუალებას აძლევს შეადაროს სხვადასხვა თემები და მოვლენები, ტენდენციები და სცენარები და აჩვენებს მათ გავლენას საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ცვალებად კონტექსტზე 다운로드. ეს პუბლიკაცია საგარეო პოლიტიკის ფორმირებაში იდენტობისა და ეთნიკურობის როლის კვლევასთან ერთად, გვთავაზობს საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ქრონოლოგიურ აღწერას 다운로드. იგი, ასევე, განიხილავს ევროატლანტიკურ სივრცეში საქართველოს ინტეგრაციის პროცესს, აგრეთვე, ქვეყნის ურთიერთობებს მის მეზობლებთან და პარტნიორებთან: აშშ, რუსეთი, უკრაინა, თურქეთი, სომხეთი, აზერბაიჯანი, ირანი და ბალტიის ქვეყნები 다운로드.

Kakachia, K., & Cecire, M. (Eds). (2013). Georgia’s Foreign Policy: The Quest for Sustainable Security. Tbilisi, Konrad Adenauer Stiftung.

ჩამოტვირთვა

The South Caucasus 2018: Facts, Trends, Future Scenarios

다운로드

ეკონომიკური და სოციალური განვითარების მოდელები, საშინაო პოლიტიკის სცენარები, ევროკავშირის ჩართულობის როლი და ეროვნული სტრატეგიების შესაძლო ევროპეანიზაცია, ისევე როგორც, ენერგო-სექტორში თანამშრომლობის შესაძლებლობები – კრებულის სტატიები ცდილობს დაფაროს დღეს და შემდეგ წლებში სამხრეთ კავკასიაში ყველაზე მართებული თემები 다운로드.

The South Caucasus 2018: Facts, Trends, Future Scenarios (2013). Tbilisi, Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS).

ჩამოტვირთვა

골목길