ტეგების არქივი: კონკურენტული ავტორიტარიზმი

John A. Gould and Carl Sickner – Making Market Democracies? The Contingent Loyalties of Post-Privatization Elites in Azerbaijan, Georgia and Serbia

ნეოლიბერალური საბაზრო რეფორმატორები ხაზს უსვამენ კერძო მესაკუთრეთა “ბაზრის მშენებლობის ინსტიქტებს” არალიბერალური პოლიტიკური კონდიციების დროს საკუთრების გარდაქმნის სწრაფი ფორმების გასამართლებლად. ავტორები იყენებ “path contingency”-ს მეთოდს იმის საჩვენებლად, რომ არალიბერალური, კონკურენტული ავტორიტარიზმის  პირობებში, პრივატიზაციის მიმღებები და სხვა კერძო ეკონომიკური აგენტები ნაკლებად ითხოვენ საბაზრო დემოკრატიის საბაზისო ინსტიტუციებს. ეს ნაშრომი ამოწმებს ამ მოსაზრებებს სერბეთის, საქართველოსა და აზერბაიჯანის არალიბერალური რეჟიმების კრიზისების დროის მაგალითზე.

Gould, J. A., & Sickner, C. (2008). Making market democracies? The contingent loyalties of post-privatization elites in Azerbaijan, Georgia and Serbia. Review of International Political Economy, 15(5), 740-769.

ნახეთ Selected Works-ზე

Joel Lazarus – Neo-Liberal State Building and Western ‘Democracy Promotion’: the Case of Georgia

ამ ნაშრომში, ავტორი ამტკიცებს, რომ დემოკრატიის გავრცელების ნაცვლად, დასავლურმა საგარეო პოლიტიკამ, დიპლომატიურმა სტრატეგიებმა, დასახმარებელმა ჩარევებმა განამტკიცა რასაც ლევიცკიმ და ვეიმ (2002, 2010) უწოდეს “კონკურენტული ავტორიტარიანიზმი” და გაამწვავა პოლიტიკური არასტაბილურობა და კონფლიქტი ქვეყანაში.

Lazarus, J. (2010, September). Neo-liberal State Building and Western ‘Democracy Promotion’: The Case of Georgia. In SGIR 7th Pan-European Conference, Stockholm, Sweden.

ჩამოტვირთვა