ტეგების არქივი: კონკურენტული ავტორიტარიზმი

John A. Gould and Carl Sickner – Making Market Democracies? The Contingent Loyalties of Post-Privatization Elites in Azerbaijan, Georgia and Serbia

ნეოლიბერალური საბაზრო რეფორმატორები ხაზს უსვამენ კერძო მესაკუთრეთა “ბაზრის მშენებლობის ინსტიქტებს” არალიბერალური პოლიტიკური კონდიციების დროს საკუთრების გარდაქმნის სწრაფი ფორმების გასამართლებლად 다운로드. ავტორები იყენებ “path contingency”-ს მეთოდს იმის საჩვენებლად, რომ არალიბერალური, კონკურენტული ავტორიტარიზმის  პირობებში, პრივატიზაციის მიმღებები და სხვა კერძო ეკონომიკური აგენტები ნაკლებად ითხოვენ საბაზრო დემოკრატიის საბაზისო ინსტიტუციებს 다운로드. ეს ნაშრომი ამოწმებს ამ მოსაზრებებს სერბეთის, საქართველოსა და აზერბაიჯანის არალიბერალური რეჟიმების კრიზისების დროის მაგალითზე 다운로드.

Gould, J. A., & Sickner, C. (2008). Making market democracies? The contingent loyalties of post-privatization elites in Azerbaijan, Georgia and Serbia. Review of International Political Economy, 15(5), 740-769.

ნახეთ Selected Works-ზე

Joel Lazarus – Neo-Liberal State Building and Western ‘Democracy Promotion’: the Case of Georgia

크로스 컴파일러 다운로드

ამ ნაშრომში, ავტორი ამტკიცებს, რომ დემოკრატიის გავრცელების ნაცვლად, დასავლურმა საგარეო პოლიტიკამ, დიპლომატიურმა სტრატეგიებმა, დასახმარებელმა ჩარევებმა განამტკიცა რასაც ლევიცკიმ და ვეიმ (2002, 2010) უწოდეს “კონკურენტული ავტორიტარიანიზმი” და გაამწვავა პოლიტიკური არასტაბილურობა და კონფლიქტი ქვეყანაში 이미지 한번에 다운로드.

Lazarus, J. (2010, September). Neo-liberal State Building and Western ‘Democracy Promotion’: The Case of Georgia. In SGIR 7th Pan-European Conference, Stockholm, Sweden 다운로드.

ჩამოტვირთვა