ტეგების არქივი: სამოქალაქო საზოგადოება

Philipp H. Fluri and Eden Cole (eds.) – From Revolution to Reform: Georgia’s Struggle with Democratic Institution Building and Security Sector Reform

ეს ნაშრომი ამოწმებს 2003 წლის “ვარდების რევოლუციის” შემდეგ საქართველოში არსებულ პერიოდს 다운로드. ავტორები აანალიზებენ ქვეყანას უსაფრთხოების სექტორის მმართველობის მხრივ და აფასებენ საქართველოში არსებული საგარეო ძალების წარმატებებსა და მარცხებს 슈퍼맨 리턴즈 다운로드. ისინი აგრეთვე ამოწმებენ სამოქალაქო საზოგადოების, მედიისა და ადგილობრივი ელიტების როლს და იკვლევენ რამდენიმე რეფორმის მცდელობას, განსაკუთრებით ქართულ უსაფრთხოების სექტორში 다운로드.

Fluri, P. H., & Cole, E. (2005). From revolution to reform: Georgia’s struggle with democratic institution building and security sector reform. Austrian National Defense Academy and Bureau for Security Policy.

ჩამოტვირთვა

Giorgi Kandelaki and Giorgi Meladze – Enough! Kmara and the Rose Revolution in Georgia

რატომ იყო საქართველო ყველა პოსტ-საბჭოთა ქვეყნებიდან ის, რომელშიც პირველად გახდა შესაძლებელი ამგვარი დემოკრატიული გარღვევა 유튜브 동영상 여러개 다운로드? რა ფაქტორებმა და აქტორებმა გახადეს რევოლუცია შესაძლებელი 다운로드? რამდენად მნიშვნელოვანი და არსებითი იყო დასავლური დახმარება 다운로드. შემდეგი ანალიზი ცდილობს განიხილოს ეს საკითხები.

Kandelaki, G 휴먼폴플랫 다운로드. and G. Meladze (2007). ‘Enough! Kmara and the Rose Revolution in Georgia’. In Joerg Forbrig and Pavol Demeš (Eds.), Reclaiming Democracy. Civil society and Electoral Change in Central and Eastern Europe 인박스 다운로드. Pp. 101- 125. Washington DC: German Marshall Fund of the United States.

ჩამოტვირთვა

IDEA – დემოკრატიის მშენებლობა საქართველოში

2001 წლის შემოდგომაზე IDEA-მ საქართველოში წამოიწყო დიალოგის გზით დემოკრატიის შეფასების პროგრამა 다운로드. ამ პროგრამით IDEA-ს სურდა, ხელი შეეწყო საქართველოში, ხოლო უფრო ფართო აზრით – სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მდგრადი დემოკრატიის განვითარებისთვის და ეს გაეკეთებინა საქართველოსა და რეგიონის პარტნიორებთან თანამშრომლობით 다운로드.

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (2003). დემოკრატიის მშენებლობა საქართველოში: დემოკრატიზატია საქართველოში 은펜체 다운로드.

ჩამოტვირთვა

Lincoln A. Mitchell – Georgia’s Rose Revolution

윈도우즈 미디어 플레이어 다운로드

“ვარდების რევოლუცია წარმოადგენდა გამარჯვებას არამხოლოდ ქართველი ხალხისთვის, არამედ დემოკრატიისთვის გლობალურად 투캅스 다운로드. მან აჩვენა, რომ არჩევნების აგრესიულად გასაჩივრებით, სიტყვისა და შეკრების უმთავრესი თავისუფლებების გამოყენებითა და ჭკვიანური სტრატეგიული აზროვნების მოხმარებით, დემოკრატიულ ოპოზიციას შეუძლია ნახევრად-დემოკრატიული კლეპტოკრატიის დამარცხება.”

Mitchell, L 다운로드. A. (2004). Georgia’s Rose revolution. Current History, 103 (675), 342-348.

ჩამოტვირთვა

Ghia Nodia – Civil Society Development in Georgia: Achievements and Challenges

다운로드

ამ პოლიტიკის დოკუმენტის მიზანია სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ამჟამინდელი მდგომარეობის შეფასება, რელევანტურ საკითხებზე არსებული მიმდინარე დისკუსიების შეჯამება და რეკომენდაციების შეთავაზება შემდგომი ნაბიჯებისთვის საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების გასაძლიერებელად 다운로드.

Nodia, G. (2005). Civil society development in Georgia: Achievements and challenges. Tbilisi, Caucasus Institute for Peace, Democracy and Development 레고레이서1.

ჩამოტვირთვა