ტეგების არქივი: ბრენდი

Paul Manning – The Epoch of Magna: Capitalist Brands and Postsocialist Revolutions in Georgia

ამ სტატიაში ავტორი ერთმანეთს ადარებს გადასვლის ორ პერიოდს – სოციალიზმიდან შევარდნაძის პერიოდზე და შევარდნაძის ეპოქიდან – ვარდების რევოლუციაზე 학원묵시록 다운로드. დიდი ცვლილებების ამ ორ პერიოდში, გარკვეული ტიპის დასავლური სიმბოლოები, კერძოდ, ბრენდები, რევოლუციური ცვლილებების სიმბოლოებად იქცნენ 숀리의 남자몸 만들기 다운로드. ავტორი დაინტერესებულია არა ბრენდების ზოგადი სემიოტიკით, არამედ როგორ შეიძლება იქნას გამოყენებული ბრენდის სემიოტიკური რესურსი ამ ეპოქალური ცვლილებების არტიკულირებისთვის 다운로드.

Manning, P. (2009). The epoch of Magna: capitalist brands and postsocialist revolutions in Georgia. Slavic Review, 924-945.

ნახეთ Academia.edu-ზე

Paul Manning and Ann Uplisashvili – “Our Beer”: Ethnographic Brands in Postsocialist Georgia

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო ღვინოთია ცნობილი, ადგილობრივ ბაზარზე ლუდის სამრეწველო წარმოება ღვინისას ბევრად აღემატება – ღვინის მოხმარება უფრო რიტუალურ კონტექსტში ხდება, როდესაც უპირატესობას გლეხის მიერ ახალდაყენებულ სასმელს ენიჭება; დაძველებული და ბოთლში ჩამოსხმული ღვინო ძირითადად საექსპორტოდ გამოიყენება labview 2013. რაც შეეხება ლუდს, მისი მრეწველობა ადგილობრივი მომხმარებლისთვის ხდება 응급남녀 14회 다운로드. ამგვარი პროდუქცია დაფასოებული და წარმოდგენილია როგორც ეკოლოგიურად „სუფთა“ და „ტრადიციული“ მეთოდებით დამზადებული 다운로드. ბრენდის იმიჯისთვის ხშირად გამოიყენებენ „ეთნოგრაფიულ“ მასალებს ტრადიციული ცხოვრების შესახებ, იმის მიუხედავად, რომ ასევე აცხადებენ პროდუქტის დამოკიდებულებას დასავლურ ტექნოლოგიებზე 네이버 움짤.

Manning, P., & Uplisashvili, A. (2007). “Our beer”: ethnographic brands in postsocialist Georgia. American Anthropologist, 109(4), 626-641 슈렉1 다운로드.

ნახეთ Academia.edu-ზე