ტეგების არქივი: არჩილ გეგეშიძე

Archil Gegeshidze – Georgia: In Quest of a Niche Strategy

다운로드

თავის ნაშრომში, არჩილ გეგეშიძე ხაზს უსვამს, რომ 1990-იანი წლების ორი ეთნიკური კონფლიქტისა და ქართული საზოგადოების შიგნით არსებული დაპირისპირების შემდეგ, ყველაზე რთული საკითხი, რომელიც ქვეყნის წინაშე დგას, არის ისეთი ხედვის შემუშავება, რომელიც საქართველოს მშვიდობასა და სტაბილურობას მოუტანს, და ამ მიზნისთვის შესაბამისი რესურსების გამოძებნა 불꽃의 점심시간. ავტორის აზრით, ამგვარი საჭირო ხედვის სამ უმთავრეს ელემენტს შეადგენს: ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, კორუფციის აღმოფხვრა და დასავლური საგარეო პოლიტიკური კურსის კონსოლიდაცია chromedriver 다운로드.

Gegeshidze, A. (2002). Georgia: In Quest of a Niche Strategy. Connections: The Quarterly Journal, 1(3), 3-12.

ჩამოტვირთვა

Archil Gegeshidze – Georgia in the Wider Europe Context: Bridging Divergent Interpretations

ეს ნაშრომი აანალიზებს ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში საქართველოს ევროპეიზაციის პერსპექტივებს 다운로드. ანალიზის მიზანია გაფართოებულ ევროპაში საქართველოს როლისა და ადგილის შესახებ თანმიმდევრული ხედვის ფორმულირება 다운로드. ნაშრომის მთავარი ჰიპოთეზა შემდეგია: საქართველოს მონაწილეობა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკაში განსხვავებულად აღიქმება ბრიუსელსა და თბილისში 다운로드. ევროპის სამეზობლო პოლიტიკაში საქართველოს მიზნების მიღწევას სწორედ ასეთი განსხვავებული ინტერპრეტაციები უშლის ხელს.

Gegeshidze, A. (2005). Georgia in the wider Europe context: Bridging divergent interpretations. Center for Policy Studies. Central European University.

ჩამოტვირთვა