ტეგების არქივი: ალექსი გუგუშვილი

Alexi Gugushvili – The (non) Reform of the Georgian Pension System, 1991-2011: A Brief History and Update

ეს კვლევა მიმოიხილავს ფაქტორებს, რომლებმაც მნიშვნელოვანი როლი შეასრულეს 1991-2009 წლებში საქართველოს საპენსიო სისტემის განვითარებაში 다운로드. ამ კვლევიდან გამოტნილი მთავარი გაკვეთილი, რაც ეხება პოსტ 2012-2013 წლების საარჩევნო ციკლის საპენსიო ინიციატივებს, ისაა, რომ გადამწყვეტი ნაბიჯები იდეოლოგიური რწმენის ნაცვლად უნდა იქნას მიღებული მძიმე მოცემულობაზე 다운로드.

Gugushvili, A. (2012). The (non) Reform of the Georgian Pension system, 1991-2011: A Brief History and Update. Oslo, Norwegian Institute of International Affairs (NUPI) 리눅스 로컬.

ჩამოტვირთვა

Alexi Gugushvili – Political Economy of Old-age Pension Reforms in Georgia

ეს ნაშრომი განიხილავს ფაქტორებს, რომლებმაც მთავარი როლი შეასრულეს საქართველოს საპენსიო სისტემის განვითარებაში 구글 뮤직 음악. 1991-2009 წლების მონაცემებზე დაყრდნობით, ეს ანალიზი ფოკუსირდება სისტემის განვითარების მახასიათებლებზე და ასახელებს საპენსიო სისტემის რეფორმირების ოთხ მთავარ მცდელობას 핫메일 메신저 다운로드.

Gugushvili, A. (2009). Political Economy of old-age Pension Reforms in Georgia. Caucasian Review of International Affairs3(4) beyond compare 다운로드.

ჩამოტვირთვა