ტეგების არქივი: ალექსი გუგუშვილი

Alexi Gugushvili – The (non) Reform of the Georgian Pension System, 1991-2011: A Brief History and Update

ეს კვლევა მიმოიხილავს ფაქტორებს, რომლებმაც მნიშვნელოვანი როლი შეასრულეს 1991-2009 წლებში საქართველოს საპენსიო სისტემის განვითარებაში. ამ კვლევიდან გამოტნილი მთავარი გაკვეთილი, რაც ეხება პოსტ 2012-2013 წლების საარჩევნო ციკლის საპენსიო ინიციატივებს, ისაა, რომ გადამწყვეტი ნაბიჯები იდეოლოგიური რწმენის ნაცვლად უნდა იქნას მიღებული მძიმე მოცემულობაზე.

Gugushvili, A. (2012). The (non) Reform of the Georgian Pension system, 1991-2011: A Brief History and Update. Oslo, Norwegian Institute of International Affairs (NUPI).

ჩამოტვირთვა

Alexi Gugushvili – Political Economy of Old-age Pension Reforms in Georgia

ეს ნაშრომი განიხილავს ფაქტორებს, რომლებმაც მთავარი როლი შეასრულეს საქართველოს საპენსიო სისტემის განვითარებაში. 1991-2009 წლების მონაცემებზე დაყრდნობით, ეს ანალიზი ფოკუსირდება სისტემის განვითარების მახასიათებლებზე და ასახელებს საპენსიო სისტემის რეფორმირების ოთხ მთავარ მცდელობას.

Gugushvili, A. (2009). Political Economy of old-age Pension Reforms in Georgia. Caucasian Review of International Affairs3(4).

ჩამოტვირთვა