ტეგების არქივი: ახალქალაქი

Mihai Gribincea – The Russian Policy on Military Bases: Georgia and Moldova

მიჰაი გრიბინცეა თავის წიგნში მიმოიხილავს რუსეთის სამხედრო ბაზებს, განლაგებულს ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებში, მაგრამ განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს მოლდოვასა და საქართველოს მაგალითებს 음성 번역 다운로드. ავტორი ხსნის, თუ რატომ არის მოლდოვისა და საქართველოს მთავრობებისთვის მათ ტერიტორიებზე რუსეთის ბაზების ყოფნა მიუღებელი 다운로드. რუსეთის ბაზებზე ფოკუსი ასევე საშუალებას აძლევს წიგნის ავტორს, გააანალიზოს რუსეთის სამხედრო პოლიტიკა ე.წ mysql server. ახლო საზღვარგარეთში.

Gribincea, M. (2001). The Russian policy on military bases: Georgia and Moldova. Editura Cogito.

ჩამოტვირთვა

Samuel Lussac – The Baku-Tbilisi-Kars Railroad and Its Geopolitical Implications for the South Caucasus

სტატიის მიზანია შეაფასოს ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის გეოპოლიტიკური მნიშნელობა 다운로드. ეს პროექტი კიდევ უფრო გააღრმავებს აზერბაიჯანს, საქართველოსა და თურქეთს შორის თანამშრომლობას 쿠키 런 크리스탈 버그 판 다운로드. ამასთან, ის ხელს შეუწყობს სომხეთის კიდევ უფრო მარგინალიზაციას სამხრეთ კავკასიაში 다운로드. რკინიგზა არამხოლოდ გვერდს აუვლის სომხეთს, არამედ მის ეთნო-პოლიტიკურ ბერკეტებსაც შეასუსტებს, განსაკუთრებით საქართველოში 다운로드. საბოლოო ჯამში, ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზამ შესაძლოა გააღრმავოს მოსალოდნელი დაპირისპირება, ერთი მხრივ, აზერბაიჯანს, საქართველოს, თურქეთსა და, მეორე მხრივ, სომხეთს, რუსეთსა და ირანს შორის 김명현 창조 과학.

Lussac, S. (2008). The Baku-Tbilisi-Kars railroad and its geopolitical implications for the South Caucasus. Caucasian Review on International Affairs, 2(4), 34-46

ჩამოტვირთვა