ტეგების არქივი: აფხაზეთი

Bruno Coppieters – The EU and Georgia: Time Perspectives in Conflict Resolution

닥터스 17회 다운로드

ევროკავშირი მჭიდროდ თანამშრომლობს საქართველოსთან აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტების მოგვარების საკითხებში, მაგრამ ბრიუსელისა და თბილისის შეხედულებები დროსთან მიმართებაში ერთმანეთს არ ემთხვევა 다운로드. ევროკავშირისა და საქართველოს განსხვავებული მიდგომები კონფლიქტის მოგვარების პროცესის ხანგრძლივობის შესახებ გავლენას ახდენს ორხმრივ ურთიერთობაზე 스타워즈 깨어난 포스 다운로드. ევროკავშირი შიშობს, რომ საქართველოს მოუთმენლობამ შესაძლოა კონფლიქტის ესკალაცია გამოიწვიოს, ხოლო საქართველოს მიაჩნია, რომ ევროკავშირის ზედმეტი მოთმინება და ზომიერება კონფლიქტს განუსაზღვრელად გაახანგრძლივებს 영웅 서기 5 apk 다운로드. ეს ნაშრომი ამტკიცებს, რომ ევროკავშირი მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიალური მთლიანობის აღდგენის პროცესს, მაგრამ არ იზიარებს საქართველოს მიდგომას, რომელიც ერთმანეთისგან არ აცალკევებს კონფლიქტის მოგვარების მიზნებსა და თავის შეხედულებებს კონფლიქტის მოგვარების ხანგრძლივობასთან დაკავშირებით 다운로드.

Coppieters, B. (2007). The EU and Georgia: time perspectives in conflict resolution. European Union Institute for Security Studies.

ჩამოტვირთვა

Zaur Shiriyev & Kornely Kakachia – Azerbaijani-Georgian Relations

ეს ნაშრომი აფასებს ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის ხარისხს სხვადასხვა სფეროებში: პოლიტიკა, ეკონომიკა, ენერგეტიკა, ტურიზმი, ბიზნესი, განათლება, მედია, კულტურა და თავდაცვა 세종 말뭉치 다운로드. ნაშრომი ასევე მიმოიხილავს საქართველოში მცხოვრებ აზერბაიჯანულ თემსა და აზერბაიჯანში მცხოვრებ ქართულ თემს და მათ გაველანს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობაზე 다운로드. ნაშრომის ბოლო ნაწილი შედგება რეკომენდაციებისგან და საქართველოსა და აზერბაიჯანის მთავრობებს მოუწოდებს მეტი თანამშრომლობისაკენ რეგიონულ და საერთაშორისო დონეზე 다운로드.

Kakachia, K. & Shiriyev, Z. (2013). Azerbaijani-Georgian Relations: The Foundations and Challenges of the Strategic Alliance. SAM Review, 7-8. Center for Strategic Studies, Baku

ჩამოტვირთვა

Svante Cornell – Small Nations and Great Powers

다운로드

წიგნი კავკასიის რეგიონის ისტორიულ, გეოგრაფიულ და ეთნო-ლინგვისტურ სურათს სთავაზობს მკითხველს და ფოკუსირებას ახდენს რუსეთის მიერ რეგიონის ანექსირებაზე, რამაც სათავე დაუდო რეგიონში დღეს არსებულ მრავალ კონფლიქტს lg스마트체 regular. ავტორი კონფლიქტების ისტორიულ ანალიზს აკეთებს, აფასებს სამი მთავარი რეგიონული ძალის (თურქეთი, ირანი, რუსეთი) როლს და წარმოაჩენს კავკასიის როლს მსოფლიო პოლიტიკაში 스플라이스 다운로드.

Cornell, S. (2001). Small Nations and Great Powers. A Study of Ethnopolitical Conflict in the Caucasus. Surrey, England: Curzon

ნახეთ Google Books-ზე