კატეგორიის არქივი: საბჭოთამდელი პერიოდი

Stephen Jones – Between Ideology and Pragmatism: Social Democracy and the Economic Transition in Georgia 1918-21

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (1918-21) იყო ყველაზე მოულოდნელ დროსა და ადგილზე ახალი ექსპერიმენტი სოციალ-დემოკრატიაში 당신과는 천천히. საქართველო იყო აგრარული და მეტწილად უწიგნური, როდესაც მისი ლიდერების წინაშე დადგა ერისა და სახელმწიფოს მშენებლობის კომპლექსურ საკითხები საგარეო საფრთხის, შიდან კონფლიქტებისა და გლობალური ეკონომიკური დეპრესიის პირობებში 다운로드. ევროპაში პირველად დემოკრატიულად არჩეული სოციალ-დემოკრატიული მთავრობა წააწყდა გარდაუვალ დაპირისპირებას საბაზრო პრინციპებსა და სოციალისტურ იდეალებს შორის 잔잔한 노래 다운로드. ახალი მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა ასახავს კაპიტალისტურ გამორეში სოციალ-დემოკრატიული პარტიების დილემებსა და წინააღმდეგობებს cubicreator 다운로드. ახალმა ლიდერებმა შექმნეს სოციალ-დემოკრატიული მიზნებით აგებული თუმცა პრაგმატიზმით მართული შერეული ეკონომიკა 에벌리 다운로드. რამდენად წარმატებული იყვნენ, როგორც ეკონომიკური პიონერები დანარჩენი ევროპელი სოციალისტებისთვის ქმედითი ეკონომიკური სისტემისა და მოდელის შექმნაში 구글어스 모바일?

Jones S. (2014). Between Ideology and Pragmatism: Social Democracy and the Economic Transition in Georgia 1918-21. Caucasus Survey, Vol.1, No.2, April 2014, 63-81.

ჩამოტვირთვა

 

Austin Jersild and Neli Melkadze – The Dilemmas of Enlightenment in the Eastern Borderlands: The Theater and Library in Tbilisi

ეს სტატია ახსნის, რომ აღმოსავლეთში იმპერიალიზმი შეიცავდა კულტურული გამოხატვის გავრცელებისა და გახშირების, ვიდრე მისი შეკვეცის იმპულსს 전공 서적 다운로드. რუსეთისთვის, რომელიც თავად XVIII საუკუნიდან ბევრი რუსის მიერ იყო გაგებული ევროპის აღმოსავლეთ საზღვრად, სრულიად გასაგებია ყოფილიყო მთავარი წყარო მათი “განმანათლებლობისა” და კულტურული პროგრესის 슈퍼 마리오 효과음 다운로드.

Melkadze, N., & Jersild, A. (2002). The dilemmas of enlightenment in the eastern borderlands: The theater and library in Tbilisi. Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History, 3(1), 27-49 케빈은 12살 다운로드.

ჩამოტვირთვა