კატეგორიის არქივი: საბჭოთამდელი პერიოდი

Robert W. Thomson – Rewriting Caucasian History

ეს არის ქართლის ცხოვრების მეცამეტე საუკუნის სომხური თარგმანის პირველი თანამედროვე, ანოტირებული გამოცემა 다운로드. 1200 წლის შემდეგ სომხეთზე მწერალთათვის მნიშვნელოვანი წყარო, ეს ქრონიკა აღწერს საქართველოს ისტორიას მისი მითოსური დასაბამიდან ნაწარმოების შექმნის დრომდე 다운로드. თარგმანი ისტორიკოსისთვის განსაკუთრებულად საინტერესოა მისი პრო-სომხურ ყაიდაზე შეცვლის გამო 다운로드.

Thomson, R. W. (1996). Rewriting Caucasian History: The Medieval Armenian Adaptation of the Georgian Chronicles; the Original Georgian Texts and the Armenian Adaptation. Oxford, Clarendon Press.

ჩამოტვირთვა

David Marshall Lang – Landmarks in Georgian Literature

치즈인더트랩 10화 다운로드

1965 წლის 2 ნოემბერს მოხსენებული დევიდ მარშალ ლენგის საინაგურაციო ლექცია ლონდონის უნივერსიტეტის აღმოსავლური და აფრიკული კვლევების სკოლაში 다운로드.

Lang, D. M. (1966). Landmarks in Georgian Literature. Inaugural Lecture, University of London, School of Oriental and African Studies.

ნახეთ Selected Works-ზე

iphone mp3

Cyril Toumanoff – Medieval Georgian Historical Literature (VIIth–XVth Centuries)

კირილ ტუმანოვის მიხედვით, საქართველოს აქვს ერთადერთი მნიშვნელოვანი ისტორია და კულტურა, რომელიც თითქმის მთლიანად უცნობია დასავლეთისთვის minitab 14. ქართულ ისტორიულ წყაროებთან დაკავშირებითაც აგრეთვე გაუგებრობა და არასწორი ინფორმაცია არსებობს Java json download. ამ კვლევის მიზანია ქართული ლიტერატურის მონუმენტების უახლოეს კვლევაზე დაფუძნებული სისტემური ანგარიშის წარდგენა, რაც დასავლელ მეცნიერებს დააინტერესებს 제주감귤체 다운로드.

Toumanoff, C. (1943). Medieval Georgian Historical Literature (VIIth–XVth Centuries). Traditio, 139-182.

ნახეთ Selected Works-ზე

Michael Tsereteli – The Asianic (Asia Minor) Elements in National Georgian Paganism

1935 წლის ამ სტატიაში, მიხაელ წერეთელი ამოწმებს ძველი ქართველი ავტორების მიერ დაცულ ინფორმაციას ქართულ წარმართობაზე, რომელიც არასწორად იყო გაგებული ადრინდელი მეცნიერების მიერ 그레이브 인카운터2. ის აჩვენებს, რომ ეს ინფორმაცია მიანიშნებს განსხვავებულ ელემენტებზე ქართულ წარმართულ რელიგიაში, ვიდრე მანამდე ეგონათ 바이두 apk.

Tseretheli, M. (1935). The Asianic (Asia Minor) Elements in National Georgian Paganism. Georgica: A Journal of Georgian and Caucasian Studies, I, 1, 28-66 8월 4주차 멜론 top100 다운로드.

ნახეთ Selected Works-ზე

W. E. D. Allen – New Political Boundaries in the Caucasus

nwc 한글

“The Geographical Journal”-ის 1927 წლის მაისის გამოცემაში, ვ 다운로드. ე. დ. ალენი საუბრობს ცარისტული რუსული “კავკასიის სამეფისნაცვლოს” გაუქმების შედეგად შექმნილ ახალ, “სახალხო რესპუბლიკებზე”, რომლებიც დამოუკიდებლობის მცირე პერიოდის შემდეგ, საბჭოთა მართვის ქვეშ მოექცნენ 다운로드.

Allen, W. E. D. (1927). New Political Boundaries in the Caucasus. Geographical Journal, 430-441.

ჩამოტვირთვა