კატეგორიის არქივი: ანთროპოლოგია

Florian Mühlfried – Celebrating Identities in Post-Soviet Georgia

შემდეგ გვერდებში, ავტორი აპირებს უფრო ღრმად გამოიძიოს ქართულ კულტურასა და პოლიტიკაში “სუფრის მობრუნების” მიზეზები და შედეგები 다운로드. შესაბამისად, გარკვეული კონტექსტუალური ცოდნა იქნება დამუშავებული 날씨 배경 화면. ავტორი დაიწყებს სუფრის განსაზღვრით და ახნს მის როლს წინა ასი წლის მანძილზე ქართული ეროვნული იდენტობის შედგენაში 다운로드.

Mühlfried, F. (2007). “Celebrating Identities in Post-Soviet Georgia”. In Representations on the Margins of Europe. Politics and Identities in the Baltic and South Caucasian States, ed. by Tsypylma Darieva and Wolfgang Katshuba. Frankfurt am Main, New York, 282-300.

ნახეთ Academia.edu-ზე

Paul Manning – Folklore and Terror in Georgia’s ‘Notorious’ Pankisi Gorge: The Ethnography of State Violence at the Margins of the Nation

ტერორიზმთან ომისას ადგილმდებარეობების “ბრენდინგის” ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო გვერდითი ეფექტი იყო ფანტასტიკული ადგილების გარკვეული სახეობების წარმოშობა 다운로드. იმ დონეზე, რომ გარკვეული შეუმჩნეველი ადგილები შერაცხულ იქნა, როგორც “ტერორის ბაზები” 바탕화면 달력. ეს თავი აღწერს ასეთი ადგილის საინტერესო ორმაგ აღქმას ორ “ფოლკლურულ” დისკურსში 리스크 오브 레인. ქართული ფოკლორის დისკურსში, პანკისი საუკეთესო შემთხვევაში არის პერიფერიული, ხოლო ტერორის ფოლკლორში, პანკისი თანდათანობით იქცა ცენტრალურად. საბოლოოდ, ავტორი აჩვენებს თუ როგორ იქვა “ერისთვის” პანკისის პერიფერულობა და “ტერორისთვის” ცენტრალურობა, ქართულ სახელმწიფოსთვის ლეგიტიმური ძალადობის საფუძვლად.

Manning, P. (2008). Folklore and Terror in Georgia’s ‘Notorious’ Pankisi Gorge: The ethnography of state violence at the margins of the nation. In Cultural Archetypes and Political changes in the Caucasus, eds. Nino Tsitsishvili and Sergey Arutiunov. Nova Science Publishers Inc.

ჩამოტვირთვა

Paul Manning – Once Upon a Time, There Was Sex in Georgia

ქართველები დიდი ხანი პოულობდნენ საქართველოს შორეულ მთიან რეგიონებში, ფშავსა და ხევსურეთზე, რომანტიკული და ეგზოტიკური “იყო და არა იყო რა” საქართველოს ვერსიის ფრაგმენტულ ეთნოგრაფიულ სურათს 다운로드. ქართველებს განსაკუთრებით აინტერესებდათ ამ მთიანეთის უცნაური სექსუალური პრაქტიკის წარმოდგენები (წაწლობა), რომელიც გვევლინება პარადოქსული “სექსი სექსის გარეშე” სახეობად 전국무쌍 다운로드. ნორმატიული ქართული სექსუალობის ინვერსიად, რომელიც ამავე დროს საქართველოს ყველაზე “ქართულ” რეგიონს მიეკუთვნება 다운로드.

Manning, P. (2014). Once Upon a Time, There Was Sex in Georgia. Slavic Review, 73(2), 265-286.

ნახეთ Academia.edu-ზე

Florian Mühlfried – Being a State and States of Being in Highland Georgia

ერთ-ერთი ყოფილი საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის, საქართველოს რესპუბლიკის მაღალმთიანი რეგიონი, დიდი ხანია ლეგენდარულია თავისი სილამაზის გამო 환주격격 다운로드. ხშირად მიჩნეულია, რომ სახელმწიფო მხოლოდ მცირედით შეაღწია ამ რეგიონში და ის ძირითადად უცხოდაა მიჩნეული 만화 삼국지 pdf. ქართულ მაღალმთიანეთზე ახლებური შეხედვა საშუალებას აძლევს ავტორს წარმოიდგინოს მოქალაქეობის, მიკუთვნების და მობილობის მუდმივი საკითხები ისეთ კონტექსტში, რომელიც სხვამხრივად ცნობილი იყო მხოლოდ ფოლკლორული კუთხით 다운로드. სახელმწიფოსთან მინიმალური იდენტიფიკაციის ფორმების დაზუსტებით, აგრეთვე ადგილობრივი შეხვედრებით ცვალებად საბჭოთა და პოსტ-საბჭოთა სახელმწიფოსთან, ავტორი ამტკიცებს, რომ მოქალაქეობა არის უფლების მოთხოვნადი ფორმა და აგრეთვე სახელმწიფოს წინააღმდეგ თავდაცვის საშუალება 다운로드. ეს წიგნი არამხოლოდ იწვევს თეორიებს მოქალაქეობის კვლევისას, აგრეთვე ზოგადად ინტეგრაციის აქსიომებს დასავლურ სოციალურ მეცნიერებებში.

Mühlfried, F. (2014). Being a State and States of Being in Highland Georgia. Berghahn Books.

ნახეთ books.google.com-ზე; რეცენზია (Tamta Khalvashi, Social Antropology)

 

Tamara Dragadze – Rural Families in Soviet Georgia: A Case Study in Ratcha Province

თამარა დრაგაძე ერთადერთი დასავლურად ნასწავლი ანთროპოლოგია, რომელმაც საბჭოთა კავშირის რომელიმე სასოფლო არეალში სამი წლის საველე სამუშაო ჩაატარა 백세인생 노래. დიდი კავკასიონის მთისწინეთში მდებარე რაჭის მხარის სოფლის ეთნოგრაფიული კვლევის შედეგი სასოფლო საბჭოთა საქართველოს ოჯახური ცხოვრების უნიკალური აღწერაა 12인의 성난 사람들 다운로드. დრაგაძე გვაწვდის საშინაო ცხოვრების დაწვრილებით ეთნოგრაფიას, აჩვენებს, თუ როგორ იცვლებოდა სასოფლო ოჯახების ტრადიციული ჩვეულებები საბჭოთა პოლიტიკის საპასუხოდ Studio one download. წიგნი აგრეთვე შეიცავს ქალთა როლებისა და სოციალიზაციის აღწერას 다운로드. წიგნი მნიშვნელოვანი კონტრიბუციაა სახელმწიფოსა და სოციალური ინსტიტუტებს შორის ურთიერთობის შესწავლაში. ის აჩვენებს სოციალური ანთროპოლოგიისა და დაწვრილებით ეთნოგრაფიული კვლევითი მაგალითების რელევანტურობას პოლიტიკური მეცნიერებისა და განსაკუთრებით საბჭოთა კვლევებისადმი.

Dragadze, T. (2003). Rural Families in Soviet Georgia: A Case Study in Ratcha Province. Routledge.

ჩამოტვირთვა