კატეგორიის არქივი: ადამიანის უფლებები

Mariya Y. Omelicheva – Between Commitment and Pragmatism: Assessing International Influence on Human Rights Practices in Georgia

Omelicheva, M. Y. (2010). Between commitment and pragmatism: assessing international influence on human rights practices in Georgia. Journal of Human Rights, 9(4), 445-466 소주한잔 다운로드.

ამ კვლევის მიგნებები ამტკიცებს, რომ საქართველოსთვის სარეკომენდაციო ჯგუფებმა, განსაკუთრებით აშშ-მა, ხელი შეუწყვეს ადამიანის უფლებების კუთხით მის უკანდახევას fez download. ამის გამოიწვია 1) საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერამ მის მიზანში აეშენებინა სახელმწიფო დემოკრატიზაციამდე და ადამიანის უფლებების პატივისცემის გაძლიერებაში; 2) ფინანსური და სხვა დახმარებების გადამისამართებამ დემოკრატიის გავრცელებიდან სახელმწიფოს მშენებლობის პროექტებში; და 3) საქართველოს ხელისუფლების უზრუნველყოფამ შექებით და შეცდომაში შემყვანი უკურეაქციით რესპუბლიკის მიღწევებზე ადამიანის უფლებათა სფეროში drwtsn32 exe.

ჩამოტვირთვა

IDEA – დემოკრატიის მშენებლობა საქართველოში

2001 წლის შემოდგომაზე IDEA-მ საქართველოში წამოიწყო დიალოგის გზით დემოკრატიის შეფასების პროგრამა 다운로드. ამ პროგრამით IDEA-ს სურდა, ხელი შეეწყო საქართველოში, ხოლო უფრო ფართო აზრით – სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მდგრადი დემოკრატიის განვითარებისთვის და ეს გაეკეთებინა საქართველოსა და რეგიონის პარტნიორებთან თანამშრომლობით 다운로드.

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (2003). დემოკრატიის მშენებლობა საქართველოში: დემოკრატიზატია საქართველოში 은펜체 다운로드.

ჩამოტვირთვა