კატეგორიის არქივი: მმართველობა

David Rinnert – The Politics of Civil Service and Administrative Reforms in Development—Explaining Within‐Country Variation of Reform Outcomes in Georgia after the Rose Revolution

ეს სტატია ამოწმებს საქართველოში პოლიტიკის, როგორც განმსაზღვრელის როლს სამოქალაქო მომსახურებისა და ადმინისტრაციული რეფორმების შედეგებში 다운로드. სამოქალაქო მომსახურების და ადმინისტრაციული რეფორმებზე არსებული კვლევების უმეტესობას ახლავს მეთოდოლოგიური გამოწვევები, რომელიც ართულებს პოლიტიკის გავლენის გაგებას უფრო დეტალურად 가톨릭 성경책. ლიტერატურის მიმოხილვის მონაცემებზე დაყრდნობით, სტატია იძლევა შიდა-ქვეყნის შედარებების მოდელს, რომელიც რამდენიმე ცვლადების კონტროლის შესაძლებლობას იძლევა , როგორიცაა კონტექსტი და პოლიტიკის დიზაინი 다운로드.

Rinnert, D. (2015). The Politics of Civil Service and Administrative Reforms in Development—Explaining Within‐Country Variation of Reform Outcomes in Georgia after the Rose Revolution 다운로드. Public Administration and Development35(1), 19-33.

ჩამოტვირთვა

Nino Dolidze – Public Administration Reforms in Georgia: Establishing Administrative Model for State Organizations

ეს სტატია მიზნად ისახავს საჯარო ადმინისტრაციის იმ რეფორმების ანალიზს, რომელიც განხორციელდა ქართულ სამოქალაქო სექტორში 2004 წლის შემდეგ 다운로드. სტატია ადარებს 2004-2012 წლების პერიოდში ქართულ საჯარო სექტორში საჯარო ადმინისტრაციის რეფორმების ორი ტალღის შედეგებს და მიმოიხილავს საქართველოს მაგალითზე განვითარებად ქვეყნებში სამოქალაქო მომსახურების კონკურენტუნარიან და პროფესიონალურ მოდელების უპირატესობებსა და ნაკლულოვანებებს 다운로드.

Dolidze, N. (2015). Public Administration Reforms in Georgia: Establishing Administrative Model for State Organizations. Caucasus Social Science Review (CSSR), 2(1) asp.net ftp 파일 다운로드.

ჩამოტვირთვა

Alexander Kupatadze – Police Reform in Georgia

ეს ნაშრომი აანალიზებს პოსტ-ვარდების რევოლუციის ტრანზიციის ტრაექტორიას საქართველოს კრიმინალური სამართლიანობის სისტემაში და თუ როგორ იქნა ძლიერი სახელმწიფოს მშენებლობისთვის კანონის უზენაესობა უგულებელყოფილი 하나다 소년사 다운로드. საქართველოს პოლიციის რეფორმის მიღწევებისა და ნაკლულოვანებების განხილვისას, არგუმენტირებულია, რომ რეფორმები ძირითადად ეხებოდა “ქვედა წესრიგის კონტროლს” მოქალაქეთა მთავარი საზრუნავების დასაკმაყოფილებლად, როდესაც “მაღალი წესრიგის კონტროლი” კანონს მიღმა და არსებული რეჟიმის კრიტიკულ გარანტად რჩებოდა 숏버스 다운로드. ნაშრომი ასახავს, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში ანტი-კრიმინალური პოლიტიკა სუსტდებოდა და ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა და დამნაშავეთა ციხის გამოცდილება ხელს უწყობდა დანაშაულის პრობლემის მომავლისთვის გადადებას 다운로드.

Kupatadze, A. (2013). Police Reform in Georgia. Caucasus Social Science Review (CSSR), 1(1).

ჩამოტვირთვა

Philipp H. Fluri and Eden Cole (eds.) – From Revolution to Reform: Georgia’s Struggle with Democratic Institution Building and Security Sector Reform

ეს ნაშრომი ამოწმებს 2003 წლის “ვარდების რევოლუციის” შემდეგ საქართველოში არსებულ პერიოდს 다운로드. ავტორები აანალიზებენ ქვეყანას უსაფრთხოების სექტორის მმართველობის მხრივ და აფასებენ საქართველოში არსებული საგარეო ძალების წარმატებებსა და მარცხებს 슈퍼맨 리턴즈 다운로드. ისინი აგრეთვე ამოწმებენ სამოქალაქო საზოგადოების, მედიისა და ადგილობრივი ელიტების როლს და იკვლევენ რამდენიმე რეფორმის მცდელობას, განსაკუთრებით ქართულ უსაფრთხოების სექტორში 다운로드.

Fluri, P. H., & Cole, E. (2005). From revolution to reform: Georgia’s struggle with democratic institution building and security sector reform. Austrian National Defense Academy and Bureau for Security Policy.

ჩამოტვირთვა

Christoph H. Stefes – Governance, the State, and Systemic Corruption: Armenia and Georgia in Comparison

საბჭოთა კავშირის უმეტეს მემკვიდრე სახელმწიფოებში ენდემური კორუფცია არის საბჭოთა მმართველობის დამანგრეველი მემკვიდრეობა 맥북 워드. როგორც ამ კვლევის ორი მაგალითი უჩვენებს, კორუფცია გამოიხატებოდა განსხვავებული გზებით hp 무선랜 드라이버. როდესაც ადრეულ 1990-იან წლებში ძალაუფლების მშვიდობიანმა გადაცემამ საშუალება მისცა სომხეთის პოლიტიკურ ლიდერებს კორუფცია გამოეყენებინათ სახელმწიფო აპარატზე მყარი კონტროლის შესაქმნელად, საქართველოს ხმაურიანმა ტრანზიციამ გამოიწვია სახელმწიფო აპარატის დისინტეგრაცია მოდავე ჯგუფებში, რომლებიც იყენებდნენ ოფიციალურ პოზიციებს პირადი სარგებელისთვის 다운로드. მიუხედავად ამისა, როდესაც საქართველოს კორუფციის ქაოტურმა ფორმამ საშუალება შეუქმნა დემოკრატიულ ცვლილებას, სომხეთის პოლიტიკური სისტემა რჩება სტაბილურად, თუმცა ძლიერად ავტორიტარულად Yuzu download.

Stefes, C. H. (2008). Governance, the state, and systemic corruption: Armenia and Georgia in comparison. Caucasian Review of International Affairs, 2(2), 73-83.

ჩამოტვირთვა