კატეგორიის არქივი: საპენსიო სისტემა

Alexi Gugushvili – The Development and the Side Effects of Remittances in the CIS Countries and Georgia: The Case of Georgia

2001 წლის შემდეგ საქართველოში ფულადი გზავნილების დონე ყოველწლიურად იმატებს, ისევე როგორც ეკონომიკის სიდიდე 다운로드. ფულადი გზავნილები შესაძლოა მორალურ რისკს ქმნიდეს, რადგან ხანდაზმულები და ღარიბები ნაკლებად სავარაუდოდ იქნებიან მათი მიმღებები 페메 동영상 다운로드. ეს ემთხვევა 2004-2012 წლებში განხორციელებულ სოციალურ პოლიტიკას, როდესაც პენსიების გაზრდა და სამიზნე სოციალური დახმარებების შემოტანა მთავრობის პრიორიტეტი გახდა 네이버 영한사전.

Gugushvili, A. (2013). The Development and the Side Effects of Remittances in the CIS Countries: the Case of Georgia. European University Institute, CARIM-East Research Report 2012/02 다운로드.

ჩამოტვირთვა

Alexi Gugushvili – The (non) Reform of the Georgian Pension System, 1991-2011: A Brief History and Update

ეს კვლევა მიმოიხილავს ფაქტორებს, რომლებმაც მნიშვნელოვანი როლი შეასრულეს 1991-2009 წლებში საქართველოს საპენსიო სისტემის განვითარებაში 다운로드. ამ კვლევიდან გამოტნილი მთავარი გაკვეთილი, რაც ეხება პოსტ 2012-2013 წლების საარჩევნო ციკლის საპენსიო ინიციატივებს, ისაა, რომ გადამწყვეტი ნაბიჯები იდეოლოგიური რწმენის ნაცვლად უნდა იქნას მიღებული მძიმე მოცემულობაზე 다운로드.

Gugushvili, A. (2012). The (non) Reform of the Georgian Pension system, 1991-2011: A Brief History and Update. Oslo, Norwegian Institute of International Affairs (NUPI) 리눅스 로컬.

ჩამოტვირთვა