კატეგორიის არქივი: ნაციონალიზმი და იდენტობა

Ronald Grigor Suny – Provisional Stabilities: The Politics of Identities in Post-Soviet Eurasia

ეს სტატია ეხება ევრაზიაში საბჭოთა კავშირის დაშლის შედეგად გამოწვეული ეთნიკური იდენტობის გავლენას და თხუთმეტი ერი-სახელმწიფოს გამოჩენას, რომლებიც მოიცავენ უამრავ განსხვავებულ ეთნიკურ თემს 다운로드. ეთნიკური და ნაციონალური კონფლიქტების შესასწავლად კონსტრუქტივისტური მიდგომის გამოყენებით, ავტორი მიიჩნევს, რომ არასწორია დავასკვნათ, ერებისა და სახელმწიფოების მიერ ერთი იდენტობის ფლობის შესახებ, რომელიც მათ საშინაო და საგარეო პოლიტიკას წარმართავს 신규 노제휴 다운로드.

Suny, R. (1999/2000). Provisional Stabilities: The Politics of Identities in Post-Soviet Eurasia. International Security 24 (3), 139-78 다운로드.

ჩამოტვირთვა

Ronald Grigor Suny – The Emergence of Political Society in Georgia

다운로드

რონალდ გრიგორ სუნის მიხედვით, საქართველოს პრობლემების მიმართ სოციალისტური და ლიბერალური პასუხების საპირისპიროდ ნაციონალიტურის წარმოშობა, ევოლუცია და შედარებითი სიძლიერე საჭიროებს დეტალურ დაკვირვებას იმ სოციალურ კონტექსტსა და ინტელექტუალურ გარემოზე, სადაც ეს მოძრაობები გაჩნდა 드럼 샘플 다운로드. კვლევის მიზნებისთვის, ავტორი იღებს ცნებას მარქსის კლასობრივი ფორმაციის ანალიზიდან და არგებს მას ქართული ეროვნული ჩამოყალიბების ისტორიას 다운로드.

Suny, R. G. (1980). The Emergence of Political Society in Georgia. Wilson Center, Kennan Institute for Advanced Russian Studies.

ჩამოტვირთვა

Cory Welt – A Fateful Moment: Ethnic Autonomy and Revolutionary Violence in the Democratic Republic of Georgia (1918-1921)

დღევანდელი ქართულ-აფხაზური და ქართულ-სამხრეთ ოსური კონფლიქტების საფუძვლები შეიძლება მოვიძიოთ 1917 წლის რუსეთის რევოლუციასა და მას მოყოლილ სამოქალაქო ომში. ამ საწყისების მოთავსება რევოლუციურ პერიოდში არ არის მხოლოდ დროებითი სამუშაო 다운로드. ამ კონფლიქტებს აქვთ ფესვები სოციალურ და იდეოლოგიურ განსხვავებებში ეთნიკური კატეგორიების შორის და შიგნით 파이어폭스 영상 다운로드. როდესაც პოლიტიკურად აქტიური აფხაზებისა და სამხრეთ ოსების უმეტესობას ჰქონდა ეთნიკური მისწრაფებები, აფხაზური და ოსური ეთნონაციონალიზმის გამოხატვა მრავალგვარი იყო და ყველა არ გულისხმობდა სრულ ტერიტორიულ დამოუკიდებლობას 다운로드. ქართულ-აფხაზური და ქართულ-სამხრეთ ოსური ურთიერთობების ტრაგედია ისაა, რომ პოლიტიკური დისპუტები უმეტესწილად გადაფარა ქაოსმა და სისხლიანმა რევოლუციურმა მოვლენებმა 다운로드.

Welt, C. (2014). A Fateful Moment: Ethnic Autonomy and Revolutionary Violence in the Democratic Republic of Georgia (1918-1921). In Jones, S. F 다운로드. (Ed.), The Making of Modern Georgia, 1918-2012: The First Georgian Republic and its Successors (pp. 205-231). Routledge.

ჩამოტვირთვა

Identity Studies, Vol 1-4

იდენტობის კვლევები 2009 წელს დაარსებული სამეცნიერო ჟურნალია 칼리리눅스 iso 다운로드. მისი მიზანია ინტერდისციპლინარული ცოდნის ამაღლება თანამედროვე მსოფლიო საზოგადოებაში პოლიტიკური, კულტურული და სოციალური იდენტობების ფორმაციის და დისინტეგრაციის შესახებ, განსაკუთრებით კავკასიასა და შავი ზღვის რეგიონში 다운로드. ჟურნალს გამოსცემს საქართველოს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოდერნულობის კვლევების ინსტიტუტი office 2016 한글.

2009 წელს გამოცემული ჟურნალის პირველი ნომერი ეძღვნება საქართველოში ნაციონალიზმის წარმოშობის საკითხებს და შეიცავს გიგი თევზაძის, სერგო რატიანის, ოლივერ რაისნერის, გიორგი ანჩაბაძის, დავით აფრასიძის, გიგა ზედანიას, გია ნოდიასა და დავით დარჩიაშვილის სტატიებს 아이즈원츄 비밀친구 3회 다운로드.

2010 წელს გამოცემული ჟურნალის მეორე ნომერი ეძღვნება თანამედროვე მსოფლიოში სეკულარიზაციისა და დესეკულარიზაციის საკითხებს და შეიცავს ზაალ ანდრონიკაშვილის, გიორგი მაისურაძის, ეტრატ სადრას-რონის, სილვია სერანოს, გიგი თევზაძის, ანასტას ვანგელისა და იოჰანეს ვაისის სტატიებს 다운로드.

2011 წელს გამოცემული ჟურნალის მესამე ნომერი ეძღვნება პოლიტიკური თეოლოგიის საკითხს, მის ისტორიასა და დღევანდელ აღორძინებას და შეიცავს ელენა გლუშკოს, ენდრიუ მაკგრეტის, სერგო რატიანის, გიგი თევზაძის, კახაბერ კურტანიძის, ზაალ ანდრონიკაშვილისა და გიგა ზედანიას სტატიებს.

ჩამოტვირთვა Andronikashvili & Maisuradze;  Andronikashvili;  Anchabadze;   Aprasidze;  Darchiashvili; Gabisonia; Gavashelishvili;  Kekelia; Ladaria; NodiaReisnerSerrano; SulkhanishviliTevzadzeVachridze; Zedania.

 

Oliver Reisner – Georgia and Its New National Movement

다운로드

ზურაბ ავალიშვილის აზრით, მეოცე საუკუნის დასაწყისში ქართველი ერის პოლიტიზაცია ჯერ შორს არ იყო წინ წაწეული 일본 드라마 다운로드. ოთხმოცი წლის შემდეგ, ეს მაჩვენებელი გადაიზარდა ახალ ქართულ ნაციონალურ მოძრაობაში, რომელმაც საბჭოთა სახელმწიფოს შიდა სისუსტეების ან საკუთარი ძლიერების წყალობით, როგორც იქნა, ფორმალურად მაინც, მოიპოვა დამოუკიდებლობა 다운로드.

Reisner, O. (2009). Georgia and its new national movement. Nationalism in Late and Post-Communist Europe, 2, 240-266.

ჩამოტვირთვა