კატეგორიის არქივი: ნაციონალიზმი და იდენტობა

Natalie Sabanadze – Globalization and Nationalism: The Cases of Georgia and the Basque Country

წიგნი განიხილავს ორიგინალურ, არაორთოდოქსულ გაგებას გლობალიზაციასა და თანამედროვე ნაციონალიზმს შორის ურთიერთობის შესახებ 끝까지 간다. თუ გავრცელებული შეხედულებით ნაციონალიზმი და გლობალიზაცია დაპირისპირებულ ძალებს წარმოადგენენ, საბანაძე ამტკიცებს რომ ისინი უფრო მეტად მოკავშირე ძალიან ხდებიან 포토샵 무설치 다운로드. წიგნის მიხედვით ნაციონალიზმი არ ზემოქმედებს მზარდი გლობალიზაციის წინააღმდეგ და არ გვევლინება გლობალიზაციის გავლენების წინააღმდეგობის ფორმად 다운로드. ბასკური და ქართული შემთხვევები ამტკიცებს, რომ გლობალიზაცია და ნაციონალიზმი შეიძლება იყოს ურთიერთშემავსებელი, ვიდრე შეუთავსებელი ტენდენციები 다운로드.

ნაციონალისტები ხშირად არიან გლობალიზაციის გამავრცელებლები, რომლებიც ეძებენ გლობალიზების გავლენებს და ჩართულები არიან გლობალურ აქტორებთან, საკუთარი ნაციონალისტური ინტერესების შესაბამისად 다운로드. საქართველოს და ბასკეთის შემთხვევებში, მცირე საფუძველი არსებობს, რომელიც ადასტურებს გლობალიზაციის ძლიერი, პოლიტიკურად ორგანიზებული ნაციონალისტური ოპოზიციის არსებობას 레포트 목차.

წიგნი აგრეთვე განიხილავს, თუ რატომ ვითარდება, ფართო მასშტაბით ნაციონალიზმის განსხვავებული ფორმები გლობალიზაციის მიმართ განსხვავებულ ფორმებად და განსხვავებულ დამოკიდებულებად.

Sabanadze, N. (2010). Globalization and Nationalism: The Cases of Georgia and the Basque country. Central European University Press.

ნახეთ books.google.com-ზე; რეცენზია (Kevin Tuite, Université de Montréal)

Oliver Reisner – What Can and Should We Learn from Georgian History? Observations of Someone Who Was Trained in the Western Tradition of Science

세인츠 로우 3 캐릭터 다운로드

ოლივერ რაისნერი ამტკიცებს, რომ ქართული სახელმწიფოს ნაციონალური კონსესუსისა და ლეგიტიმიზაციის პოტენციური საფუძვლები ხდება საშინაო პოლიტიკური დისპუტის საგანი, რომელიც საკლასო ოთახებშიც კი აღწევს 트와일라잇 1 다운로드.

Reisner, O. (1998). What can and should we learn from Georgian history? Observations of someone who was trained in the Western tradition of science. Internationale Schulbuchforschung, 409-424 다운로드.

ნახეთ Academia.edu-ზე

Paul Manning – Describing Dialect and Defining Civilization in an Early Georgian Nationalist Manifesto: Ilia Ch‘avch’avadze’s “Letters of a Traveler”.

ამ ნაშრომში ავტორი უმეტესწილად დაინტერესებულია ლელთ ღუნიას სიტყვაში ფორმისა და შინაარსის რიტორიკული დაპირისპირების შესწავლაში, რომლის სწორ რეალისტურ რეპრეზენტაციას ჭავჭავაძე ტექსტის ერთადერთ პროექტად წარმოადგენს 다운로드. ავტორი ამტკიცებს, რომ ჭავჭავაძე იყენებს ამ ოპოზიციას მისი პირადი ურთიერთობის ასახსნელად გლეხ ლელთ ღუნიასადმი, როგორც “ინტელიგენციის” წარმომადგენლის “ხალხისადმი”, რომლითაც ქმნის ენისა და ხალხის ორგანულ კავშირს 다운로드.

Manning, H. P. (2004). Describing Dialect and Defining Civilization in an Early Georgian Nationalist Manifesto: Ilia Ch ‘avch’avadze’s “Letters of a Traveler”. The Russian Review, 63(1), 26-47 다운로드.

ნახეთ dangerserviceagency.org-ზე

 

Kevin Tuite – The Rise and Fall and Revival of the Ibero-Caucasian Hypothesis

კავკასიური ენების შემსწავლელ თანამედროვე ლინგვისტებს შორის მცირე მხარდაჭერა აქვს ჰიპოთეზას, რომ სამი ადგილობრივი ენობრივი ჯგუფი (აფხაზ-ადიღეური, ნახ-დაღესტნური და ქართველური) გენეტიკურადაა დაკავშირებული 한글 파일 다운로드. ამის მიუხედავად, ე. წ. “იბერო-კავკასიურ” ჰიპოთეზას ძლიერი ინსტიტუციური მხარდაჭერა ჰქონდა საბჭოთა კავკასიოლოგიაში, განსაკუთრებით საქართველოში და ახლაც აგრძელებს კვლავ მოხმობას პოლიტიკურ და იდენტობებზე არსებულ თანამედროვე გარკვეულ დისკუსიებში 악인 전 다운로드. ამ ნაშრომში იბერო-კავკასიური ჰიპოთეზის ისტორია წარმოდგებილ იქნება ჩრდილოეთ და სამხრეთ კავკასიის ავტოქტონური ენების კვლევების ფონის საპირისპიროდ და აგრეთვე დაუკავშირდება აფხაზეთისა და საქართველოს ურთიერთობებზე არსებულ ისტორიოგრაფიულ დებატებს 오피스 365 proplus 다운로드.

Tuite, K. (2008). The rise and fall and revival of the Ibero-Caucasian hypothesis. Historiographia Linguistica, 35(1-2), 23-82.

ჩამოტვირთვა

Oliver Reisner – Between State and Nation Building: The Debate about ‘Ethnicity’ in Georgian Citizens’ ID Cards

ეს არის ანალიზი საჯარო დებატებისა საქართველოს მოქალაქეთა ID ბარათებზე ეთნიკურობის გრაფაზე 1999 წლის შემოდგომის საპარლამენტი არჩევნების წინ და მის კავშირზე საბჭოთა ნაციონალურობის პოლიტიკასთან 다운로드.

Reisner, O. (2010). Between State and Nation Building: The Debate about ‘Ethnicity’ in Georgian Citizens’ ID Cards hy 헤드 라인 m. In: Françoise Companjen, László Marácz, Lia Versteegh (eds.): Exploring the Caucasus in the 21st Century. Essays on Culture, History and Politics in a Dynamic Context 아프리카 티비 다시보기 다운로드. Amsterdam: Pallas Publication, 2010, pp. 157-179.

ნახეთ ResearchGate-ზე