კატეგორიის არქივი: პოლიტეკონომიკა

Stephen Jones – Between Ideology and Pragmatism: Social Democracy and the Economic Transition in Georgia 1918-21

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (1918-21) იყო ყველაზე მოულოდნელ დროსა და ადგილზე ახალი ექსპერიმენტი სოციალ-დემოკრატიაში 당신과는 천천히. საქართველო იყო აგრარული და მეტწილად უწიგნური, როდესაც მისი ლიდერების წინაშე დადგა ერისა და სახელმწიფოს მშენებლობის კომპლექსურ საკითხები საგარეო საფრთხის, შიდან კონფლიქტებისა და გლობალური ეკონომიკური დეპრესიის პირობებში 다운로드. ევროპაში პირველად დემოკრატიულად არჩეული სოციალ-დემოკრატიული მთავრობა წააწყდა გარდაუვალ დაპირისპირებას საბაზრო პრინციპებსა და სოციალისტურ იდეალებს შორის 잔잔한 노래 다운로드. ახალი მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა ასახავს კაპიტალისტურ გამორეში სოციალ-დემოკრატიული პარტიების დილემებსა და წინააღმდეგობებს cubicreator 다운로드. ახალმა ლიდერებმა შექმნეს სოციალ-დემოკრატიული მიზნებით აგებული თუმცა პრაგმატიზმით მართული შერეული ეკონომიკა 에벌리 다운로드. რამდენად წარმატებული იყვნენ, როგორც ეკონომიკური პიონერები დანარჩენი ევროპელი სოციალისტებისთვის ქმედითი ეკონომიკური სისტემისა და მოდელის შექმნაში 구글어스 모바일?

Jones S. (2014). Between Ideology and Pragmatism: Social Democracy and the Economic Transition in Georgia 1918-21. Caucasus Survey, Vol.1, No.2, April 2014, 63-81.

ჩამოტვირთვა

 

Gerald Mars and Yochanan Altman – The Cultural Bases of Soviet Georgia’s Second Economy

ამ ნაშრომის უმთავრესი მიზანია საილუსტრაციო მაგალითების დახმარებით აჩვენოს კავშირი ქართულ კულტურასა და მისი ჩრდილოვანი ეკონომიკის სამუშაოს პრინციპებს შორის 이투스 앱 다운로드. ავტორებს სურთ აჩვენონ, რომ მხოლოდ ძირითადი კულტურული ძალების გაგებით შეიძლება იმ მიზეზების მიხვედრა, თუ რატომ შეიძლება ფლობდეს საქართველო, ყველა საბჭოთა რესპუბლიკასთან შედარებით, ასე დინამიურ და ღრმად გამჯდარ ჩრდილოვან ეკონომიკას 나홀로집에1.

Mars, G., & Altman, Y. (1983). The cultural bases of Soviet Georgia’s second economy. Europe‐Asia Studies, 35(4), 546-560 슬픈 씬 다운로드.

ჩამოტვირთვა

S. Neil MacFarlane – Post-Revolutionary Georgia on the Edge?

다운로드

ეს ნაშრომი აღწერს საქართველოს ეკონომიკურ მოდელს ორ ნაწილად: ეკონომიკური ტენდენციების ანალიზისა და ქვეყნის თანამედროვე პოლიტიკური განვითარების გათვალისწინებით სახით 유튜브 avi 다운로드. თითოეულ ნაწილი ამოწმებს ქვეყნის მდგომარეობას 2003-2008 წლების პერიოდში და შემდეგ განიხილავს ომის შემდეგ არსებულ ტენდენციებს 알이씨 다운로드.

MacFarlane, S. N. (2011). Post-revolutionary Georgia on the Edge?. Chatham House.

ჩამოტვირთვა

 

Stephen F. Jones – Kakha Bendukidze and Georgia’s Failed Experiment

신명조 무료 다운로드

2014 წლის ნოემბერში 58 წლის ასაკში კახა ბენდუქიძე გარდაიცვალა 다운로드. ბენდუქიძემ წარმართა ეკონომიკური რეფორმების გრიგალი, რაც ახასიათებდა საქართველოს 2004 წლიდან 2008-9 წლამდე Movavi video editor 12 download.

Jones, S. F. (2015). Kakha Bendukidze and Georgia’s failed experiment. openDemocracy.

ჩამოტვირთვა

IDEA – დემოკრატიის მშენებლობა საქართველოში

2001 წლის შემოდგომაზე IDEA-მ საქართველოში წამოიწყო დიალოგის გზით დემოკრატიის შეფასების პროგრამა 다운로드. ამ პროგრამით IDEA-ს სურდა, ხელი შეეწყო საქართველოში, ხოლო უფრო ფართო აზრით – სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მდგრადი დემოკრატიის განვითარებისთვის და ეს გაეკეთებინა საქართველოსა და რეგიონის პარტნიორებთან თანამშრომლობით 다운로드.

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (2003). დემოკრატიის მშენებლობა საქართველოში: დემოკრატიზატია საქართველოში 은펜체 다운로드.

ჩამოტვირთვა