კატეგორიის არქივი: ეკონომიკა

Maia Chankseliani – Spatial Inequities in Higher Education Admissions in Georgia: Likelihood of Choosing and Gaining Access to Prestigious Higher Education Institutions

ეს ნაშრომი ემყარება შერეული მეთოდების კვლევას სივრცულ უთანასწორობაში საქართველოში უმაღლესი განათლების წვდომაში 한국영화 예고편 다운로드. დაახლოებით 118,000 აპლიკანტის რაოდენობრივი მონაცემების შემოწმება, ოჯახებისა და გადაწყვეტილების მიმღებთა შესაბამისი სემპლი ამჟღავნებს გეოგრაფიულ უთანასწორობას უნივერსიტეტის შერჩევასა და სტუდენტების დანიშნულების ადგილებში 다운로드. შეიძლება მტკიცება, რომ სასოფლო სტუდენტები, რომლებიც აბარებენ და ხვდებიან ნაკლებად პრესტიჟულ უმაღლესი განათლების სასწავლებლებში ნაკლებად სარგებლობენ სწავლებით, ვიდრე ურბანული სტუდენტები 웨딩드레스 다운로드.

Chankseliani, M. (2013). Spatial Inequities in Higher Education Admissions in Georgia: Likelihood of Choosing and Gaining Access to Prestigious Higher Education Institutions. Caucasus Social Science Review (CSSR), 1(1).

ჩამოტვირთვა

Stephen Jones – Between Ideology and Pragmatism: Social Democracy and the Economic Transition in Georgia 1918-21

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (1918-21) იყო ყველაზე მოულოდნელ დროსა და ადგილზე ახალი ექსპერიმენტი სოციალ-დემოკრატიაში 당신과는 천천히. საქართველო იყო აგრარული და მეტწილად უწიგნური, როდესაც მისი ლიდერების წინაშე დადგა ერისა და სახელმწიფოს მშენებლობის კომპლექსურ საკითხები საგარეო საფრთხის, შიდან კონფლიქტებისა და გლობალური ეკონომიკური დეპრესიის პირობებში 다운로드. ევროპაში პირველად დემოკრატიულად არჩეული სოციალ-დემოკრატიული მთავრობა წააწყდა გარდაუვალ დაპირისპირებას საბაზრო პრინციპებსა და სოციალისტურ იდეალებს შორის 잔잔한 노래 다운로드. ახალი მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა ასახავს კაპიტალისტურ გამორეში სოციალ-დემოკრატიული პარტიების დილემებსა და წინააღმდეგობებს cubicreator 다운로드. ახალმა ლიდერებმა შექმნეს სოციალ-დემოკრატიული მიზნებით აგებული თუმცა პრაგმატიზმით მართული შერეული ეკონომიკა 에벌리 다운로드. რამდენად წარმატებული იყვნენ, როგორც ეკონომიკური პიონერები დანარჩენი ევროპელი სოციალისტებისთვის ქმედითი ეკონომიკური სისტემისა და მოდელის შექმნაში 구글어스 모바일?

Jones S. (2014). Between Ideology and Pragmatism: Social Democracy and the Economic Transition in Georgia 1918-21. Caucasus Survey, Vol.1, No.2, April 2014, 63-81.

ჩამოტვირთვა

 

Gerald Mars and Yochanan Altman – The Cultural Bases of Soviet Georgia’s Second Economy

ამ ნაშრომის უმთავრესი მიზანია საილუსტრაციო მაგალითების დახმარებით აჩვენოს კავშირი ქართულ კულტურასა და მისი ჩრდილოვანი ეკონომიკის სამუშაოს პრინციპებს შორის 이투스 앱 다운로드. ავტორებს სურთ აჩვენონ, რომ მხოლოდ ძირითადი კულტურული ძალების გაგებით შეიძლება იმ მიზეზების მიხვედრა, თუ რატომ შეიძლება ფლობდეს საქართველო, ყველა საბჭოთა რესპუბლიკასთან შედარებით, ასე დინამიურ და ღრმად გამჯდარ ჩრდილოვან ეკონომიკას 나홀로집에1.

Mars, G., & Altman, Y. (1983). The cultural bases of Soviet Georgia’s second economy. Europe‐Asia Studies, 35(4), 546-560 슬픈 씬 다운로드.

ჩამოტვირთვა

Tata Chanturidze, Tako Ugulava, Antonio Durán, Tim Ensor and Erica Richardson – Georgia: Health System Review

ეს მოხსენება უმთავრესად ფოკუსირდება 2003 წლის ვარდების რევოლუციის შემდეგ მომხდარ განვითარებებზე, რომლებმაც მოიტანა ფუნდამენტრი ცვლილება სახელმწიფოს როლში საჯარო მომსახურებების, მათ შორის ჯანდაცვის, უზრუნველყოფაში, დაფინანსებასა და მმართვაში 보건증 양식. თითქმის ყველა ჯანდაცვის მიმწოდებელი სახელმწიფოსგან დამოუკიდებელი კერძო აქტორია 다운로드.

Chanturidze, T., Ugulava, T., Durán, A., Ensor, T., & Richardson, E. (2009). Georgia health system review. Health Systems in Transition, 11(8) 다운로드.

ჩამოტვირთვა

დიმიტრი გუგუშვილი – ახალი მთავრობის სოციალური პროგრამა: ყველაზე მოწყვლადები ისევ ყურადღების მიღმა?

წინამდებარე დოკუმენტში საქსტატის მიერ ჩატარებული შინამეურნეობების ინტეგრირებული კვლევის მონაცემების გამოყენებით, ავტორი ახდენს პროგნოზირებას იმისას, თუ რა ეფექტი ექნება გაზრდილ სოციალურ ტრანსფერებს 커비 2 다운로드. კვლევა აჩვენებს, რომ გაზრდილი სოციალური ტრანსფერები მნიშვნელოვნად შეამცირებენ სიღარიბეს, მაგრამ ღარიბი ოჯახების მესამედის მდგომარეობა არ შეიცვლება, რადგან ამჟამად ისინი სოციალური დაცვის სისტემის მიღმა არიან დარჩენილნი 손오순 고도리 다운로드.

გუგუშვილი, დ. (2013). ახალი მთავრობის სოციალური პროგრამა – ყველაზე მოწყვლადები ისევ ყურადღების მიღმა?. სოციალური მეცნიერებების ცენტრი, გამოყენებითი სოციალური კვლევების პროგრამა 다운로드.

ჩამოტვირთვა