კატეგორიის არქივი: რელიგია

Stephen F. Jones – Soviet Religious Policy and the Georgian Orthodox Apostolic Church: From Khrushchev to Gorbachev

ეს ნაშრომი მიმოიხილავს საქართველოში ეკლესია-სახელმწიფოს ურთიერთობებს და ეკლესიის შიდა მდგომარეობას ხრუშჩოვის პერიოდიდან მოყოლებული 우편 번호 db 다운로드. ის აგრეთვე შეეხება შესავალში წამოჭრილ საკითხებს გორბაჩოვის დროს ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის შეცვლილ როლზე gx works2 무료.

Jones, S. F. (1989). Soviet religious policy and the Georgian Orthodox apostolic Church: From Khrushchev to Gorbachev. Religion, State and Society: The Keston Journal, 17(4), 292-312 갤럭시 kies.

ჩამოტვირთვა

Paul Crego – Religion and Nationalism in Georgia

다운로드

ეს ნაშრომი აღწერს ქართულ პოლიტიკაში ქრისტიანული დისკურსის აღმოცენების პროცესს ზვიად გამსახურდიას დისიდენტობის პერიოდში და მის გავლენას ქვეყანაში განვითარებულ მოვლენებზე 레노버 노트북 드라이버.

Crego, P. (1994). Religion and nationalism in Georgia. Religion in Eastern Europe14(3), 1-9.

ჩამოტვირთვა

애플 퀵타임 다운로드