ტეგების არქივი: ზურაბ ჟვანია

Cory Welt – Regime Vulnerability and Popular Mobilization in Georgia’s Rose Revolution

ნაშრომი თავდაპირველად განიხილავს რეჟიმის მოწყვლადობის ხარისხის გამოაშკარავებას საარჩევნო პროცესის წინ და შემდგომ 나를잊지말아요. ავტორი შემდეგ ამოწმებს სახალხო მობილიზაციის გამომწვევ ფაქტორებს და შენიშნავს თუ რატომ იყო მობილიზაცია გასაკვირი ხელისუფლების მოწყვლადობის გათვალისწინებითაც 다운로드. მესამედ, ის აფასებს აშშ-ის ჩარევისა და სერბეთით-შთაგონებული არასამთავრობოების როლს და ადგენს საცდელ დასკვნებს მათ ეფექტზე 다운로드. დამატება ეხება საკითხს თუ რატომ არ მოხდა ალტერნატიული საარჩევნო გარღვევები 다운로드.

Welt, C. (2006). Regime vulnerability and popular mobilization in Georgia’s Rose Revolution. Center on Democracy, Development, and the Rule of Law Working Papers, (67) 첼로 연주곡 다운로드.

ჩამოტვირთვა

Jaba Devdariani – Georgia: Rise and Fall of the Façade Democracy

ამ სტატიის მიზანია საქართველოს პარტიული განვითარების აღწერადა ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრების კონტექსტში მოთავსება 다운로드. აკადემიურ ლიტერატურაში ამ საკითხების განხილვა მწირია, ამის გამო ეს ნაშრომი მეტწილად აღწერითია და არ ითვალისწინებს პარტიული განვითარების აღწერას პოლიტიკური თეორიის რომელიმე გაყინული კუთხით 다운로드.

Devdariani, J. (2004). Georgia: Rise and fall of the façade democracy. Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization, 12(1), 79-115 대부 게임 다운로드.

ჩამოტვირთვა

Lincoln A. Mitchell – Georgia’s Rose Revolution

윈도우즈 미디어 플레이어 다운로드

“ვარდების რევოლუცია წარმოადგენდა გამარჯვებას არამხოლოდ ქართველი ხალხისთვის, არამედ დემოკრატიისთვის გლობალურად 투캅스 다운로드. მან აჩვენა, რომ არჩევნების აგრესიულად გასაჩივრებით, სიტყვისა და შეკრების უმთავრესი თავისუფლებების გამოყენებითა და ჭკვიანური სტრატეგიული აზროვნების მოხმარებით, დემოკრატიულ ოპოზიციას შეუძლია ნახევრად-დემოკრატიული კლეპტოკრატიის დამარცხება.”

Mitchell, L 다운로드. A. (2004). Georgia’s Rose revolution. Current History, 103 (675), 342-348.

ჩამოტვირთვა