ტეგების არქივი: ზურაბ იაშვილი

Giorgi Gvalia, David Siroky, Bidzina Lebanidze & Zurab Iashvili – Thinking Outside the Bloc: Explaining the Foreign Policies of Small States

როგორ აიხსნება პატარა ქვეყნების საგარეო პოლიტიკის ცვლილება და მდგრადობა 다운로드? სტანდარტულ ამხსნელ ფაქტორებად საგარეო და საერთაშორისო გარემოებანი მიიჩნევა, რომლლის მიხედვით პატარა ქვეყნებისგან უფრო მოსალოდნელია ძლიერ მოწინააღმდეგესთან მიტმასნება, ვიდრე მის საწინააღმდეგოდ დაბალანსება 007 스펙터. ამ მიდგომისგან განსხვავებით, ეს სტატია ყურადღებას ამახვილებს სახელმწიფოსა და ინდივიდის დონეზე არსებული აქტორების როლზე პატარა ქვეყნის საგარეოპოლიტიკური ქცევის განსაზღვრაში 웹페이지 파일 일괄 다운로드. ნაშრომი ამტკიცებს, რომ პატარა ქვეყნები ზოგჯერ არა მიტმასნების, არამედ დაბალანსების პოლიტიკას ამჯობინებენ, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ელიტების იდეოლოგია მნიშვნელოვან როლს თამაშობს საგარეო პოლიტიკის ფორმულირებაში.

Gvalia, G., Siroky, D., Lebanidze, B., & Iashvili, Z. (2013). Thinking Outside the Bloc: Explaining the Foreign Policies of Small States. Security Studies, 22(1), 98-131.

ჩამოტვირთვა