ტეგების არქივი: ღირებულებები

Gerald Mars and Yochanan Altman – The Cultural Bases of Soviet Georgia’s Second Economy

ამ ნაშრომის უმთავრესი მიზანია საილუსტრაციო მაგალითების დახმარებით აჩვენოს კავშირი ქართულ კულტურასა და მისი ჩრდილოვანი ეკონომიკის სამუშაოს პრინციპებს შორის 이투스 앱 다운로드. ავტორებს სურთ აჩვენონ, რომ მხოლოდ ძირითადი კულტურული ძალების გაგებით შეიძლება იმ მიზეზების მიხვედრა, თუ რატომ შეიძლება ფლობდეს საქართველო, ყველა საბჭოთა რესპუბლიკასთან შედარებით, ასე დინამიურ და ღრმად გამჯდარ ჩრდილოვან ეკონომიკას 나홀로집에1.

Mars, G., & Altman, Y. (1983). The cultural bases of Soviet Georgia’s second economy. Europe‐Asia Studies, 35(4), 546-560 슬픈 씬 다운로드.

ჩამოტვირთვა

IDEA – დემოკრატიის მშენებლობა საქართველოში

2001 წლის შემოდგომაზე IDEA-მ საქართველოში წამოიწყო დიალოგის გზით დემოკრატიის შეფასების პროგრამა 다운로드. ამ პროგრამით IDEA-ს სურდა, ხელი შეეწყო საქართველოში, ხოლო უფრო ფართო აზრით – სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მდგრადი დემოკრატიის განვითარებისთვის და ეს გაეკეთებინა საქართველოსა და რეგიონის პარტნიორებთან თანამშრომლობით 다운로드.

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (2003). დემოკრატიის მშენებლობა საქართველოში: დემოკრატიზატია საქართველოში 은펜체 다운로드.

ჩამოტვირთვა

Salome Minesashvili – How European Are We? Explaining Georgia’s Westward Aspiration

샌드 박스 다운로드

საქართველოში საზოგდოებრივი აზრის კვლევების ანალიზზე დაყრდნობით, ეს ნაშრომი აჩევენებს, რომ მიუხედავად საზოგადოების მიერ პრო-დასავლური კურსის მხარდაჭერისა, ქართველების დამოკიდებულებები ძირითად ევროპულ ღირებულებებსა და დემოკრატიის შემადგენელ ისეთ კომპონენტებს, როგორიცაა უმცირესობების მიმართ ტოლერანტობა, ადამიანებს შორის ურთიერთნდობა, გენდერული თანასწორობა და სამოქალაქო აქტივობა, მეტწილად არ შეესაბამება 다운로드. ეს შეუსაბამობა კი კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს იმ მიდგომის ვალიდურობას, რომელიც საქართველოს დასავლეთისკენ სწრაფვას ფასეულობათა პერსპექტივით ხსნის 다운로드.

Minesashvili, S. (2013). How European Are We? Explaining Georgia’s Westward Aspiration. Foreign Policy & Security Programme, Center for Social Sciences

ჩამოტვირთვა