ტეგების არქივი: სტივენ ჯონსი

Stephen F. Jones (ed.) – War and Revolution in the Caucasus: Georgia Ablaze

სამხრეთ კავკასია ტრადიციულად იყო მოდავე იმპერიათა სათამაშო მოედანი 텐센트 카트라이더 다운로드. ევროპის კიდეზე მდებარე ეს რეგიონი დასავლურ გონებებში დაკავშირებულია ეთნიკურ კონფლიქტებთან და 2008 წლის აგვისტოს გეოპოლიტიკურ ბრძოლებთან 다운로드. კიდევ ერთი ომი წარმოიშვა ამ შორეულ ევროპულ პერიფერიაზე, როდესაც რუსეთი და საქართველო ერთმანეთს შეეჯახნენ სამხრეთ ოსეთის სეცენიონისტურ ტერიტორიაზე Gangstar 4 download. ომს ჰქონდა გლობალური გამოძახილი, რომელმაც კულმინაციას მიაღწია ერთი მხრივ რუსეთს, მეორე მხრივ ევროპასა და აშშ-ის შორის დაძაბულობების გაღრმავებაში 다운로드. ომის მიზეზებსა და შედეგებზე სპეკულაცია ფოკუსირდებოდა დიდი ძალების მეტოქეობაზე და ახალ დიდ თამაშზე, ნავთობის მილსადენის მარშრუტებზე და რუსეთის იმპერიულ მისწრაფებებზე 비정상회담 5회.

ეს წიგნი იღებს განსხვავებულ მიდგომას, რომელიც ფოკუსირდება 2008 წლის აგვისტოს ომის საშინაო საფუძვლებზე 다운로드. ამ კრებულში ავტორები კოლექტიურად წარმოადგენენ ომის ახალ მრავალგანზომილებიან კონტექსტს 다운로드. ისინი აანალიზებენ რეგიონში ნაციონალურ უმცირესობებს შორის ისტორიულ ურთიერთობებს, აღწერენ კავშირს დემოკრატიულ განვითარებას, სახელმწიფოს-მშენებლობას, ომს შორის, და იკვლევენ  ლიდერობისა და საჯარო აზრის როლს 마검 탈출맵. ხშირად გამარტივებული გეოპოლიტიკური ახსნების მიღმა მუშაობისას, ავტორები აძლევენ ეროვნულ უმცირესობებს და თავად ქართველებს ხმას, რომელიც უმეტესად დავიწყებულია დასავლელი ანალიტიკოსების მიერ 다운로드.

ეს წიგნი დაფუძნებულია Central Asian Survey-ის საგანგებო გამოცემაზე flac 음악.

Jones, S. F. (Ed.) (2011). War and Revolution in the Caucasus: Georgia Ablaze. London: Routledge

ხელმისაწვდომია Amazon.com-ზე

Stephen F. Jones – Socialism in Georgian Colors: The European Road to Social Democracy, 1883-1917

ქართული სოციალ-დემოკრატია იყო ყველაზე წარმატებული სოციალ-დემოკრატიული მოძრაობა რუსეთის იმპერიაში 토파즈 다운로드. მისი მცირე ზომის მიუხედავად, მან წარმოშვა 1917 წლის მრავალი წამყვანი რევოლუციური ფიგურა, მათ შორის ირაკლი წერეთელი, კარლო ჩხეიძე, ნოე ჟორდანია და იოსებ სტალინი 4k 비디오 다운로드. საწყის ორ თავში, სტივენ ჯონსი წერს პირველ ინგლისურ ისტორიას ამ დამსახურებლად მივიწყებული ეროვნული მოძრაობისა, რომელიც წარმოადგენდა მეოცე საუკუნის დასაწყისში ევროპული სოციალ-დემოკრატიის ერთ ადრეულ მაგალითს 다운로드.

ქართული სოციალ-დემოკრატია იყო რუსული სოციალ-დემოკრატიის ნაწილი, რომლიდანაც ბოლშევიზმი და მენშევიზმი წარმოიშვა 겟 아웃 한글 자막. ინოვაციურმა თეორეტიკულმა პროგრამებმა და ტაქტიკამ ქართული სოციალ-დემოკრატია მიიყვანა დამოუკიდებელ გზამდე .net framework 4.6 다운로드. გავლენიანმა ქართულმა ორგანიზაციამ მის უკან გააერთიანა ყველა მშობლიური კლასი და შესანიშნავი პრეცედენტი შეუქმნა მეოცე საუკუნის მრავალ ანტი-კოლონიურ ნაციონალისტურ მოძრაობას 링크티비. ამავე დროს, ქართული სოციალ-დემოკრატია მისდევდა “ევროპულ” გზას, “მესამე გზას, რომელიც ცდილობდა საბაზისო დემოკრატიის, კერძო წარმოებისა და კერძო მიწის საკუთრების შერწყმას სოციალისტურ იდეოლოგიასთან 다운로드.

ერთ-ერთი იშვიათი ქართულად მოლაპარაკე დასავლელი ისტორიკოსი, ჯონსი ავსებს დიდ სიცარიალეებს რუსეთის იმპერიის რევოლუციური და ნაციონალური მოძრაობების ისტორიაში 다운로드.

Jones, S. F. (2005). Socialism in Georgian colors: The European Road to Social Democracy, 1883-1917. Harvard University Press.

ნახეთ books.google.com-ზე; რეცენზია (Susanne Hillman, Australian Slavonic and East European Studies)

Stephen F. Jones (ed.) – The Making of Modern Georgia, 1918-2012. The First Georgian Republic and its Successor

როდესაც უმეტესი აღმოსავლეთ ევროპა ერთი ან მეორე სახის დიქტატურას ებრძოდა, საქართველოს დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ (1918-1921) შექმნა კონსტიტუცია, პარლამენტური სისტემა ეროვნული არჩევნებით, აქტიური ოპოზიცია და თავისუფალი პრესა 피땀눈물 다운로드. 1918 წელს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მსგავსად, მისი მემკვიდრეებიც 1991 წელს უუნარო იმპერიიდან წარმოიშვნენ და კვლავ დაუდგათ ახლიდან ახალი ეკონომიკური, პოლიტიკური და სოციალუსი სისტემის წარმოშობის საკითხი 나의 왼발. 1918 და 1991 წლებში, საქართველო დაუპირისპირდა მტრულად განწყობილ რუსეთს და მიჰყვა პრო-დასავლურ და პრო-დემოკრატიულ კურსს 다운로드. ამ წიგნში წამყვანი რეგიონული ექსპერტები იკვლევენ საშინაო და საგარეო პარალელებს ადრეული მეოცე და ოცდამეერთე საუკუნის ქართულ პოსტ-კოლონიურ მთავრობებს შორის 다운로드. როგორ იმოქმედეს ორივე ეპოქის გამოუცდელმა ქართველმა ლიდერებმა სეცესიონიზმის პრობლემისას, რა იყო მათი სახელმწიფოს მშენებლობის სტრატეგიები და რას ნიშნავდა მათთვის დემოკრატია 엑소의 쇼타임 다운로드? როგორ გამოიყურებოდა მათი საარჩევნო სისტემები, რატომ იყო მათი ეკონომიკური სტრატეგიები ასე განსხვავებული და როგორ უმკლავდებოდნენ სამეზობლო საფრთხეებს 태블릿 윈도우 다운로드. ეს არის უმთავრესი გამოწვევები, რომელსაც დღეს მსოფლიოში ტრანზიციულ ხელისუფლებებს უდგათ 다운로드. ას წელზე მეტი ხნის საქართველოს გამოცდილება ამტკიცებს, რომ ისტორია და თანამედროვე პოლიტიკური ანალიზი გვაძლევს ყველაზე წინააღმდეგობრივი შედეგების საუკეთესო (და ყველაზე საინტერესო) ახსნას.

Jones, S. F. (2014). The Making of Modern Georgia, 1918-2012: The First Georgian Republic and Its Successors. Routledge.

ნახეთ books.google.com-ზე

Stephen Jones – Between Ideology and Pragmatism: Social Democracy and the Economic Transition in Georgia 1918-21

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (1918-21) იყო ყველაზე მოულოდნელ დროსა და ადგილზე ახალი ექსპერიმენტი სოციალ-დემოკრატიაში 당신과는 천천히. საქართველო იყო აგრარული და მეტწილად უწიგნური, როდესაც მისი ლიდერების წინაშე დადგა ერისა და სახელმწიფოს მშენებლობის კომპლექსურ საკითხები საგარეო საფრთხის, შიდან კონფლიქტებისა და გლობალური ეკონომიკური დეპრესიის პირობებში 다운로드. ევროპაში პირველად დემოკრატიულად არჩეული სოციალ-დემოკრატიული მთავრობა წააწყდა გარდაუვალ დაპირისპირებას საბაზრო პრინციპებსა და სოციალისტურ იდეალებს შორის 잔잔한 노래 다운로드. ახალი მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა ასახავს კაპიტალისტურ გამორეში სოციალ-დემოკრატიული პარტიების დილემებსა და წინააღმდეგობებს cubicreator 다운로드. ახალმა ლიდერებმა შექმნეს სოციალ-დემოკრატიული მიზნებით აგებული თუმცა პრაგმატიზმით მართული შერეული ეკონომიკა 에벌리 다운로드. რამდენად წარმატებული იყვნენ, როგორც ეკონომიკური პიონერები დანარჩენი ევროპელი სოციალისტებისთვის ქმედითი ეკონომიკური სისტემისა და მოდელის შექმნაში 구글어스 모바일?

Jones S. (2014). Between Ideology and Pragmatism: Social Democracy and the Economic Transition in Georgia 1918-21. Caucasus Survey, Vol.1, No.2, April 2014, 63-81.

ჩამოტვირთვა

 

Stephen F. Jones – Soviet Religious Policy and the Georgian Orthodox Apostolic Church: From Khrushchev to Gorbachev

ეს ნაშრომი მიმოიხილავს საქართველოში ეკლესია-სახელმწიფოს ურთიერთობებს და ეკლესიის შიდა მდგომარეობას ხრუშჩოვის პერიოდიდან მოყოლებული 우편 번호 db 다운로드. ის აგრეთვე შეეხება შესავალში წამოჭრილ საკითხებს გორბაჩოვის დროს ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის შეცვლილ როლზე gx works2 무료.

Jones, S. F. (1989). Soviet religious policy and the Georgian Orthodox apostolic Church: From Khrushchev to Gorbachev. Religion, State and Society: The Keston Journal, 17(4), 292-312 갤럭시 kies.

ჩამოტვირთვა