ტეგების არქივი: State Capacity

David Aphrasidze & David Siroky – Frozen Transitions and Unfrozen Conflicts, Or What Went Wrong in Georgia?

다운로드

ეს სტატია განიხილავს საქართველოში განვითარების, დემოკრატიისა და კონფლიქტის დინამიკას, კონცენტრირდება ვარიაციებზე სახელმწიფო შესაძლებლობაზე, პოლიტიკურ ინსტიტუტებსა და ნაციონალიზმის სახეობებზე 카 1 더빙 다운로드. ის აჩვენებს ჰანთინგტონის პოლიტიკური წესრიგის დისკუსიის აქტუალობას გარდამავალ საზოგადოებებში და უჩვენებს არასტაბილურობის გაზრდილ ალბათობას ძლიერი საერთაშორისო მექანიზმების გარეშე 다운로드.

Aphrasidze, D., & Siroky, D. (2010). Frozen Transitions and Unfrozen Conflicts, or What went Wrong in Georgia. Yale Journal of International Affairs5, 121

ჩამოტვირთვა