ტეგების არქივი: სოციალური დაცვა

Francesco Bagnardi – The Changing Pattern of Social Dialogue in Europe and the Influence of ILO and EU in Georgian Tripartism

ამ ნაშრომში განხილულია საქართველოში სამმხრივი სოციალური დიალოგის პრაქტიკის ჩამოყალიბების პროცესი 다운로드. ამ სიახლეს საფუძვლად უდევს ევროკავშირის პოლიტიკური ზეწოლა, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ტექნიკური დახმარება და ფროკავშირების საერთაშორისო კონფედერაციების მხარდაჭერა 아이패드 카카오톡 다운로드. ნაშრომი განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს ზემოთხსენებული საერთაშორისო აქტორების მიერ განხორციელებულ ზეწოლას და გაწეულ ტექნიკურ მხარდაჭერას 겨울왕국 열기. ამასთან, ნაშრომში გამოკვლეულია სამმხრივი სოციალური დიალოგის მიღწევები და წარუმატებლობები საქართველოში და ნაჩვენებია ძირითადი ფაქტორები, რომლებიც ამცირებს ამ პრაქტიკის ეფექტურობას 다운로드.

Bagnardi, F. (2015). The changing pattern of Social Dialogue in Europe and the influence of ILO and EU in Georgian tripartism. CAUCASUS SOCIAL SCIENCE REVIEW (CSSR), 2(1) 카드캡터체리 오프닝 다운로드.

ჩამოტვირთვა

დავით გზირიშვილი – დამოუკიდებელი საქართველო – სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სისტემები

유튜브 직캠 다운로드

საქართველომ დამოუკიდებლობის 20 წლის მანძილზე სცადა საბჭოთა მემკვიდრეობით მიღებულ ნანგრევებზე სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის ორი დიამეტრალურად განსხვავებული სისტემის შექმნა (რაც თანხვედრაში იყო სახელმწიფო აღმშენებლობის ზოგად მიმართულებასთან). არცერთი სისტემა არსით არ იყო ბუნებრივად შერწყმული სახელმწიფო, საბაზრო თუ საზოგადო-
ებრივ ინსტიტუტებთან 내 트위터 데이터.

გზირიშვილი, დ. (2012). დამოუკიდებელი საქართველო – სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სისტემები 체인지가이 다운로드. თბილისი, ღია საზოგადოება-საქართველო.

ჩამოტვირთვა

 

Eveline Baumann – Post-Soviet Georgia: It’s a Long, Long Way to “Modern” Social Protection…

ეს ნაშრომი საქართველოში სოციალური უსაფრთხოების სისტემის მოწყობის უკუღმართობებზეა 사랑에 빠진 걸까요 다운로드. მაშინ როდესაც, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ პერიოდში, პოლიტიკური და ეკონომიკური თვალთახედვით შოკური თერაპია არ იყო მისაღები, ვარდების რევოლუციამ და საქართველოს “დასავლეთისკენ მსვლელობის” პერსპექტივამ ბიძგი მისცა ულტრა-ლიბერალურ სოციალურ რეფორმებს 다운로드. მიუხედავად ამისა, პერიოდული სოციალური მღელვარებების ფონის საწინააღმდეგოდ, არ შეიძლება გამოირიცხოს სოციალური მომსახურების უფრო მეტად დემოკრატიული უზრუნველყოფისკენ ცვლილება. 

Baumann, E 스티브 잡스 자서전 pdf 다운로드. (2012). Post-Soviet Georgia: It’s a Long, Long Way to” Modern” Social Protection… Economies et Socihes, Serie « Developpement, croissance et progres », F, n° 46, 2/2012, p 위닝일레븐 다운로드. 259-285

ჩამოტვირთვა