ტეგების არქივი: სემიოტიკა

Helga Kotthoff – Communicating Affect in Intercultural Lamentations in Caucasian Georgia

ორალური დატირების რიტუალები ხშირად შეუსწავლიათ ანთროპოლოგებს, ეთნოლიგვისტებსა და კულტურულ სოციოლოგებს 다운로드. ისინი თამაშობენ მნიშვნელოვან როლს მრავალ კულტურაში. საქართველოში ამ გოდების ცერემონებს უწოდებენ ხმით ნატირბებს, ის ვინც რიტუალურად ტირის არის მოტირალი 다운로드. გარდაცვლილის  ოჯახის და სამეზობლოს ქალები იკრიბებიან კუბოს ქარშემო და გოდებისას პერიოდულად მოუწოდებენ გარდაცვლილ ადამიანს, მიმართავენ მას ან ერთმანეთს სპეციფიური გამოხატვის ფორმატით, გარდაცვლილს, თანამედროვეენს და მანამდე მკვდრებს ხოტბას ასხამენ 포켓몬스터 디아루가 다운로드. მეზობლები, კოლეგები და შორეული ნათესავები გარკვეულ დროს უერთდებიან ცერემონიას და მონაცვლეობით მონაწილეობენ გოდების იმპროვიზაციით შესრულებისას 3d 동영상 다운로드.

Kotthoff, H. (2006). Communicating affect in intercultural lamentations in Caucasian Georgia. In Buhrig and J. D. ten Thije (eds.) 심즈4 심 다운로드. Beyond Misunderstanding. pp. 289-311. Amsterdam: Benjamins.

ჩამოტვირთვა

Paul Manning – Semiotics of Drink and Drinking

სასმელი, როგორც განხორციელებული სემიოტიკური და მატერიალური ფორმა, სოციალურ ცხოვრებას აიოლებს 마사무네의 리벤지. ეს წიგნი ამოწმებს სასმელის უმთავრეს ბუნებას მოდულური მაგრამ ურთიერთდაკავშირებული ეთნოგრაფიული დისკუსიების მეშვეობით 유진표 천년지기 다운로드. წიგნი ყურადღებას აქცევს თუ როგორ იქცევა სპეციფიური სასმელის (ყავა, ღვინო, წყალი, ლუდი) მატერიალურობა სემიოტიკურ მედიუმად კონკრეტული დროისა და სივრცის სოციალურობის კატეგორიაში 다운로드.

როგორც ღიად შედარებითი სემიოტიკური ნაშრომი, წიგნი იყენებს ნაცნობ და უცნობ მაგალითებს იმის საჩვენებლად, თუ როგორ არიან მსგავსი მატერიული თვისებების სასმელები სემიოტიკურად ორგანიზებული ძალიან განსხვავებულ სმის ჩვეულებებში 다운로드. ასეთი შემთხვევებია ისეთი სხვაგვარი ეთნოგრაფიული მაგალითები, როგორიც ყავის და საუბრის კავშირია (სტარბაქსში შეკვეთის დროს) 12번째 솔저 다운로드. მომდევნო თავები აღწერს ჯინის სიმშრალეს თანამედროვე კოქტეილის წვეულებასთან კავშირში და ლუდის ბრენდების ჩასმას ერის ეთნოგრაფიულ წარმოსახვაში 다운로드. სოციალურობის ექსკლუზიურად ადამიანურ დრამაში სასმელების უბრალო მიზნად მოპყრობის ნაცვლად, წიგნი მათ, როგორც სცენაზე აქტორებად წარადგენს.

Manning, P. (2012). Semiotics of Drink and Drinking. Bloomsbury Academic.

ნახეთ books.google.com-ზე; რეცენზია (Jonathan L. Larson, Language in Society)

Paul Manning – The Epoch of Magna: Capitalist Brands and Postsocialist Revolutions in Georgia

ამ სტატიაში ავტორი ერთმანეთს ადარებს გადასვლის ორ პერიოდს – სოციალიზმიდან შევარდნაძის პერიოდზე და შევარდნაძის ეპოქიდან – ვარდების რევოლუციაზე 학원묵시록 다운로드. დიდი ცვლილებების ამ ორ პერიოდში, გარკვეული ტიპის დასავლური სიმბოლოები, კერძოდ, ბრენდები, რევოლუციური ცვლილებების სიმბოლოებად იქცნენ 숀리의 남자몸 만들기 다운로드. ავტორი დაინტერესებულია არა ბრენდების ზოგადი სემიოტიკით, არამედ როგორ შეიძლება იქნას გამოყენებული ბრენდის სემიოტიკური რესურსი ამ ეპოქალური ცვლილებების არტიკულირებისთვის 다운로드.

Manning, P. (2009). The epoch of Magna: capitalist brands and postsocialist revolutions in Georgia. Slavic Review, 924-945.

ნახეთ Academia.edu-ზე

Paul Manning – Materiality and Cosmology: Old Georgian Churches as Sacred, Sublime, and Secular Objects

მეცხრამეტე საუკუნის შემდეგ, ქართული ეკლესიების შესახებ დისკურსი არსებული ნაგებობების „სიძველეს“ მათი განსაზღვრის მთავარ ნიშნად მიიჩნევდა 다운로드. ნაშრომი აღწერს, თუ როგორ უწყობს ხელს გარკვეული ტიპის სემიოტიკური ნიშნები, სიძველის ჩათვლით, ეკლესიების სეკულარულ ობიექტებად ინტერპრეტაციას 워킹데드 시즌9 9화 다운로드. ამ შემთხვევაში ეკლესია მოიხსენიება თეატრის (ცივილიზაციის ექსპრესია), ბუნებრივი ლანდშაფტის (სიდიადის ესთეტიკის ექსპრესია) ან სხვა მონუმენტების გვერდით 다운로드. ამგვარი დამოკიდებულების ერთ-ერთი მიზეზი თანამედროვე მართლმადიდებლური ეკლესიაა, რომლისთვისაც „ახალი“ ეკლესიის ეკლესიად მიღება რთულია 맵피 어둠. ეს მეცხრამეტე საუკუნის დროინდელი დისკურსი ქმნის კონტექსტს ახალი და ძველი მართლმადიდებლური ეკლესიების მიღების რთული პროცესისთვის, ისევე, როგორც სხვა რელიგიური სტრუქტურებისთვის, მაგალითად, მთიანეთის ხატებისთვის, რომლებსაც მართლმადიდებლობასთან ბუნდოვანი კავშირი გააჩნიათ 다운로드.

Manning, P. (2008). Materiality and cosmology: Old Georgian churches as sacred, sublime, and secular objects. Ethnos73(3), 327-360 다운로드.

ნახეთ Academia.edu-ზე

Paul Manning and Ann Uplisashvili – “Our Beer”: Ethnographic Brands in Postsocialist Georgia

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო ღვინოთია ცნობილი, ადგილობრივ ბაზარზე ლუდის სამრეწველო წარმოება ღვინისას ბევრად აღემატება – ღვინის მოხმარება უფრო რიტუალურ კონტექსტში ხდება, როდესაც უპირატესობას გლეხის მიერ ახალდაყენებულ სასმელს ენიჭება; დაძველებული და ბოთლში ჩამოსხმული ღვინო ძირითადად საექსპორტოდ გამოიყენება labview 2013. რაც შეეხება ლუდს, მისი მრეწველობა ადგილობრივი მომხმარებლისთვის ხდება 응급남녀 14회 다운로드. ამგვარი პროდუქცია დაფასოებული და წარმოდგენილია როგორც ეკოლოგიურად „სუფთა“ და „ტრადიციული“ მეთოდებით დამზადებული 다운로드. ბრენდის იმიჯისთვის ხშირად გამოიყენებენ „ეთნოგრაფიულ“ მასალებს ტრადიციული ცხოვრების შესახებ, იმის მიუხედავად, რომ ასევე აცხადებენ პროდუქტის დამოკიდებულებას დასავლურ ტექნოლოგიებზე 네이버 움짤.

Manning, P., & Uplisashvili, A. (2007). “Our beer”: ethnographic brands in postsocialist Georgia. American Anthropologist, 109(4), 626-641 슈렉1 다운로드.

ნახეთ Academia.edu-ზე