ტეგების არქივი: Second Economy

Vladimer Papava – Necroeconomics: The Political Economy of Post-Communist Capitalism

“ავტორი განიხილავს საბჭოთა კავშირის დაშლის შედეგად გამოწვეულ საქართველოს გამოცდილებას ფართო ანალიტიკურ და ემპირიულ ჭრილში 전세 계약서 양식 다운로드. იგი აჩვენებს პოსტ-კომუნისტური ტრანზიციის ღრმა ცოდნას და გვთავაზობს ტრანზიციული ეკონომიკის მრავალი სექტორის საინტერესო ანალიზს.”

– პროფესორი ლეშეკ ბალცეროვიჩი, პოლონეთის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი

“ვლადიმერ პაპავამ დაწერა საქართველოში ეკონომიკური ტრანზიციის პოლიტიკის შეცდომებისა და წარმატებების თვალსაჩინო აღწერა php 소스가. ეს კარგად წაკითხვადი ნაშრომი აჩვენებს გარეშე ძალების მიერ გამოწვეულ შეცდომებს, როგორიცაა უაღრესად რთული სარეგულაციო კანონმდებლობა, აგრეთვე საქართველოს საკუთარი პოლიტიკოსების მარცხს, ყველაზე თვალსაჩინოდ, კორუფციისთვის ხელსაყრელი კლიმატის შექმნისას.”

– დრ 다운로드. კიტ კრეინი,  კორპორაცია RAND, უფროსი ეკონომისტი

Papava, V 다운로드. (2005). Necroeconomics: The Political Economy of Post-Communist Capitalism (Lessons from Georgia). iUniverse.

ნახეთ books.google.com-ზე; რეცენზია (Anders Aslund, International Economy)

Gerald Mars and Yochanan Altman – Managing in Soviet Georgia: an Extreme Example in Comparative Management

ეს სტატია გამოყოფს ლეგალურ/არალეგალური სამრეწველო საწარმოების ქეიზ-სთადის დახმარებით საბჭოთა საქართველოს ჩრდილოვანი ეკონომიკის შემთხვევას, რომელიც მოქმედებდა ადგილობრივად არსებული პერსონალური მხარდამჭერი ქსელების საშუალებით 다운로드. ავტორები ასკვნიან შენიშვნით თანამედროვე ცენტრალურ-აღმოსავლურ ევროპული ეკონომიკებზე და კომენტარით გართულებებზე ლიბერალური ეკონომიკების მმართვაში გლობალური ინტეგრაციის პროცესში 다운로드.

Mars, G., & Altman, Y. (2008). Managing in Soviet Georgia: an extreme example in comparative management. European Journal of International Management, 2(1), 56-70 다운로드.

ჩამოტვირთვა

Gerald Mars and Yochanan Altman – The Cultural Bases of Soviet Georgia’s Second Economy

ამ ნაშრომის უმთავრესი მიზანია საილუსტრაციო მაგალითების დახმარებით აჩვენოს კავშირი ქართულ კულტურასა და მისი ჩრდილოვანი ეკონომიკის სამუშაოს პრინციპებს შორის 이투스 앱 다운로드. ავტორებს სურთ აჩვენონ, რომ მხოლოდ ძირითადი კულტურული ძალების გაგებით შეიძლება იმ მიზეზების მიხვედრა, თუ რატომ შეიძლება ფლობდეს საქართველო, ყველა საბჭოთა რესპუბლიკასთან შედარებით, ასე დინამიურ და ღრმად გამჯდარ ჩრდილოვან ეკონომიკას 나홀로집에1.

Mars, G., & Altman, Y. (1983). The cultural bases of Soviet Georgia’s second economy. Europe‐Asia Studies, 35(4), 546-560 슬픈 씬 다운로드.

ჩამოტვირთვა