ტეგების არქივი: ვარდების რევოლუცია

Louise Shelley, Erik R. Scott, Anthony Latta (eds.) – Organized Crime and Corruption in Georgia

ფართო ორიგინალურ კვლევაზე დაფუძნებული ეს წიგნი მიმოიხილავს საქართველოში ორგანიზებული დანაშაულისა და კორუფციის ყველაზე გამძლე, აგრეთვე ვარდების რევოლუციის შემდეგ არსებულ ყველაზე მნიშვნელოვან რეფორმებს 다운로드. საქართველოში ენდემურ დანაშაულსა და კორუფციას გამანადგურებელი ეფექტი ჰქონდა მთავრობასა და ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, რამაც გამოიწვია 2003 წლის ვარდების რევოლუციით დასრულებული საყოველთაო სახალხო მღელვარება 다운로드. ვარდების რევოლუციის ზოგიერთი მიზანი განხორციელდა, თუმცა უმთავრესი გამოწვევები წინაა და საქართველოს წინაშე არსებული ღრმად გამჯდარი დანაშაულისა და კორუფციის საკითხები შემდეგი წლები კვლავ დარჩება ცენტრალურ საკითხად პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ ცხოვრებაში 다운로드.

Shelley, L., Scott, E. R., & Latta, A. (Eds.). (2007). Organized crime and corruption in Georgia. Routledge.

ჩამოტვირთვა

Cory Welt – Regime Vulnerability and Popular Mobilization in Georgia’s Rose Revolution

ნაშრომი თავდაპირველად განიხილავს რეჟიმის მოწყვლადობის ხარისხის გამოაშკარავებას საარჩევნო პროცესის წინ და შემდგომ 나를잊지말아요. ავტორი შემდეგ ამოწმებს სახალხო მობილიზაციის გამომწვევ ფაქტორებს და შენიშნავს თუ რატომ იყო მობილიზაცია გასაკვირი ხელისუფლების მოწყვლადობის გათვალისწინებითაც 다운로드. მესამედ, ის აფასებს აშშ-ის ჩარევისა და სერბეთით-შთაგონებული არასამთავრობოების როლს და ადგენს საცდელ დასკვნებს მათ ეფექტზე 다운로드. დამატება ეხება საკითხს თუ რატომ არ მოხდა ალტერნატიული საარჩევნო გარღვევები 다운로드.

Welt, C. (2006). Regime vulnerability and popular mobilization in Georgia’s Rose Revolution. Center on Democracy, Development, and the Rule of Law Working Papers, (67) 첼로 연주곡 다운로드.

ჩამოტვირთვა

Lucan Way – The Real Causes of the Color Revolutions

다운로드

სტივენ რ. ლევიცკისთან ერთად შექმნილი კონკურენტული ავტორიტარიზმის რეჟიმების კვლევაზე დაფუძნებით, ავტორი ასახელებს რამდენიმე გრძელვადიან ცვლადს, მათ შორის სახელმწიფოსა და პარტიის მოცულობას და კავშირების სიძლიერე-სისუსტეს დასავლეთთან, რომლებიც უფრო სრულად ხსნიან თუ რატომ შეძლეს მხოლოდ ზოგიერთმა პოსტ-კომუნისტურმა ლიდერმა ავტორიტარული მმართველობის გამაგრება 다운로드.

Way, L. (2008). The real causes of the color revolutions. Journal of Democracy,19(3), 55-69.

ჩამოტვირთვა

Centos gcc rpm download

S. Neil MacFarlane – Post-Revolutionary Georgia on the Edge?

다운로드

ეს ნაშრომი აღწერს საქართველოს ეკონომიკურ მოდელს ორ ნაწილად: ეკონომიკური ტენდენციების ანალიზისა და ქვეყნის თანამედროვე პოლიტიკური განვითარების გათვალისწინებით სახით 유튜브 avi 다운로드. თითოეულ ნაწილი ამოწმებს ქვეყნის მდგომარეობას 2003-2008 წლების პერიოდში და შემდეგ განიხილავს ომის შემდეგ არსებულ ტენდენციებს 알이씨 다운로드.

MacFarlane, S. N. (2011). Post-revolutionary Georgia on the Edge?. Chatham House.

ჩამოტვირთვა

 

Charles H. Fairbanks Jr. – Revolution Reconsidered

2006 წლის ზამთარში ქართველები და უკრაინელები აღნიშნავენ იმ მოვლენების წლისთავებს, რომლებიც მათ რევოლუციებად შერაცხეს 다운로드. გასაკვირია, რომ არმ ისტორიულმა ძვრებმა რევოლუციის ცნების გადააზრება არ გამოიწვია 다운로드. თანამედროვე ლიბერალური დემოკრატია მაშინ წარმოიშვა, როდესაც 1700-იან წლებში “უფლებების რევოლუცია” ფართოდ შემოვიდა epanet. შემდეგი ორი საუკუნის მანძილზე, რევოლუცია მსოფლიოს რომელიმე ადგილისთვის იმედი იყო 임협헬퍼 다운로드. ზოგიერთი რევოლუცია წარმოუდგენელი წარმატება იყო, როდესაც ზოგიერთი ბოროტ ტყუილად გადაიქცა. ყოფილ საბჭოთა კავშირში მომხდარი “ფერადი რევოლუციები” გვაძლევს შესაძლებლობას შევეკითხოთ საკუთარ თავს, კვდება თუ არა რევოლუციები და არის თუ არა რევოლუცია კარგი ან ცუდი იდეა.

Fairbanks, C. H. (2007). Revolution reconsidered. Journal of Democracy, 18(1), 42-57

ჩამოტვირთვა