ტეგების არქივი: სიღარიბე

Vladimer Papava – Poverty Reduction Through Private Sector Development in Georgia: Policy, Practice and Perspectives

ეს ნაშრომი ეხება საქართველოში სიღარიბის აღმოფხვრისა და კერძო სექტორის განვითარების სფეროში მიღწეულ გამოცდილებას 안드로이드 스튜디오 32비트 다운로드. უფრო ხშირად ამ მხრივ ნაბიჯები უფრო პოპულისტური იყო, ვიდრე პრაქტიკული 더지니어스 다운로드. სიღარიბის შემცირება შეიძლებამოხერხდეს მთავრობისა და კერძო სექტორის შეთანხმებულ მცდელობების შედეგად 캠스튜디오 다운로드. თუმცა ამდაგვარი კოორდინაცია მოითხოვს პროფკავშირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ ჩართულობას.

Papava, V. (2009). Poverty Reduction Through Private Sector Development in Georgia: Policy, Practice and Perspectives. Caucasian review of international affairs, 3(3).

ჩამოტვირთვა

დიმიტრი გუგუშვილი – ახალი მთავრობის სოციალური პროგრამა: ყველაზე მოწყვლადები ისევ ყურადღების მიღმა?

წინამდებარე დოკუმენტში საქსტატის მიერ ჩატარებული შინამეურნეობების ინტეგრირებული კვლევის მონაცემების გამოყენებით, ავტორი ახდენს პროგნოზირებას იმისას, თუ რა ეფექტი ექნება გაზრდილ სოციალურ ტრანსფერებს 커비 2 다운로드. კვლევა აჩვენებს, რომ გაზრდილი სოციალური ტრანსფერები მნიშვნელოვნად შეამცირებენ სიღარიბეს, მაგრამ ღარიბი ოჯახების მესამედის მდგომარეობა არ შეიცვლება, რადგან ამჟამად ისინი სოციალური დაცვის სისტემის მიღმა არიან დარჩენილნი 손오순 고도리 다운로드.

გუგუშვილი, დ. (2013). ახალი მთავრობის სოციალური პროგრამა – ყველაზე მოწყვლადები ისევ ყურადღების მიღმა?. სოციალური მეცნიერებების ცენტრი, გამოყენებითი სოციალური კვლევების პროგრამა 다운로드.

ჩამოტვირთვა

Alexi Gugushvili – The Development and the Side Effects of Remittances in the CIS Countries and Georgia: The Case of Georgia

2001 წლის შემდეგ საქართველოში ფულადი გზავნილების დონე ყოველწლიურად იმატებს, ისევე როგორც ეკონომიკის სიდიდე 다운로드. ფულადი გზავნილები შესაძლოა მორალურ რისკს ქმნიდეს, რადგან ხანდაზმულები და ღარიბები ნაკლებად სავარაუდოდ იქნებიან მათი მიმღებები 페메 동영상 다운로드. ეს ემთხვევა 2004-2012 წლებში განხორციელებულ სოციალურ პოლიტიკას, როდესაც პენსიების გაზრდა და სამიზნე სოციალური დახმარებების შემოტანა მთავრობის პრიორიტეტი გახდა 네이버 영한사전.

Gugushvili, A. (2013). The Development and the Side Effects of Remittances in the CIS Countries: the Case of Georgia. European University Institute, CARIM-East Research Report 2012/02 다운로드.

ჩამოტვირთვა

S. Neil MacFarlane – Post-Revolutionary Georgia on the Edge?

다운로드

ეს ნაშრომი აღწერს საქართველოს ეკონომიკურ მოდელს ორ ნაწილად: ეკონომიკური ტენდენციების ანალიზისა და ქვეყნის თანამედროვე პოლიტიკური განვითარების გათვალისწინებით სახით 유튜브 avi 다운로드. თითოეულ ნაწილი ამოწმებს ქვეყნის მდგომარეობას 2003-2008 წლების პერიოდში და შემდეგ განიხილავს ომის შემდეგ არსებულ ტენდენციებს 알이씨 다운로드.

MacFarlane, S. N. (2011). Post-revolutionary Georgia on the Edge?. Chatham House.

ჩამოტვირთვა

 

ნილ მაკფარლეინი – საქართველო: ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია და ეროვნული უსაფრთხოება

საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციაში სტრატეგიულ ანალიზზე უფრო მეტად ხაზგასმულია პოლიტიკური გზავნილები 옥탑방 다운로드. მიუხედავად ძლიერი მხარეებისა, კონცეფციაში ასევე, გამოჩნდა ბევრი სისუსტე, როგორიცაა მნიშვნელოვანი რისკების უგულებელყოფა, საფრთხეების გაუაზრებლობა და არარეალური მოლოდინის შექმნა, რაც იწვევს რეალური წინააღმდეგობების მხედველობიდან გამორჩენას და უთანხმოებას სხვა ქვეყნებთან 갓오브 곡괭이.

მაკფარლეინი, ნ. (2012). საქართველო: ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია და ეროვნული უსაფრთხოება 다운로드. რუსეთისა და ევრაზიის პროგრამა, პროგრამული სტატია 2012/01. ჩეთემ ჰაუსი, ლონდონი

ჩამოტვირთვა