ტეგების არქივი: Police

Alexander Kupatadze – Police Reform in Georgia

ეს ნაშრომი აანალიზებს პოსტ-ვარდების რევოლუციის ტრანზიციის ტრაექტორიას საქართველოს კრიმინალური სამართლიანობის სისტემაში და თუ როგორ იქნა ძლიერი სახელმწიფოს მშენებლობისთვის კანონის უზენაესობა უგულებელყოფილი 하나다 소년사 다운로드. საქართველოს პოლიციის რეფორმის მიღწევებისა და ნაკლულოვანებების განხილვისას, არგუმენტირებულია, რომ რეფორმები ძირითადად ეხებოდა “ქვედა წესრიგის კონტროლს” მოქალაქეთა მთავარი საზრუნავების დასაკმაყოფილებლად, როდესაც “მაღალი წესრიგის კონტროლი” კანონს მიღმა და არსებული რეჟიმის კრიტიკულ გარანტად რჩებოდა 숏버스 다운로드. ნაშრომი ასახავს, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში ანტი-კრიმინალური პოლიტიკა სუსტდებოდა და ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა და დამნაშავეთა ციხის გამოცდილება ხელს უწყობდა დანაშაულის პრობლემის მომავლისთვის გადადებას 다운로드.

Kupatadze, A. (2013). Police Reform in Georgia. Caucasus Social Science Review (CSSR), 1(1).

ჩამოტვირთვა

Louise Shelley, Erik R. Scott, Anthony Latta (eds.) – Organized Crime and Corruption in Georgia

ფართო ორიგინალურ კვლევაზე დაფუძნებული ეს წიგნი მიმოიხილავს საქართველოში ორგანიზებული დანაშაულისა და კორუფციის ყველაზე გამძლე, აგრეთვე ვარდების რევოლუციის შემდეგ არსებულ ყველაზე მნიშვნელოვან რეფორმებს 다운로드. საქართველოში ენდემურ დანაშაულსა და კორუფციას გამანადგურებელი ეფექტი ჰქონდა მთავრობასა და ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, რამაც გამოიწვია 2003 წლის ვარდების რევოლუციით დასრულებული საყოველთაო სახალხო მღელვარება 다운로드. ვარდების რევოლუციის ზოგიერთი მიზანი განხორციელდა, თუმცა უმთავრესი გამოწვევები წინაა და საქართველოს წინაშე არსებული ღრმად გამჯდარი დანაშაულისა და კორუფციის საკითხები შემდეგი წლები კვლავ დარჩება ცენტრალურ საკითხად პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ ცხოვრებაში 다운로드.

Shelley, L., Scott, E. R., & Latta, A. (Eds.). (2007). Organized crime and corruption in Georgia. Routledge.

ჩამოტვირთვა

Adam Hug (ed.) – Spotlight on Georgia

ეს ანგარიში ამოწმებს საქართველოსთვის არსებულ მმართველობისა და ადამიანის უფლებების მზარდ გამოწვევებს 다운로드. ის აშუქებს მომატებულ მღელვარებას, შიდას და საერთაშორისოს, საქართველოს კანონის უზენაესობაზე, მედიის თავისუფლებაზე, პოლიციასა და საარჩევნო პროცესებზე 다운로드. პამფლეტი რჩევას იძლევა თუ როგორ შეუძლია საქართველოს რეფორმირება და რა უნდა გააკეთოს საერთაშორისო საზოგადოებამ ამის მხარდასაჭერად 다운로드.

Hug, A. (ed.) (2009). Spotlight on Georgia. London: The Foreign Policy Centre.

ჩამოტვირთვა