ტეგების არქივი: პოლ მანინგი

Paul Manning – The Epoch of Magna: Capitalist Brands and Postsocialist Revolutions in Georgia

ამ სტატიაში ავტორი ერთმანეთს ადარებს გადასვლის ორ პერიოდს – სოციალიზმიდან შევარდნაძის პერიოდზე და შევარდნაძის ეპოქიდან – ვარდების რევოლუციაზე 학원묵시록 다운로드. დიდი ცვლილებების ამ ორ პერიოდში, გარკვეული ტიპის დასავლური სიმბოლოები, კერძოდ, ბრენდები, რევოლუციური ცვლილებების სიმბოლოებად იქცნენ 숀리의 남자몸 만들기 다운로드. ავტორი დაინტერესებულია არა ბრენდების ზოგადი სემიოტიკით, არამედ როგორ შეიძლება იქნას გამოყენებული ბრენდის სემიოტიკური რესურსი ამ ეპოქალური ცვლილებების არტიკულირებისთვის 다운로드.

Manning, P. (2009). The epoch of Magna: capitalist brands and postsocialist revolutions in Georgia. Slavic Review, 924-945.

ნახეთ Academia.edu-ზე

Paul Manning – Rose-Colored Glasses? Color Revolutions and Cartoon Chaos in Postsocialist Georgia

2003 წლის „ვარდების რევოლუციას“ წინ 2001 წლის ნოემბრის მოვლენები უძღოდა, როდესაც სტუდენტებმა ანტისამთავრობო გამოსვლები დაიწყეს პოპულარული ტელეარხი „რუსთავი-2“-ის მხარდასაჭერად და იმდროინდელი პრეზიდენტი შევარდნაძე აიძულეს, მთავრობა გადაეყენებინათ 다운로드. სტატია დეტალურად აღწერს ამ მოვლენებს და აჩვენებს, თუ როგორ ხორციელდებოდა და განისაზღვრებოდა პოლიტიკური ტრანზიცია საქართველოში 캐논 스캐너 드라이버 다운로드. ტექსტი ასევე გვიჩვენებს, თუ როგორ უკავშირდება პოსტსოციალისტურ კონტექსტში სახელმწიფოებრივი მშენებლობის წინსვლა გარდაქმნას წარმომადგენლობით მოდელებში 다운로드.

Manning, P. (2007). Rose-colored glasses? Color Revolutions and Cartoon Chaos in Postsocialist Georgia 인프런 강의 다운로드. Cultural Anthropology, 22(2), 171-213.

ნახეთ Academia.edu-ზე

Paul Manning – Socialist Supras and Drinking Democratically: Changing Images of the Georgian Feast and Georgian Society from Socialism to Post-socialism

სოციალიზმის ეპოქაში სუფრის ხატება გამოყენებული იყო „საზოგადოების“ სოციალისტური სახელმწიფოსთან ურთიერთობის არტიკულირებისთვის xhr. ეს ნაწილობრივ იმითაც იყო განპირობებული, რომ სუფრა, რომელსაც ქართველი ნაციონალისტები როგორც ტრადიციულ, უცვლელ „ყოველდღიურობად“ აღიქვამენ, ყოველმხრივ უპირისპირდებოდა სოციალისტურ სახელმწიფოს, თავად წარმოადგენდა ყოველდღიური ცხოვრების არტიკულაციას ყოვლისმომცველ სოციალისტურ სახელმწიფოში 다운로드.

Manning, P. (2003). Socialist supras and Drinking Democratically: Changing Images of the Georgian Feast and Georgian Society from Socialism to Post-Socialism 다운로드. Trent University, Unpublished Manuscript.

ჩამოტვირთვა

Paul Manning – Materiality and Cosmology: Old Georgian Churches as Sacred, Sublime, and Secular Objects

მეცხრამეტე საუკუნის შემდეგ, ქართული ეკლესიების შესახებ დისკურსი არსებული ნაგებობების „სიძველეს“ მათი განსაზღვრის მთავარ ნიშნად მიიჩნევდა 다운로드. ნაშრომი აღწერს, თუ როგორ უწყობს ხელს გარკვეული ტიპის სემიოტიკური ნიშნები, სიძველის ჩათვლით, ეკლესიების სეკულარულ ობიექტებად ინტერპრეტაციას 워킹데드 시즌9 9화 다운로드. ამ შემთხვევაში ეკლესია მოიხსენიება თეატრის (ცივილიზაციის ექსპრესია), ბუნებრივი ლანდშაფტის (სიდიადის ესთეტიკის ექსპრესია) ან სხვა მონუმენტების გვერდით 다운로드. ამგვარი დამოკიდებულების ერთ-ერთი მიზეზი თანამედროვე მართლმადიდებლური ეკლესიაა, რომლისთვისაც „ახალი“ ეკლესიის ეკლესიად მიღება რთულია 맵피 어둠. ეს მეცხრამეტე საუკუნის დროინდელი დისკურსი ქმნის კონტექსტს ახალი და ძველი მართლმადიდებლური ეკლესიების მიღების რთული პროცესისთვის, ისევე, როგორც სხვა რელიგიური სტრუქტურებისთვის, მაგალითად, მთიანეთის ხატებისთვის, რომლებსაც მართლმადიდებლობასთან ბუნდოვანი კავშირი გააჩნიათ 다운로드.

Manning, P. (2008). Materiality and cosmology: Old Georgian churches as sacred, sublime, and secular objects. Ethnos73(3), 327-360 다운로드.

ნახეთ Academia.edu-ზე

Paul Manning and Ann Uplisashvili – “Our Beer”: Ethnographic Brands in Postsocialist Georgia

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო ღვინოთია ცნობილი, ადგილობრივ ბაზარზე ლუდის სამრეწველო წარმოება ღვინისას ბევრად აღემატება – ღვინის მოხმარება უფრო რიტუალურ კონტექსტში ხდება, როდესაც უპირატესობას გლეხის მიერ ახალდაყენებულ სასმელს ენიჭება; დაძველებული და ბოთლში ჩამოსხმული ღვინო ძირითადად საექსპორტოდ გამოიყენება labview 2013. რაც შეეხება ლუდს, მისი მრეწველობა ადგილობრივი მომხმარებლისთვის ხდება 응급남녀 14회 다운로드. ამგვარი პროდუქცია დაფასოებული და წარმოდგენილია როგორც ეკოლოგიურად „სუფთა“ და „ტრადიციული“ მეთოდებით დამზადებული 다운로드. ბრენდის იმიჯისთვის ხშირად გამოიყენებენ „ეთნოგრაფიულ“ მასალებს ტრადიციული ცხოვრების შესახებ, იმის მიუხედავად, რომ ასევე აცხადებენ პროდუქტის დამოკიდებულებას დასავლურ ტექნოლოგიებზე 네이버 움짤.

Manning, P., & Uplisashvili, A. (2007). “Our beer”: ethnographic brands in postsocialist Georgia. American Anthropologist, 109(4), 626-641 슈렉1 다운로드.

ნახეთ Academia.edu-ზე