ტეგების არქივი: ორგანიზებული დანაშაული

Svante Cornell – The South Caucasus: A Regional Overview and Conflict Assessment

სვანტე კორნელის ეს მოხსენება წარმოადგენს 1990-იან წლებსა და 2000-იანი წლების დასაწყისში სამხრეთ კავკასიაში განვითარებული პოლიტიკური და უსაფრთხოების სფეროს მოვლენების მიმოხილვას 레고 에듀케이션. პირველი ნაწილი ეთმობა რეგიონში არსებულ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ მდგომარეობას 인천상륙작전 영화 다운로드. სხვა თემებთან ერთად, ამ ნაწილში განხილულია ადამიანის უფლებების, ეკონომიკური განვითარებისა და გარემოს დაცვის სფეროებში არსებული საკითხები 다운로드. მეორე ნაწილი ეძღვნება უსაფრთხოების თემატიკას. ეს ნაწილი ინფორმაციას იძლევა რეგიონში არსებული კონფლიქტებისა და კრიზისის მოსალოდნელი კერების შესახებ 다운로드. მასში ასევე განხილულია უსაფრთხოების სფეროს სხვა საკითხები, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზებული დანაშაული, ისლამური რადიკალიზმი და ა.შ internet explorer.

Cornell, S. E. (2002). The South Caucasus: A regional and Conflict Assessment. Cornell Caspian Consulting.

ჩამოტვირთვა

Louise Shelley, Erik R. Scott, Anthony Latta (eds.) – Organized Crime and Corruption in Georgia

ფართო ორიგინალურ კვლევაზე დაფუძნებული ეს წიგნი მიმოიხილავს საქართველოში ორგანიზებული დანაშაულისა და კორუფციის ყველაზე გამძლე, აგრეთვე ვარდების რევოლუციის შემდეგ არსებულ ყველაზე მნიშვნელოვან რეფორმებს 다운로드. საქართველოში ენდემურ დანაშაულსა და კორუფციას გამანადგურებელი ეფექტი ჰქონდა მთავრობასა და ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, რამაც გამოიწვია 2003 წლის ვარდების რევოლუციით დასრულებული საყოველთაო სახალხო მღელვარება 다운로드. ვარდების რევოლუციის ზოგიერთი მიზანი განხორციელდა, თუმცა უმთავრესი გამოწვევები წინაა და საქართველოს წინაშე არსებული ღრმად გამჯდარი დანაშაულისა და კორუფციის საკითხები შემდეგი წლები კვლავ დარჩება ცენტრალურ საკითხად პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ ცხოვრებაში 다운로드.

Shelley, L., Scott, E. R., & Latta, A. (Eds.). (2007). Organized crime and corruption in Georgia. Routledge.

ჩამოტვირთვა

Lili di Puppo – Between Hesitation and Commitment: The EU and Georgia after the 2008 War

საქართველო-რუსეთის 2008 წლის ომის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შედეგი საქართველოში ევროკავშირის როლის მკვეთრი ზრდა გახდა 다운로드. 2009 წლის მაისში “აღმოსავლეთის პარტნიორობის” დაფუძნებით, საქართველოში ევრკავშირის მონიტორინგის მისიის გაგზავნითა და ჟენევის მოლაპარაკებებში ევროკავშირის ჩართვით საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობები ახალ ეტაპზე გადავიდა one ui. ომმა ასევე გავლენა მოახდინა საქართველოს საგარეოპოლიტიკურ პრიორიტეტებზე, რაშიც ევროკავშირმა მეტი მნიშვნელობა შეიძინა, მაშინ როდესაც ნატოსთან ინტეგრაცია ნაკლებად მოსალოდნელი გახდა 굶지마 아이폰. ეს ნაშრომი მიმოიხილავს სქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობების ევოლუციას დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ და იკვლევს თუ რამდენად შეიცვალა ამ ურთიერთობათა ხასიათი 2008 წლის ომის შემდგომ პერიოდში.

Di Puppo, L. (2010). Between Hesitation and Commitment: The EU and Georgia after the 2008 War. Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program

ჩამოტვირთვა