ტეგების არქივი: Nina Dadalauri

Nina Dadalauri – Political Corruption in Georgia

ეს თავი მიმოიხილავს კორუფციას საქართველოში 다운로드. ქვეყანამ, რომელსაც ჰქონდა რევოლუცია ანტი-კორუფციის სახელით, შედეგად სწრაფად მიიღო ანტი-კორუფციული პოლიტიკისა და პრაქტიკის არქეტიპული პაკეტი, მაგრამ შესაძლოა კვლავ რჩება დარჩენილი პრივილეგიების არამიმზიდველ სტრუქტურებში, რომლებზეც დონორები ყოველთვის თვალს ხუჭავდნენ გეოპოლიტიკური ინტერესების გამო 다운로드.

Dadalauri, N. (2007). Political Corruption in Georgia. in: Bracking, S. (ed). (2007). Corruption and Development. NY: Palgrave Macmillan, 155-166 다운로드.

ჩამოტვირთვა