ტეგების არქივი: ნატო

Robert Larsson – Georgia’s Search for Security

საქართველოსა და კავკასიის უსაფრთხოების პრობლემების განხილვა ყველაზე ხშირად კონფლიქტების, გეოპოლიტიკისა და მილსადენების ჭრილში ხდება 윈도우 10 msdn 다운로드. ამისგან განსხვავებით, წინამდებარე ნაშრომი ამ თემებს მხოლოდ ქვემდებარე როლს ანიჭებს და ფოკუსს ეროვნული უსაფრთხოების აქტორებზე, საერთაშორისო სტრუქტურებსა და უსაფრთხოების დარგში საერთაშორისო თანამშრომლობაზე აკეთებს 일본 카카오톡 다운로드. ამ ნაშრომის მიზანია საქართველოში უსაფრთხოების კრიტიკული შეფასება 2003 წლის მდგომარეობით 낚시신공. ამ მიზნით, ნაშრომი მოცემულ სამ კითხვას სცემს პასუხს: 1. რა მდგომარეობაში არის საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების სტრუქტურები 다운로드? 2. რა პერსპექტივები გააჩნია საქართველოს საერთაშორისო თანამშრომლობას უსაფრთხოების სფეროში? 3. რა გრძელვადიან საკითხებსა და რისკებს შეიცავს საქართველოსა და აშშ-ის თანამშრომლობა უსაფრთხოების დარგში?

Larsson, R. (2003). Georgia’s Search for Security: An Analysis of Georgia’s National Security Structures and International Cooperation. Occasional Paper No.1, Georgian Foundation for Security and International Studies, Tbilisi.

ჩამოტვირთვა

Ronald Grigor Suny – The Pawn of the Great Powers: The East-West Competition for Caucasia

კავკასია, ისევე როგორც პოსტ-საბჭოთა სივრცის დიდი ნაწილი, დასავლეთსა და აღმოსავლეთს შორის პაექრობის ასპარეზად იქცა 다운로드. სამხრეთ კავკასია გახდა რუსეთისათვის პირველი შესაძლებლობა, დაემტკიცებინა, რომ ის შეეწინაღმდეგება აშშ-ის, ნატოსა და ევროკავშირის მიერ ყოფილი სსრკ-ის სამხრეთ ნაწილში შეღწევის მცდელობებს 짠짜라 다운로드. რუსეთის პოლიტიკა კავკასიაში არ წარმოადგენს იმპერიული კონტროლის პროგრამას; მისი მიზანია რუსეთის საზღვრებთან მდებარე რეგიონებში სხვა ძალების, რომელთა შორის უპირველესად აშშ და ნატო მოიაზრებიან, გავლენის შეკავება და უკუგდება visual studio 2015 iso. 2008 წლის აგვისტომდე რუსეთი ამ მიზნის მისაღწევად “რბილ ძალას” იყენებდა; 2008 წელს კი მან აჩვენა, რომ “ხისტი ძალის” გამოყენებაც შეუძლია 히토미 고용량 다운로드. აქედან გამომდინარე, 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომი გარდამტეხი მომენტია დასავლეთისა და აღმოსავლეთის ურთიერთობებში: ამ დროიდან მოყოლებული რუსეთი მეტი გაბედულობით იმოქმედებს მასზე ძლიერი კონკურენტების მიმართ.

Suny, R. G. (2010). The pawn of great powers: The East–West competition for Caucasia. Journal of Eurasian Studies, 1(1), 10-25.

ჩამოტვირთვა

Niklas Nilsson – The October 2012 Elections and the Role of Democracy in Georgia’s Foreign Policy

ეს ნაშრომი ხსნის თუ რატომ გახდა დემოკრატიზაცია საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ცენტრალური საკითხი 2003 წლის შემდეგ 다운로드. ნაშრომი ამტკიცებს, რომ საქართველოს ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციისა და აშშ-თან მჭიდრო ურთიერთობების მისაღწევად დასჭირდა დემოკრატიული რეფორმატორის საერთაშორისო იმიჯის შექმნა 피싱마스터 다운로드. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგიც სწორედ ამ კუთხით არის განხილული 다운로드. ის ფაქტი, რომ არჩევნები იყო თავისუფალი და სამართლიანი იმ ხარისხით, რომ ოპოზიციამ გამარჯვების მოპოვება შეძლო, მეტყველებს იმაზე, რომ იმჟამინდელი მმართველი პარტია საჭიროდ თვლიდა საქართველოს, როგორც დემოკრატიული ქვეყნის საერთაშორისო იმიჯის შენარჩუნებას 다운로드.

Nilsson, N. (2013). The October 2012 Elections and the Role of Democracy in Georgia’s Foreign Policy. Swedish Institute of International Affairs, Occasional Papers No. 15

ჩამოტვირთვა

George Khelashvili – Georgia’s Foreign Policy Impasse. Is Consensus Crumbling?

ეს ნაშრომი ცდილობს გაანალიზოს თუ რას ემყარება საქართველოს საგარეოპოლიტიკური კონსენსუსი და რამდენად მოსალოდნელია ამ კონსენსუსის შენარჩუნება საერთაშორისო არენაზე საქართველოსთვის მოსალოდნელი სირთულეების გათვალისწინებით 스마트 메이커 다운로드. საგარეო პოლიტიკური კურსის შენარჩუნებას ხსნის საქართველოს პრეზიდენტის ხელთ არსებული პოლიტიკური ძალაუფლება, რუსეთის მთავრობის წინააღმდეგობა გააუმჯობესოს საქართველოსთან ურთიერთობები, საქართველოსა და რუსეთს შორის თანამშრომლობის პრაქტიკული სფეროს არარსებობა და საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილება შეინარჩუნოს არსებული კურსი საერთაშორისო გაურკვევლობის ვითარებაში 다운로드. ამის მიუხედავად, ავტორი თვლის, რომ ფართო იდეოლოგიური მხარდაჭერა ამჟამინდელი საგარეოპოლიტიკური ვექტორისადმი შესაძლოა შესუსტდეს 마크탈출맵.

Khelashvili, G. (2011). Georgia’s Foreign Policy Impasse. Is Consensus Crumbling? Ponars Eurasia Policy Memo, (187).

ჩამოტვირთვა

Lili di Puppo – Between Hesitation and Commitment: The EU and Georgia after the 2008 War

საქართველო-რუსეთის 2008 წლის ომის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შედეგი საქართველოში ევროკავშირის როლის მკვეთრი ზრდა გახდა 다운로드. 2009 წლის მაისში “აღმოსავლეთის პარტნიორობის” დაფუძნებით, საქართველოში ევრკავშირის მონიტორინგის მისიის გაგზავნითა და ჟენევის მოლაპარაკებებში ევროკავშირის ჩართვით საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობები ახალ ეტაპზე გადავიდა one ui. ომმა ასევე გავლენა მოახდინა საქართველოს საგარეოპოლიტიკურ პრიორიტეტებზე, რაშიც ევროკავშირმა მეტი მნიშვნელობა შეიძინა, მაშინ როდესაც ნატოსთან ინტეგრაცია ნაკლებად მოსალოდნელი გახდა 굶지마 아이폰. ეს ნაშრომი მიმოიხილავს სქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობების ევოლუციას დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ და იკვლევს თუ რამდენად შეიცვალა ამ ურთიერთობათა ხასიათი 2008 წლის ომის შემდგომ პერიოდში.

Di Puppo, L. (2010). Between Hesitation and Commitment: The EU and Georgia after the 2008 War. Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program

ჩამოტვირთვა