ტეგების არქივი: ნაციონალიზმი

Natalie Sabanadze – Globalization and Nationalism: The Cases of Georgia and the Basque Country

წიგნი განიხილავს ორიგინალურ, არაორთოდოქსულ გაგებას გლობალიზაციასა და თანამედროვე ნაციონალიზმს შორის ურთიერთობის შესახებ 끝까지 간다. თუ გავრცელებული შეხედულებით ნაციონალიზმი და გლობალიზაცია დაპირისპირებულ ძალებს წარმოადგენენ, საბანაძე ამტკიცებს რომ ისინი უფრო მეტად მოკავშირე ძალიან ხდებიან 포토샵 무설치 다운로드. წიგნის მიხედვით ნაციონალიზმი არ ზემოქმედებს მზარდი გლობალიზაციის წინააღმდეგ და არ გვევლინება გლობალიზაციის გავლენების წინააღმდეგობის ფორმად 다운로드. ბასკური და ქართული შემთხვევები ამტკიცებს, რომ გლობალიზაცია და ნაციონალიზმი შეიძლება იყოს ურთიერთშემავსებელი, ვიდრე შეუთავსებელი ტენდენციები 다운로드.

ნაციონალისტები ხშირად არიან გლობალიზაციის გამავრცელებლები, რომლებიც ეძებენ გლობალიზების გავლენებს და ჩართულები არიან გლობალურ აქტორებთან, საკუთარი ნაციონალისტური ინტერესების შესაბამისად 다운로드. საქართველოს და ბასკეთის შემთხვევებში, მცირე საფუძველი არსებობს, რომელიც ადასტურებს გლობალიზაციის ძლიერი, პოლიტიკურად ორგანიზებული ნაციონალისტური ოპოზიციის არსებობას 레포트 목차.

წიგნი აგრეთვე განიხილავს, თუ რატომ ვითარდება, ფართო მასშტაბით ნაციონალიზმის განსხვავებული ფორმები გლობალიზაციის მიმართ განსხვავებულ ფორმებად და განსხვავებულ დამოკიდებულებად.

Sabanadze, N. (2010). Globalization and Nationalism: The Cases of Georgia and the Basque country. Central European University Press.

ნახეთ books.google.com-ზე; რეცენზია (Kevin Tuite, Université de Montréal)

Timothy Blauvelt and Jeremy Smith (Eds.) – Georgia after Stalin: Nationalism and Soviet Power

ეს წიგნი იკვლევს 1953 წლის მარტში სტალინის გარდაცვალების შემდეგ წლებში საქართველოში განვითარებულ მოვლენებს, განსაკუთრებით 1956 წლის მარტის დემონსტრაციებს და მათ სასტიკ ჩახშობას 다운로드. ამით ნათელი გახდება საქართველოში დაძაბულობა სტალინის, როგორც ქართველის, ხსოვნის და მის მიერ შექმნილ საბჭოთა სისტემის დაკავშირებულ პატივისცემასა და მზარდ ნაციონალიზმს შორის 레인보우 whoo. წიგნი ასახავს თუ როგორ იყო არამხოლოდ სტალინი, არამედ მისი ქართველების ფართო წრე საბჭოთა სისტემის შუაგულში, აღწერს, თუ რამდენად თაყვანს სცემდნენ სტალინს საქართველოში, აგრეთვე ხრუშჩოვის აღზევებასა და მის მიერ სტალინის დაგმობას 다운로드. წიგნი ამოწმებს მზარდი ქართული ნაციონალისტური მოძრაობების განსხვავებულ სახეობებს, და მიმოიხილავს დემონსტრანტების წინააღმდეგ მიღებულ რეპრესიულ ქმედებებს. ის ასკვნის იმის ჩვენებით, თუ როგორ შეცვალა რეპრესიებმა მდგომარეობა, სადაც ქართული ნაციონალიზმი, სტალინის მეხსიერების თაყვანისცემა და საბჭოთა სისტემა ერთად განლაგდა სიტუაციაში, რომელშიც მზარდი ნაციონალისტური მოძრაობა მტკიცედ ეწინააღმდეგებოდა საბჭოთა კავშირს.

Blauvelt, T. K., & Smith, J. (2015). Georgia after Stalin: Nationalism and Soviet Power. Routledge.

ხელმისაწვდომია Amazon.com-ზე

Jonathan Wheatley – Georgia from National Awakening to Rose Revolution: Delayed Transition in the Former Soviet Union

ჯონათან ვიტლი განიხილავს საქართველოში რეჟიმის ცვლილების მძიმე პროცესს 1988 წლის დამოუკიდებლობის მოთხოვნის პირველი პროტესტებიდან 2004 წელს ვარდების რევოლუციების შედეგებამდე 다운로드. ის მოცემულია იმ კომპარატიულ ჩარჩოში, რომელიც მოიცავს სხვა ტრანზიციულ ქვეყნებს, განსაკუთრებით საბჭოთა კავშირიდან 다운로드. წიგნი გვთავაზობს ორ მნიშვნელოვან თეორეტიკულ ინოვაციას: ტრანზიციულ ლიტერატურაში ნაკლებად თეორიზებულ რეჟიმის ცნებას და ო’დონელის, შმიტერისა და კარლის დინამიური აქტორის მიერ წარმართული ტრანზიციის გაგებას 다운로드. წიგნი აგრეთვე მიმოიხილავს გვიან საბჭოთა პერიოდში სახელმწიფოსა და საზოგადოების მდგომარეობას, რომელმაც გამოიწვია საქართველოს და სხვა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკების ტრანზიციისას არსებული სტრუქტურული შეზღუდვები 다운로드.

Wheatley, J. (2005). Georgia from National Awakening to Rose Revolution: Delayed Transition in the Former Soviet Union. Ashgate.

Available at Amazon

 

Paul Manning – Strangers in a Strange Land: Occidentalist Publics and Orientalist Geographies in Nineteenth-Century Georgian Imaginaries

მანინგი ანთროპოლგიურად და ისტორიულად განიხილავს საქართველოს ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაში მეცხრამეტე საუკუნის ინტელიგენციის ბეჭდვითი პუბლიკის ჩამოყალიბებას 다운로드. სხვების მიერ იშვიათად აღიარებული, მაგრამ მისწრაფებებით მაინც “ევროპის” ნაწილი, ევროპულ იდენტობაზე პრეტენზიის გასაცხადებლად საქართველო შეეცადა ევროპული სტილის პუბლიკის შექმნას 다운로드. ამ მცდელობებმა აგრეთვე წარმოშვა თვით-განსაზღვრის კრიზისი 크리스탈 디스크 다운로드. ევროპულმა საქართველომ ახლად დაპყრობილ ორიენტალურ საქართველოში გაზეთის კორესპონდენტების გაგზავნისას აღმოაჩინა ამ მიწაზე მცხოვრები ადამიანების უცნობობა 성난 변호사 다운로드. ამ შეხვედრისას, ევროპული საქართველოს პუბლიკის საზოგადოება უძლური აღმოჩნდა შეეთვისებინა ორიენტალური საქართველოს “უცნობი მიწის” ხალხი 다운로드. ამ კრიზისმა წარმოშვა საქართველოს საზოგადოებრივი ცხოვრების და ევროპული იდენტობის  ცნებები, რომელსაც ეს წიგნი იკვლევს 사기열전 다운로드.

Manning, P. (2012). Strangers in a Strange Land: Occidentalist Publics and Orientalist Geographies in Nineteenth-Century Georgian Imaginaries. Academic Studies Press.

ნახეთ Academia.edu-ზე; რეცენზია (Rebecca Gould, Ab Imperio)

 

Stephen F. Jones – Socialism in Georgian Colors: The European Road to Social Democracy, 1883-1917

ქართული სოციალ-დემოკრატია იყო ყველაზე წარმატებული სოციალ-დემოკრატიული მოძრაობა რუსეთის იმპერიაში 토파즈 다운로드. მისი მცირე ზომის მიუხედავად, მან წარმოშვა 1917 წლის მრავალი წამყვანი რევოლუციური ფიგურა, მათ შორის ირაკლი წერეთელი, კარლო ჩხეიძე, ნოე ჟორდანია და იოსებ სტალინი 4k 비디오 다운로드. საწყის ორ თავში, სტივენ ჯონსი წერს პირველ ინგლისურ ისტორიას ამ დამსახურებლად მივიწყებული ეროვნული მოძრაობისა, რომელიც წარმოადგენდა მეოცე საუკუნის დასაწყისში ევროპული სოციალ-დემოკრატიის ერთ ადრეულ მაგალითს 다운로드.

ქართული სოციალ-დემოკრატია იყო რუსული სოციალ-დემოკრატიის ნაწილი, რომლიდანაც ბოლშევიზმი და მენშევიზმი წარმოიშვა 겟 아웃 한글 자막. ინოვაციურმა თეორეტიკულმა პროგრამებმა და ტაქტიკამ ქართული სოციალ-დემოკრატია მიიყვანა დამოუკიდებელ გზამდე .net framework 4.6 다운로드. გავლენიანმა ქართულმა ორგანიზაციამ მის უკან გააერთიანა ყველა მშობლიური კლასი და შესანიშნავი პრეცედენტი შეუქმნა მეოცე საუკუნის მრავალ ანტი-კოლონიურ ნაციონალისტურ მოძრაობას 링크티비. ამავე დროს, ქართული სოციალ-დემოკრატია მისდევდა “ევროპულ” გზას, “მესამე გზას, რომელიც ცდილობდა საბაზისო დემოკრატიის, კერძო წარმოებისა და კერძო მიწის საკუთრების შერწყმას სოციალისტურ იდეოლოგიასთან 다운로드.

ერთ-ერთი იშვიათი ქართულად მოლაპარაკე დასავლელი ისტორიკოსი, ჯონსი ავსებს დიდ სიცარიალეებს რუსეთის იმპერიის რევოლუციური და ნაციონალური მოძრაობების ისტორიაში 다운로드.

Jones, S. F. (2005). Socialism in Georgian colors: The European Road to Social Democracy, 1883-1917. Harvard University Press.

ნახეთ books.google.com-ზე; რეცენზია (Susanne Hillman, Australian Slavonic and East European Studies)