ტეგების არქივი: ეროვნული უსაფრთხოება

Svante Cornell – The South Caucasus: A Regional Overview and Conflict Assessment

სვანტე კორნელის ეს მოხსენება წარმოადგენს 1990-იან წლებსა და 2000-იანი წლების დასაწყისში სამხრეთ კავკასიაში განვითარებული პოლიტიკური და უსაფრთხოების სფეროს მოვლენების მიმოხილვას 레고 에듀케이션. პირველი ნაწილი ეთმობა რეგიონში არსებულ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ მდგომარეობას 인천상륙작전 영화 다운로드. სხვა თემებთან ერთად, ამ ნაწილში განხილულია ადამიანის უფლებების, ეკონომიკური განვითარებისა და გარემოს დაცვის სფეროებში არსებული საკითხები 다운로드. მეორე ნაწილი ეძღვნება უსაფრთხოების თემატიკას. ეს ნაწილი ინფორმაციას იძლევა რეგიონში არსებული კონფლიქტებისა და კრიზისის მოსალოდნელი კერების შესახებ 다운로드. მასში ასევე განხილულია უსაფრთხოების სფეროს სხვა საკითხები, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზებული დანაშაული, ისლამური რადიკალიზმი და ა.შ internet explorer.

Cornell, S. E. (2002). The South Caucasus: A regional and Conflict Assessment. Cornell Caspian Consulting.

ჩამოტვირთვა

Svante Cornell, David Smith & Frederick Starr – The 6 August 2007 Bombing Incident in Georgia

2007 წლის 6 აგვისტოს სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის რეგიონის მახლობლად ამოუცნობმა თვითმფრინავმა ჩამოაგდო დიდი ზომის ჰაერი-ხმელეთის ტიპის რაკეტა 다운로드. რაკეტა არ აფეთქდა.

ამ მოხსენების პირველ ნაწილში ქრონოლოგიურად არის მოთხრობილი 6 აგვისტოს ინციდენტი და შემდგომი მოვლენები 다운로드. მეორე ნაწილი წარმოადგენს ინციდენტის ანალიზს. მესამე და დასკვნითი ნაწილი კი შედგება დანართებისგან, რომელშიც გაერთიანებულია ინციდენტის შესახებ დაწერილი ქართული, რუსული და საერთაშორისო დოკუმენტები, მათ შორის ადგილზე მყოფი ექსპერტების მოხსენებები და რუსული საგამოძიებო ჯგუფის პრეს-რელიზი 닌자 베이스볼 다운로드.

Cornell, S. E., Smith, D. J., & Starr, S. F. (2007). The August 6 Bombing Incident in Georgia. Central Asia-Caucasus Institute and Silk Road Studies Program, Washington and Stockholm 본 고딕 웹 폰트.

ჩამოტვირთვა

David Darchiashvili – Georgian Defense Policy and Military Reform

წიგნის ეს თავი აანალიზებს საქართველოს თავდაცვისა და უშიშროების პოლიტიკის შეცდომებსა და სამომავლო გამოწვევებს, რომელიც ქვეყნის მთავრობის წინაშე დგას 다운로드. ავტორი მიმოიხილავს საქართველოს არმიის მშენებლობის სხვადასხვა ეტაპებს 1980-იანი წლებიდან 2003 წლამდე 어도비 인디자인 무료 다운로드. ამ თავში აღწერილია ამ პროცესში დაშვებული სისტემური შეცდომები და ახსნილია ის დრამატული მოვლენები, რომლებმაც გავლენა იქონია სამხედრო-პოლიტიკურ ურთიერთობებზე 다운로드. ავტორი ასევე განიხილავს შეიარაღებულ ძალებზე სამოქალაქო კონტროლისა და ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის შემუშავების პრობლემებს 내일은 늦으리. ნაშრომის ბოლოს ავტორი გვთავაზობს ვარდების რევოლუციის შემდგომი პერიოდის თავდაცვის პოლიტიკისა და სამხედრო რეფორმის ანალიზს 필모라 다운로드.

Darchiashvili, D. (2005). Georgian defense policy and military reform. In B. Coppieters & R. Legvold (eds.). Statehood and Society: Georgia After the Rose Revolution (pp 홀리랜드 다운로드. 117-151). Boston: The MIT Press

ჩამოტვირთვა

 

Mihai Gribincea – The Russian Policy on Military Bases: Georgia and Moldova

მიჰაი გრიბინცეა თავის წიგნში მიმოიხილავს რუსეთის სამხედრო ბაზებს, განლაგებულს ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებში, მაგრამ განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს მოლდოვასა და საქართველოს მაგალითებს 음성 번역 다운로드. ავტორი ხსნის, თუ რატომ არის მოლდოვისა და საქართველოს მთავრობებისთვის მათ ტერიტორიებზე რუსეთის ბაზების ყოფნა მიუღებელი 다운로드. რუსეთის ბაზებზე ფოკუსი ასევე საშუალებას აძლევს წიგნის ავტორს, გააანალიზოს რუსეთის სამხედრო პოლიტიკა ე.წ mysql server. ახლო საზღვარგარეთში.

Gribincea, M. (2001). The Russian policy on military bases: Georgia and Moldova. Editura Cogito.

ჩამოტვირთვა

Archil Gegeshidze – Georgia: In Quest of a Niche Strategy

다운로드

თავის ნაშრომში, არჩილ გეგეშიძე ხაზს უსვამს, რომ 1990-იანი წლების ორი ეთნიკური კონფლიქტისა და ქართული საზოგადოების შიგნით არსებული დაპირისპირების შემდეგ, ყველაზე რთული საკითხი, რომელიც ქვეყნის წინაშე დგას, არის ისეთი ხედვის შემუშავება, რომელიც საქართველოს მშვიდობასა და სტაბილურობას მოუტანს, და ამ მიზნისთვის შესაბამისი რესურსების გამოძებნა 불꽃의 점심시간. ავტორის აზრით, ამგვარი საჭირო ხედვის სამ უმთავრეს ელემენტს შეადგენს: ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, კორუფციის აღმოფხვრა და დასავლური საგარეო პოლიტიკური კურსის კონსოლიდაცია chromedriver 다운로드.

Gegeshidze, A. (2002). Georgia: In Quest of a Niche Strategy. Connections: The Quarterly Journal, 1(3), 3-12.

ჩამოტვირთვა