ტეგების არქივი: Moldova

Mihai Gribincea – The Russian Policy on Military Bases: Georgia and Moldova

მიჰაი გრიბინცეა თავის წიგნში მიმოიხილავს რუსეთის სამხედრო ბაზებს, განლაგებულს ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებში, მაგრამ განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს მოლდოვასა და საქართველოს მაგალითებს 음성 번역 다운로드. ავტორი ხსნის, თუ რატომ არის მოლდოვისა და საქართველოს მთავრობებისთვის მათ ტერიტორიებზე რუსეთის ბაზების ყოფნა მიუღებელი 다운로드. რუსეთის ბაზებზე ფოკუსი ასევე საშუალებას აძლევს წიგნის ავტორს, გააანალიზოს რუსეთის სამხედრო პოლიტიკა ე.წ mysql server. ახლო საზღვარგარეთში.

Gribincea, M. (2001). The Russian policy on military bases: Georgia and Moldova. Editura Cogito.

ჩამოტვირთვა

Orysia Lutsevych – How to Finish a Revolution: Civil Society and Democracy in Georgia, Moldova and Ukraine

다운로드

ეს ნაშრომი ამოწმებს სამოქალაქო საზოგადოების ხარისხს საქართველოში, მოლდოვასა და უკრაინაში 다운로드. ის რჩევას იძლევა, თუ როგორ შეიძლება დონორების მიდგომა მისი გაძლიერებისთვის გარდაიქმნას უფრო ეფექტურად დემოკრატიიზაციის მხარდასაჭერად 유튜브 레드 pc 다운로드.

Lutsevych, O. (2013). How to Finish a Revolution: Civil Society and Democracy in Georgia, Moldova and Ukraine. Chatham House, Brifieng Paper. 

ჩამოტვირთვა

ECORYS & CASE – Trade Sustainability Impact Assessment In Support of Negotiations of a DCFTA between the EU and Georgia and the Republic of Moldova

ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში საქართველო და მოლდოვა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების მოლაპარაკების პროცესში იმყოფებიან, რათა ამ ხელშეკრულებით ჩაანაცვლონ ამჟამად მოქმედი პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შეთანხმება 전화번호 유심 다운로드. ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება (DCFTA) ასოცირების შეთანხმების ნაწილს შეადგენს 다운로드. ეს კვლევა აანალიზებს თუ რა გავლენას მოახდენს DCFTA-ის სავაჭრო და ვაჭრობასთან დაკავშირებული დადგენილებები საქართველოსა და მოლდოვას, აგრეთვე ევროკავშირის, ეკონომიკური და სოციალური გარემოს განვითარებაზე 다운로드.

European Commission (2012). Trade Sustainability Impact Assessment in support of negotiations of a DCFTA between the EU and Georgia and the Republic of Moldova. ECORYS-CASE, Rotterdam

ჩამოტვირთვა

ლიბერალური აკადემია თბილისი – ვიზის ფასილიტაცია და რეადმისია: უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივები

“ლიბერალური აკადემია თბილისის” კვლევა აჯამებს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის სავიზო თანამშრომლობის პროცესს და მის კომპონენტებს (ვიზების გამარტივება და რეადმისია), მიმოიხილავს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საკონსულოების საქმიანობას თბილისში და განიხილავს საქართველოსთვის, ასევე მოლდოვისა და უკრაინისთვის, ევროკავშირთან ვიზების გამარტივების პერსპექტივებს 다운로드. კვლევა აგრეთვე შეიცავს ამ საკითხებთან დაკავშირებულ საინტერესო სტატისტიკურ ინფორმაციას 스타2 베타 다운로드.

ლიბერალური აკადემია თბილისი (2012). ვიზის ფასილიტაცია და რეადმისია: უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივები pc용 게임. თბილისი

ჩამოტვირთვა