ტეგების არქივი: Migration

Theodore P. Gerber and Karine Torosyan – Remittances in Georgia:  Correlates, Economic Impact, and Social Capital Formation

ავტორები ამოწმებენ ქართული ოჯახების მიერ მიღებული გადარიცხვების მოსალოდნელობასთან დაკავშირებულ მიგრანტების დონის, ოჯახების დონის და კონტექსტუალ ცვლადებს 바코드 128. გადარიცხვების შედეგი განსაკუთრებით საგრძნობია ქალაქურ გარემოში, ნაკლებად სოფლურ დასახლებებში 다운로드. სტატია აგრეთვე პოულობს გადარიცხვების იმ საკითხის მოწმობას, რომელიც მანამდე არ იყო მითითებული: ისინი ზრდიან სოციალური კაპიტალის ფორმაციას, რადგან ამით იზრდება ფულის რაოდენობა, რასაც ოჯახების საჩუქრის სახით აძლევენ სხვა ოჯახებს 다운로드.

Gerber, T. P., & Torosyan, K. (2010). Remittances in Georgia: Correlates, Economic Impact and Social Capital Transformation. Tbilisi State University, ISET Working Paper, No uptown funk. 002-10.

ჩამოტვირთვა

Human Rights Watch – Singled Out: Russia’s Detention and Expulsion of Georgians

Centos7 oracle 11g download

ეს ნაშრომი აღწერს რუსეთის მთავრობის მიერ 2006 წელს რუსეთში მცხოვრები ქართველების დაუსაბუთებელ და უკანონო დაკავებასა და დეპორტაციას, რომელთა შორის იყვნენ რუსეთში კანონიერად მცხოვრები და მომუშავე ქართველებიც 고화질 뮤직 비디오.

Human Rights Watch (2007). Singled Out: Russia’s Detention and Expulsion of Georgians: Russia, Vol. 19, No. 5(D)

ჩამოტვირთვა

다운로드