ტეგების არქივი: მარინა მუსხელიშვილი

IDEA – დემოკრატიის მშენებლობა საქართველოში

2001 წლის შემოდგომაზე IDEA-მ საქართველოში წამოიწყო დიალოგის გზით დემოკრატიის შეფასების პროგრამა 다운로드. ამ პროგრამით IDEA-ს სურდა, ხელი შეეწყო საქართველოში, ხოლო უფრო ფართო აზრით – სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მდგრადი დემოკრატიის განვითარებისთვის და ეს გაეკეთებინა საქართველოსა და რეგიონის პარტნიორებთან თანამშრომლობით 다운로드.

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (2003). დემოკრატიის მშენებლობა საქართველოში: დემოკრატიზატია საქართველოში 은펜체 다운로드.

ჩამოტვირთვა

მარინა მუსხელიშვილი, ლია მეზვრიშვილი, ბექა ნაცვლიშვილი, მარიამ ელიზბარაშვილი – სოციალური კაპიტალის როლი საქართველოს სოფლის განვითარებაში

მოცემული კვლევა … სწავლობს სოფლად არსებულ ეკონომიკურ ურთიერთობებს, მათ ინტენსიობას, სახეობებსა და განმაპირობებელ ფაქტორებს 다운로드. მისი მთავარი კითხვაა – ქართული სოფელი ატომიზირებული ინდივიდების ერთობლიობაა, რომელსაც არ შესწევს დამოუკიდებელი ფუნქციონირების უნარი, თუ სოფლად არსებობს სოციალური კაპიტალი, რომლის შესაძლო პოზიტიური ზეგავლენა სოფლის განვითარებაზე შეზღუდულია სხვა, უფრო ძლიერი ფაქტორების მიერ 코너스톤 다운로드.

მუსხელიშვილი, მ., მეზვრიშვილი, ლ., ნაცვლიშვილი, ბ., & ელიზბარაშვილი, მ 아르바이트 이력서 양식 다운로드. (2013). სოციალური კაპიტალის როლი საქართველოს სოფლის განვითარებაში 다운로드. თბილისი, საზოგადოებრივი კვლევის ცენტრი.

ჩამოტვირთვა