ტეგების არქივი: ლუიზ შელი

Louise Shelley, Erik R. Scott, Anthony Latta (eds.) – Organized Crime and Corruption in Georgia

ფართო ორიგინალურ კვლევაზე დაფუძნებული ეს წიგნი მიმოიხილავს საქართველოში ორგანიზებული დანაშაულისა და კორუფციის ყველაზე გამძლე, აგრეთვე ვარდების რევოლუციის შემდეგ არსებულ ყველაზე მნიშვნელოვან რეფორმებს 다운로드. საქართველოში ენდემურ დანაშაულსა და კორუფციას გამანადგურებელი ეფექტი ჰქონდა მთავრობასა და ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, რამაც გამოიწვია 2003 წლის ვარდების რევოლუციით დასრულებული საყოველთაო სახალხო მღელვარება 다운로드. ვარდების რევოლუციის ზოგიერთი მიზანი განხორციელდა, თუმცა უმთავრესი გამოწვევები წინაა და საქართველოს წინაშე არსებული ღრმად გამჯდარი დანაშაულისა და კორუფციის საკითხები შემდეგი წლები კვლავ დარჩება ცენტრალურ საკითხად პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ ცხოვრებაში 다운로드.

Shelley, L., Scott, E. R., & Latta, A. (Eds.). (2007). Organized crime and corruption in Georgia. Routledge.

ჩამოტვირთვა