ტეგების არქივი: ლილი დი პუპო

Lili Di Puppo – The Externalization of JHA Policies in Georgia: Partner or Hotbed of Threats?

ამ სტატიის მთავარი არგუმენტია, რომ მეზობელი ქვეყნების მიმართ ევროკავშირის ამბივალენტური დამოკიდებულება მნიშვნელოვნად აფერხებს ევროკავშირის მიერ მართლმსაჯულებისა და საშინაო საქმეების სფეროში არსებული პრაქტიკების სამეზობლოში ექსტერნალიზებას და მეზობელი ქვეყნების გადაქცევას საკუთარი შიდა უსაფრთხოების კონტრიბუტორებად 암수살인 다운로드. ევროკავშირის ეს პოლიტიკა განსაკუთრებით თვალნათელია სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში 다운로드. სტატიაში განხილულია ევროკავშირის პოლიტიკა საქართველოში და ნაჩვენებია, რომ ამ პოლიტიკას არ ახასიათებს არც სტრატეგიულ ხედვა და არც თანმიმდევრობა 세븐포커 다운로드. ევროკავშირის პოლიტიკა თავის თავში სამ მნიშვნელოვან შემაფერხებელ ფაქტორს მოიცავს ევროკავშირის შიდა პრაქტიკების სამეზობლოში ექსტერნალიზებისთვის: 1 다운로드. ევროკავშირსა და პარტნიორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის ფორმა; 2 영웅 서기 4 apk 다운로드. ევროკავშირის პრაქტიკებსა და ადგილობრივ მოლოდინებს შორის განსხვავება; 3 다운로드. ევროკავშირის მიზნებს შორის არსებული წინააღმდეგობები.

Di Puppo, L 다운로드. (2009). The externalization of JHA policies in Georgia: partner or hotbed of threats?. European Integration, 31(1), 103-118.

ნახეთ Tandfonline-ზე

Lili di Puppo – Between Hesitation and Commitment: The EU and Georgia after the 2008 War

საქართველო-რუსეთის 2008 წლის ომის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შედეგი საქართველოში ევროკავშირის როლის მკვეთრი ზრდა გახდა 다운로드. 2009 წლის მაისში “აღმოსავლეთის პარტნიორობის” დაფუძნებით, საქართველოში ევრკავშირის მონიტორინგის მისიის გაგზავნითა და ჟენევის მოლაპარაკებებში ევროკავშირის ჩართვით საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობები ახალ ეტაპზე გადავიდა one ui. ომმა ასევე გავლენა მოახდინა საქართველოს საგარეოპოლიტიკურ პრიორიტეტებზე, რაშიც ევროკავშირმა მეტი მნიშვნელობა შეიძინა, მაშინ როდესაც ნატოსთან ინტეგრაცია ნაკლებად მოსალოდნელი გახდა 굶지마 아이폰. ეს ნაშრომი მიმოიხილავს სქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობების ევოლუციას დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ და იკვლევს თუ რამდენად შეიცვალა ამ ურთიერთობათა ხასიათი 2008 წლის ომის შემდგომ პერიოდში.

Di Puppo, L. (2010). Between Hesitation and Commitment: The EU and Georgia after the 2008 War. Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program

ჩამოტვირთვა