ტეგების არქივი: Life Chances

Alexi Gugushvili – Social Origin, Education and Occupation in Georgia

다운로드

ეს კვლევა მიზნად ისახავს საქართველოში ცხოვრებისეულ შესაძლებლობებში კონტსტრუირების როლის გამოკვლევას იმ ინდივიდუალთა მახასიათებელთა კავშირების შესწავლით, რომელთაც არ აქვთ ამაზე კონტროლი, აგრეთვე მათი საგანმანათლებლო და შრომით ბაზრის შედეგების 시선 영화 다운로드. ავტორი ამტკიცებს, რომ ერთი მიზეზი თუ რატომაც გაიზარდა უთანასწორობები ცხოვრებისეულ შესაძლებლობებში წინა ათწლეულებში არის მზარდი სხვაობა საგანმანათლებლო გაფართოებასა და პროფესიულ გაუმჯობესებას შორის და შედეგად მიღებული კვალიფიკაციების გაუფასურება 우분투 자바 다운로드.

Gugushvili, A. (2013). Social Origin, Education and Occupation in Georgia. Caucasus Social Science Review (CSSR), 1(1).

ჩამოტვირთვა

ალექსი გუგუშვილი – კონსტრუირებული უთანასწორობა და ცხოვრებისეული შესაძლებლობები საქართველოში

1926-1985 წლებში საქართველოში დაბადებულთა მონაცემებზე დაყრდნობით ოჯახური ურთიერთობებისა და თაობათა ურთიერთდამოკიდებულების გამოკვლევისა და უმაღლესი განათლებისა და მაღალკვალიფიციური პროფესიის დაუფლების წრფივი ალბათობის რეგრესიული მოდელების გამოყენებით, მოცემული კვლევა წარმოაჩენს ცხოვრებისეულ შესაძლებლობებში მაღალ კონსტრუირებულ უთანასწორობას, რაც განსაკუთრებით გამძაფრდა 1976-85 წლების თაობისთვის rpg 만들기 xp.

გუგუშვილი, ა. (2012). კონსტრუირებული უთანასწორობა და ცხოვრებისეული შესაძლებლობები საქართველოში 한국어 사전 다운로드. სოციალური მეცნიერებების ცენტრი, გამოყენებითი სოციალური კვლევების პროგრამა 다운로드.

ჩამოტვირთვა